Toistokaan ei auta – Turun Linnanfältin kaltainen puurakentaminen on yhä 10-20 prosenttia betonirakentamista kalliimpaa

Yhtenä puukerrostalorakentamisen ongelmana on pidetty sitä, että kaikki kohteet ovat tekijöilleen pilottihankkeita, eli toisto puuttuu eikä harjaantumista tapahdu. Kun tekeminen on uuden opettelua, se näkyy muun muassa hitaampana rakennusaikana ja betonirakentamista korkeampina kustannuksina.

Telineasentajista 70 prosenttia on meillä ulkomaalaisia, Ruotsissa vain 10 prosenttia

Suomessa on kesäsesongin huipulla noin 1500 telineasentajaa teollisuudessa ja rakennustyömailla, kertoo toimialajohtaja Jorma Korhonen Ramirentistä. Noin 70 prosenttia heistä on ulkomaalaisia, lähinnä virolaisia tai puolalaisia. Ruotsissa tilanne on toinen: asentajista 90 prosenttia on ruotsalaisia. Eron syynä on se, että Ruotsissa telineasennus on sertifioitua, koulutusta vaativaa ammattimiestyötä.

Sääsuoja on tarpeen puutalolle, mutta olisi turha lisäkustannus betonitalolle

Suomi on maailman johtava sääsuojien käyttäjä. Amerikassa ja Itävallassa puutaloja tehdään taivasalla, mutta Suomessa ne pitää tehdä teltan sisällä. Puutalossa sääsuoja on runsaiden kipsilevykerrosten takia tarpeellinen, mutta paikallavaletussa betonitalossa se ei millään tavalla edistä kuivumista. Siksi ala on seurannut varautuneena Helsingin kaupungin uusia kosteudentorjuntaohjeita ja ministeriön sääsuojausta koskevan asetuksen valmistelua.

Ramirent ostaa 16 miljoonan sääsuojaliiketoiminnan

Ramirent on sopinut ostavansa ruotsalaisen NSS Group AB:n sääsuoja- ja telineliiketoimintaa harjoittavan divisioonan DCC:n (Dry Construction Concept) ostosta. Divisioona tarjoaa sääsuojia ja telineitä Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Sen vuotuinen liikevaihto on noin 16 miljoonaa euroa, ja se työllistää 120 henkeä.