Pelastusjohtaja Pekka Vänskä: Maahanmuuttajien asuttamiseen tarvitaan muutosta asuntopolitiikassa

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on kehittänyt hätämajoituskonseptia turvapaikanhakijoiden ison määrän vuoksi. Paine nopeaan toimintaan on ollut syyskuun jälkeen valtava, kun turvapaikanhakijoita on tullut Tornion kautta etelään. Työtä tehdään yhteistyössä paikallisten rakennusvalvontojen ja maahanmuuttoviraston kanssa.