Kokeile kuukausi maksutta

YM julkaisi yhteenvedon 549:stä KRL-lausunnosta

Ympäristöministeriö sai huikean määrän lausuntoja luonnoksesta kaavoitus- ja rakentamislain hallituksen esitykseksi, joka oli laajalla lausuntokierroksella 27.9.–7.12.2021.

Voimaantullessaan uusi laki määrittelisi maankäyttöön ja rakentamiseen liittyviä asetuksia useiksi vuosikymmeniksi eteenpäin.

Valtaosa lausunnonantajista piti lakiuudistuksen tavoitteita kannatettavina. Hallitusohjelman mukaisesti uudistuksen päätavoitteita ovat hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen.

Lausunnonantajat olivat lakiluonnoksessa ehdotetuista uudistuksen tavoitteita toteuttavista keinoista varsin erimielisiä: ehdotetut uudistukset saivat kiitosta ja kritiikkiä. Lakiluonnoksen ehdotuksiin ilmastonmuutoksen hillinnästä kaavoituksessa suhtauduttiin pääosin myönteisesti, samoin kuin vähähiilisen rakentamisen, kiertotalouden ja digitaalisuuden edistämiseen.

Pakollinen kaupunkiseutusuunnitelma ja rakennusvalvonnan järjestämiseen ehdotetut muutokset keräsivät pääosin negatiivista palautetta.

Moni lausuneista tahoista ilmaisi huolensa siitä, että ehdotettujen toimien kokonaisvaikutukset eivät ole riittävän hyvin selvillä, eikä lakiuudistukselle asetettuja tavoitteita ole saavutettu. Monet lausunnonantajat myös kokivat, että lakiluonnoksessa ehdotetut toimet eivät sujuvoita rakentamisen ja alueidenkäytön menettelyitä.

Lakiehdotusta muokataan lausuntokierroksella saadun palautteen perusteella. Myös poliittiset keskustelut uudistuksesta jatkuvat.

Hallituksen 31.1.2022 hyväksymässä lainsäädäntösuunnitelmassa hallituksen esitys kaavoitus- ja rakentamislaiksi ajoittuu elokuuhun.

Kaavoitus- ja rakentamislaki korvaisi nykyisen, reilut 20 vuotta vanhan maankäyttö- ja rakennuslain.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “YM julkaisi yhteenvedon 549:stä KRL-lausunnosta”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat