Yhä useampi rakennusalalla jatkaa töissä vielä eläkeikäisenä

Rakennusala näyttää ottaneen konkreettisesti onkeensa valtiovallan toiveet työurien pidentämisestä. Suurimmat rakennusliikkeet ja suunnittelutoimistot työllistävät yhteensä jo yli 500 vanhuuseläkeikäistä työntekijää Suomessa. Tämä käy ilmi Rakennuslehden selvityksestä.