Fimpecin Pekka Salomaa: ”Teollisuuskohteissa hyvä kysyntä rakennuttamiselle”

Fimpecin toimitusjohtajan Pekka Salomaan mukaan teollisuuskohteissa on hyvä kysyntä ulkopuoliselle rakennuttamiselle, koska yritysten omat rakennuttamisorganisaatiot ovat ohuet. ”Yritykset keskittyvät ydintekemiseensä. Ei niiden organisaatiossa välttämättä ole tarvittavaa erityisasiantuntemusta eikä resursseja hoitaa isoja investointiprojekteja”.

Havator vastaa Äänekosken biotuotetehtaan nostopalveluista

Havator ja Metsä Fibre ovat sopineet Äänekosken biotuotetehtaan rakentamisessa tarvittavista nostopalveluista kokonaispalveluna. Sopimus sisältää myös nostopalveluiden koordinoinnin, suunnittelun, työturvallisuusvalvonnan sekä työmaan ja varastoalueiden välisestä logistiikasta huolehtimisen.

Caverion toimittaa massatorneja Metsä Fibren uuteen biotuotetehtaaseen Äänekoskelle

Caverion on tehnyt sopimuksen Metsä Fibre Oy:n kanssa kuitulinjan massatornien toimittamisesta Äänekoskelle rakenteilla olevaan uuteen biotuotetehtaaseen. Sopimus kattaa projektin johtamisen, suunnittelun, materiaalihankinnat sekä esivalmistuksen ja asennuksen. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.