Venäjä ei ole säikäyttänyt: Hallitus esittää rahoitusta Fennovoiman tierakentamiseen

Hallitus sopi 17. marraskuuta 2014 täydennyksistä vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Fennovoima Oy:n ydinvoima-alueelle johtavan tieyhteyden rakentamiseksi esitetään Liikennevirastolle 7,4 miljoonan euron valtuutta. Fennovoima Oy rakentaa ja rahoittaa tien, ja valtio maksaa tieosuuden sen valmistuttua kahden vuoden kuluttua edellyttäen, että voimalaa rakennetaan.