Havator vastaa Äänekosken biotuotetehtaan nostopalveluista

Havator ja Metsä Fibre ovat sopineet Äänekosken biotuotetehtaan rakentamisessa tarvittavista nostopalveluista kokonaispalveluna. Sopimus sisältää myös nostopalveluiden koordinoinnin, suunnittelun, työturvallisuusvalvonnan sekä työmaan ja varastoalueiden välisestä logistiikasta huolehtimisen.