Korona ja sota nostaneet rakennusalan yritysten kriisivalmiutta – ”Yleinen herääminen on tapahtunut helmikuun lopun jälkeen”

Parin viime vuoden häiriöt normaalioloihin ensin koronan ja sittemmin Venäjän hyökkäyssodan takia ovat kohottaneet rakennusalan yritysten varautumista kriisitilanteisiin. Näin arvioivat alan huoltovarmuutta edistävän Rakennuspoolin johtohenkilöt.

Tornit muokkaavat kaupunkikuvaa – ”Grynderi ei halua pinta-alan vähenevän yläkerroksissa, vaikka ylöspäin suippeneva torni näyttäisi kaupunkikuvassa hyvältä”

Helsingin rakennuskanta on ollut perinteisesti enimmäkseen matalaa. Taustalla on vanha Helsingin rakennusjärjestys, jossa kivirakennusten korkeudeksi oli määritelty enintään 2,5 metriä yli kadun leveyden. Lisäksi maksimikorkeudeksi oli määrätty 25 metriä.