Rakentamisen palkkasumma kasvoi 11,1 prosenttia syys-marraskuussa 2007

Rakentamisen palkkasumma kasvoi vuoden 2007 syys-marraskuussa 11,1 prosenttia vuotta aiempaan vastaavaan jaksoon verrattuna. Palkkasumman kasvunopeus on kiihtynyt, sillä vuoden 2006 syys-marraskuussa kasvu oli 7,6 prosenttia. Nämä tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen liiketoiminnan kuukausikuvaajista.

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 16,7 prosenttia elo-lokakuussa 2007

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi viime vuoden elo-lokakuussa 16,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Lokakuussa rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 23,3 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.

Musiikkitalon rakennusurakasta neuvotellaan SRV:n kanssa

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon hallitus on päättänyt tänään jatkaa Musiikkitalon rakennusurakan valmistelua projektinjohtourakasta ainoan tarjouksen lokakuussa antaneen SRV Viitoset Oy:n kanssa. SRV:n ja kiinteistöosakeyhtiön tavoitteena on luoda yhteinen näkemys Musiikkitalon hinnoittelusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja laatia yhdessä Musiikkitalon tavoitehinta-arvio, jonka pohjalta voidaan tehdä päätös projektinjohtourakkasopimuksen laatimisesta.

Rakennusalan työpaikoilla vietetään hiljainen hetki keskiviikkona

Työt seisahtuvat kaikilla rakennusalojen työpaikoilla 14 minuutiksi ensi keskiviikkona, kun niillä vietetään hiljaista hetkeä viime vuonna työtapaturmissa kuolleiden työtovereiden muistolle. Hiljainen hetki alkaa tasan kello 12 ja kestää yhden minuutin jokaista tapaturmissa menehtynyttä kohti eli yhteensä 14 minuuttia. Hiljaisen hetken alkaessa työt lopetetaan kaikissa työkohteissa tai mahdollisesti menossa olevaa taukoa ei lopeteta ennen kuin hetki on päättynyt.

Ruotsin rakennussuhdanne jatkuu vahvana – Britanniassa taantuma lähellä

Ruotsalaisen toimihenkilöitä edustavan järjestön (Unionen) barometrin mukaan rakennusalan suhdanteen ennakoidaan säilyvän vahvana seuraavan puolen vuoden ajan. Rakennusalan toimihenkilöiltä tehtyyn kyselyyn perustuen sekä uusien tilausten määrän että tuotannon volyymin ennakoidaan kasvavan 5-10 prosenttia. Myynnin, hintojen ja voittojen arvioidaan kasvavan 0-5 prosenttia.

Kauppakamari: Asuntotuotannon lisäämiseen tähtäävillä toimenpiteillä kiire

Helsingin seudun kauppakamarin puheenjohtaja Harri Sailas korostaa täytäntöönpanon nopeutta Helsingin seudun asuntotuotannon lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden suhteen. Hän perustelee kiirettä sillä, että aikaviive vaikutusten realisoitumiseen työvoiman saantiin on joka tapauksessa pitkä. Sailas pitää kuitenkin positiivisena, että sekä valtio että kunnat ovat viimein sitoutumassa asuntotuotannon tuntuvaan nostamiseen Helsingin seudulla.

Vapaavuori: Helsingin seudun aiesopimuksella tonttipulaa vastaan

Asuntoministeri Jan Vapaavuoren mukaan julkinen valta ei voi taata Helsingin seudun asuntotuotannon elpymistä ainakaan nopealla aikataululla, koska kyse on lopulta vapailla markkinoilla tehtävistä ratkaisuista. Sen sijaan vilkastuvan asuntotuotannon edellytyksenä oleva riittävä tonttitarjonta voidaan valtion ja kuntien hyvällä yhteistyöllä varmistaa.