Kokeile kuukausi maksutta

Yli puolelta kunnista puuttuu kiinteistöstrategia ja se näkyy sisäilmaongelmien selvittelyissä

Uuden selvityksen mukaan vain 40 prosentilla kunnista on pitkän aikavälin toimintaa ohjaava kiinteistöstrategia. Yhtenäisten toimintatapojen puute kunnissa on merkittävä tekijä sisäilmaongelmien taustalla ja ongelmien ratkaisujen etsimisessä.

Kuntien vaillinaiset kiinteistöstrategiat haittaavat esimerkiksi sisäilmaongelmien selvittämistä. Kuva: Sari Gustafsson

Juuri julkaistun loppuraportin mukaan vain noin 40 prosentilla kunnista on pitkän aikavälin toimintaa ohjaava kiinteistöstrategia tai -ohjelma. Raportti syntyi kuntien sisäilmaongelmiin ja niiden korjaamiseen liittyvässä SisäPri-hankkeessa.

Kaiken kokoisissa kunnissa korostettiin suunnitelmallisuutta ja hallinnan tarvetta. Kriittisen tärkeää suunnitelmallisuus ja hallinnan tarve oli asukasluvultaan ja investointitarpeiltaan suurimmissa kunnissa.

Hankkeen toteuttivat FCG Finnish Consulting Group, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Kuntaliitto. Rahoittajana toimi valtioneuvoston kanslia.

”Ennakoivan kiinteistönpidon, kokonaisvaltaisten kuntoarvioiden, säännöllisten kiinteistökierrosten sekä taloudellisen resursoinnin avulla voidaan tehokkaimmin ehkäistä ja hallita sisäilmaongelmia. Erityisen merkittävinä käytäntöinä nähtiin nopea reagointi tilanteisiin, avoimuus, hyvä yhteistyö, selkeät ohjeet ja toimintamallit sekä avoin viestintä”, hankkeessa projektipäällikkönä toiminut Paavo Kero FCG:ltä kertoo.

Monta kipukohtaa

Hankkeen loppuraportissa esitellään keskeiset sisäilmahankkeisiin liittyvät käytännöt ja toimintatavat sekä ongelmakohdat. Lisäksi kuntien hyvät ja toimivat toimintatavat sekä onnistumiset hankalien sisäilmaongelmien selvittämisessä haluttiin tunnistaa ja tuoda laajempaan käyttöön.

Terveysvaikutusten arviointi koettiin ongelmalliseksi sisäilmaongelmia koskevassa päätöksenteossa. Toiseksi kipukohdaksi haastatellut nostivat sisäilmaongelmien testausmenetelmien luotettavuuden sekä riittävän luotettavien menetelmien puutteen.

Päätöksentekoa edistäisi kuntapäättäjien tietoisuuden lisääminen sisäilmaongelmista ja ymmärryksen kehittäminen esimerkiksi kuntotutkimusten tulosten tulkitsemisessa.

Sisäilmakysymyksiä koskevassa päätöksenteossa ongelmia aiheuttaa lisäksi yhtenäisten käytäntöjen ja toimintamallien puute. Lupaprosessien yhdenmukaistaminen sekä tiiviimpi yhteistyö kunnan viranomaisten, kuten rakennusvalvonta, terveyden- ja työsuojelu, välillä voisi auttaa yhtenäistämään toimintaa.

Sisäilma-asiat ovat kunnissa tärkeä painopiste ja niissä on vahva tahto edistää sisäilma-asioita mahdollisimman tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Alueellinen yhteistyö tunnistettiin sisäilmahankkeiden kokonaisvaltaisen hallinnan näkökulmasta erittäin tärkeäksi asiaksi. Raportin mukaan alueellisilla toimivaltaisilla viranomaisilla voisi olla nykyistä aktiivisempi rooli yhteisen keskustelun ja hyvien käytäntöjen levittämiseksi.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Yli puolelta kunnista puuttuu kiinteistöstrategia ja se näkyy sisäilmaongelmien selvittelyissä”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat