Kokeile kuukausi maksutta

Tukes varoittaa lisääntyneistä vaaratilanteista kaivuutöissä – vaaralliset sähkökaapeliosumat kasvussa

Sähkökaapeleiden sijoittaminen maan alle on Suomessa yleistynyt jo yli kymmenen vuoden ajan. Samaa vauhtia ovat lisääntyneet vaaratilanteet, joissa kaivinkone osuu jännitteiseen sähkökaapeliin.

Kaapelin eristeessä on ollut naarmu tai painauma, jonka seurauksena kosteus on päässyt eristeen alle ja aiheuttanut vian. Tässä tapauksessa kaapelin vikaantumiseen oli mennyt noin kaksi vuotta. Kuva: Tukes

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) saa kuukausittain ilmoituksia vaaratilanteista, joissa jännitteisiä sähkökaapeleita on kaivettu esiin. Ilmoituksia tekevät pääasiassa jakeluverkkoyhtiöt ja sähköurakoitsijat ja ne koskevat yleensä sähkö- tai maanrakennusalan ammattilaisille sattuneita tapauksia. Vakavilta onnettomuuksilta on viime vuosina vältytty, mutta onnettomuusriski on aina olemassa.

Kaapeliin osuminen voi aiheuttaa sähköiskun ja pahimmassa tapauksessa kuoleman tai vammautumisen. Useimmat jakeluverkkoyhtiöt tarjoavat kaapelinäytön ilmaiseksi, kun se tilataan riittävän ajoissa. Kaikki urakoitsijat eivät selvitä etukäteen onko kaivukohteessa sähkökaapeleita.

Tyypillinen vaaratilanne on esimerkiksi seuraavanlainen: Maanrakennusurakoitsija on ollut tekemässä kaivua vesihuoltotöiden yhteydessä. Työ ei ole sähkötyötä, joten sitä ei valvo sähköurakoitsija. Maanalaisia rakenteita ei ole selvitetty ja kaivussa nousee esiin kaapeleita. Maanrakentaja ei tunne oikeita toimintatapoja ja siirtelee jännitteisiä kaapeleita. Kaapelin eriste vaurioituu ja kaapelia käsittelevä työntekijä saa sähköiskun.

Kaivualueella mahdollisesti olevat kaapelit on selvitettävä ennen kaivutyön aloittamista. Tällöin välttyy sekä onnettomuuksilta että taloudellisilta seurauksilta. Kaapelin katkaiseminen aiheuttaa aina keskeytyksiä sähkönjakeluun ja korjauskustannuksia kaivajalle.

”Esimerkiksi Johtotieto- ja Kaivulupa.fi -palveluista saa yhdellä selvityksellä tiedon myös vesi-, kaukolämpö- ja maakaasuputkien sekä valokuidun sijainnista ja omistajista kaivualueella. Useilta sähköverkkoyhtiöiltä saa kaapelinäytön ilmaiseksi, kun sen pyytää riittävän ajoissa”, Tukesin ylitarkastaja Hennamari Valkeinen kertoo.

Tukesin tietoon on tullut tapauksia, joissa maanrakennusurakoitsija on sahannut poikki tyhjäksi luulemansa kaapeliputken, jossa onkin ollut jännitteinen kaapeli.

”Jos kaikesta valmistautumisesta huolimatta kaivun aikana tulee esille kaapeleita, työ on keskeytettävä välittömästi ja selvitettävä kaapelin omistajalta, miten asiassa edetään. Vaikka kaapelin kaivaminen esiin ei aiheuttaisi välitöntä sähköiskun vaaraa kaivutilanteessa, sähköalan ammattilaisen on tarkistettava kaapeli mahdollisen eristevaurion varalta”, Valkeinen muistuttaa.

Mitättömältäkin näyttävä painauma eristeessä voi myös myöhemmin aiheuttaa kaapelin vikaantumisen ja sen myötä hengenvaaraa. Vikapaikan selvittäminen jälkikäteen on haastavaa. Se aiheuttaa keskeytyksiä sähkönkäyttäjille sekä lisäkustannuksia kaapelinhaltijalle ja vian aiheuttajalle. Kaapelin vaurioituminen saattaa myöhemmin aiheuttaa hengenvaaraa, vaikka kaapelia käsittelisikin sähköalan ammattihenkilö.

Tukes huomauttaa tiedotteessaan, että palveluista saatavien karttojen perusteella ei lähtökohtaisesti saa kaivaa. Vanhoja kaapeleita ei ole paikannettu ja sijaintitieto on vain suuntaa antava.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tukes varoittaa lisääntyneistä vaaratilanteista kaivuutöissä – vaaralliset sähkökaapeliosumat kasvussa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat