Malmin lentokentän ympärillä kuohuu – viranomaiset sanoutuivat irti työryhmän esityksistä

Liikenne- ja viestintäministeriö LVM, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Helsingin kaupunki sanoutuivat irti Esa Korjulan työryhmän Malmin lentokentän tulevaisuutta koskevasta raportista, joka tuli julkisuuteen eilen 17.5.2015.

Hallituksen ratkaisu sinetöi länsimetron ja Malmin lentokentän kohtalon

Valtioneuvosto hyväksyi tänään 20.11.2014 tekemällään periaatepäätöksellä valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen sopimuksen liikenteen infrahankkeiden tukemisesta ja alueen asuntotuotannon edistämisestä. Päätös sinetöi muun muassa valtion osallistumisen länsimetron jatkon kustannuksiin ja Helsingin Malmin lentokentän muuttamisen isoksi asuntorakentamistyömaaksi.

YM asetti neuvotteluryhmän, tuloksista riippuu valtion tuki isoille infrahankkeille

Ympäristöministeriö asetti tänään 4.8.2014 valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen neuvotteluryhmän valmistelemaan sopimusta suurten infrastruktuurihankkeiden tukemiseksi ja asuntotuotannon edistämiseksi. Ryhmän tehtävänä on neuvotella valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen sopimus kuten hallitusohjelmassa on ehdotettu.