Tarkastajat löysivät paljon puutteita sähkölaitteiden ja hissien kunnossapidosta

Tarkastuksilla todettiin vakavia puutteita esimerkiksi sammutus- ja sähkölaitteistojen kunnossapidossa. Yli puolet tarkastetuista hisseistä sai korjausmääräyksen.

Kuvituskuva. Hissien tarkastuksissa jopa yli puolet hisseistä sai korjausmääräyksen.

Tarkastuslaitokset tarkastivat viime vuonna 120 000 kohdetta teollisuudessa, kiinteistöissä ja kaupoissa.

”Tarkastuksilla havaitut vakavat puutteet osoittavat, että yritykset eivät riittävästi huolehdi turvallisuuskriittisistä laitteistoistaan”, Tukesin johtaja Kirsi Levä sanoo.

”Yrityksen johdon olisi tärkeää varmistua nykyistä paremmin, että tarkastuskohteessa vastuuhenkilöt on nimetty, lakisääteiset tarkastukset tilattu ja niiden edellyttämät korjaustoimet tehty”, Levä jatkaa.

Palonilmaisu- ja sammutuslaitteistoissa paljon puutteita

Palonilmaisu- ja sammutuslaitteistoille tehtiin yhteensä 13 070 tarkastusta. Kriittisten kohteiden palo- ja henkilöturvallisuuden varmistamiseen tarkoitetut palonilmaisu- ja sammutuslaitteistot tulee tarkastaa käyttöönoton yhteydessä.

Palonilmaisulaitteistoille tehdään määräaikaistarkastuksia kolmen tai viiden vuoden välein. Sammutuslaitteistot tarkastetaan kahden tai neljän vuoden välein.

Laitteistojen tarkastuksissa havaittiin paljon puutteita, vain 20 prosenttia laitteistoista täytti vaatimukset. Eniten merkittäviä puutteita oli asennuksissa, laitteistojen ylläpidossa ja dokumenttien päivittämisessä.

Sähkölaitteistoissa vakavia puutteita

Sähkölaitteistojen lakisääteisiä tarkastuksia tekee 105 valtuutettua tarkastajaa ja kolme valtuutettua laitosta. Valtuutetut laitokset tekivät sähkölaitteistoille noin 2 100 varmennustarkastusta ja noin 1 100 määräaikaistarkastusta.

Tarkastusten määrät olivat vuoden 2019 tasolla, mutta varmennustarkastuksia oli jopa noin 100 enemmän. Lukumäärästä puuttuvat tiedot valtuutettujen tarkastajien tekemistä tarkastuksista, ne tarkentuvat toukokuun aikana.

Varmennustarkastuksia tehdään sähköurakoitsijan oman käyttöönottotarkastuksen lisäksi paritaloa laajemmille uusille tai uusituille/muutetuille sähkölaitteistoille. Määräaikaistarkastuksia tehdään isompien liike- ja teollisuusrakennusten sekä suurjännitteisen (> 1kV) kuluttajaliittymän sisältäville sähkölaitteistoille 10 vuoden välein ja sähkönjakeluverkoille viiden vuoden välein.

Valtuutettujen laitoksien tarkastuksista suurin osa kohdistui liike- ja teollisuusrakennuksiin. Sekä varmennus- että määräaikaistarkastuksista yli puolessa kohteista oli merkittäviä puutteita esimerkiksi sähkölaitteiden rakenteissa ja kotelointiluokissa, sähkökaapeleiden suojauksessa, asennusdokumentaatiossa, urakoitsijan käyttöönottotarkastuksissa sekä huolto- ja kunnossapito-ohjelmissa.

Hissien tarkastuksissa runsaasti korjauskehotuksia

Tarkastuslaitokset tekivät hisseille yhteensä 31 815 tarkastusta. Hisseille tehdään tarkastus käyttöönoton yhteydessä ja sen jälkeen määräaikaistarkastus joka toinen vuosi.

Tarkastuksissa annettiin korjausmääräys 55 prosentille tarkastetuista hisseistä. Korjausmääräykset liittyivät esimerkiksi korin ja kuilun rakenteisiin, kannatinköysiin, tarraimeen, oviin ja hälytysjärjestelmään.

Vaarallisia vikoja, joiden vuoksi hissin käyttö tulee keskeyttää, havaittiin 2,5 prosentissa hisseistä. Hissien huoltoliikkeet tekevät tarvittavat korjaukset hisseille.

Tarkastuksia tehtiin hissien lisäksi konekäyttöisille nosto-oville 11 351 sekä liukuportaille ja liukukäytäville 1 087 kappaletta.

Painelaitteet hoidetaan varsin hyvin

Tarkastuslaitokset tekivät painelaitteille yhteensä 13 360 tarkastusta. Turvallisuuskriittisille painelaitteille tehdään ensimmäinen määräaikaistarkastus käyttöönoton yhteydessä ja sen jälkeen määräaikaistarkastuksia kahden tai neljän vuoden välein.

Noin 90 prosenttia tarkastetuista painelaitteista täytti vaatimukset. Kymmenessä prosentissa havaittiin puutteita. Esimerkiksi käytön valvoja tai varavalvoja puuttui osassa kohteista. Puutteita oli myös kattilalaitosten ohjauspaikan sijainnissa ja varusteissa, kuten varoventtiileissä.

Tukesin hyväksymillä tarkastuslaitoksilla on pääsääntöisesti akkreditointi tarkastustehtävien suorittamiseen. Akkreditointiin liittyy vuosittainen määräaikaisarviointi, jossa akkreditointiorganisaatio varmistaa, että akkreditoinnin edellytykset täyttyvät edelleen. Tukesin yhteydessä toimiva FINAS-akkreditointipalvelu toimii Suomessa kansainvälisesti tunnustettuna akkreditointiorganisaationa.

Edit: 19.4.2021 kello 8:50 Tarkennettu otsikkoa ja kuvatekstiä

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tarkastajat löysivät paljon puutteita sähkölaitteiden ja hissien kunnossapidosta”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat