Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä astuu voimaan jo 1.1.2024 – kunnille velvoite tietomallien käyttöönotosta

Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä astuu voimaan jo 1.1.2024 – siirtymäaikaa on vuoden 2028 loppuun, rakennuslupatiedot kunnan järjestelmistä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään pitää saada valmiiksi vuoden 2027 loppuun mennessä.

Kuntaliitossa käydään muutosneuvotteluja – ”Maankäytön ja rakentamisen asiat pyritään turvaamaan”

Suomen Kuntaliitto ry:ssä ja Kuntaliitto Palvelut Oy:ssä on käynnissä muutosneuvottelut. Ne koskevat lähes koko henkilöstöä. Ainoastaan toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtajat ovat neuvottelujen ulkopuolella.

Yli puolelta kunnista puuttuu kiinteistöstrategia ja se näkyy sisäilmaongelmien selvittelyissä

Uuden selvityksen mukaan vain 40 prosentilla kunnista on pitkän aikavälin toimintaa ohjaava kiinteistöstrategia. Yhtenäisten toimintatapojen puute kunnissa on merkittävä tekijä sisäilmaongelmien taustalla ja ongelmien ratkaisujen etsimisessä.

Selvitys: Suomi saisi potkua talouteen ja kilpailukykyä liikenneinfran kehittämisestä

Suomi saisi merkittäviä taloudellisia kasvumahdollisuuksia liikenneyhteyksien parantamisesta ja matkaketjujen nopeuttamisesta, arvioivat tällä viikolla julkistetun selvityksen tekijät. Saavutettavuuden parantaminen pitäisi nähdä muiden Pohjoismaiden tapaan kilpailutekijänä.