Rautaruukilta 12 miljoonan euron toimitus kuitulevytehtaaseen Venäjälle

Rautaruukki on sopinut teräsrunkojen ja julkisivurakenteiden toimittamisesta Oris-yhtiöille rakennettavaan kuitulevytehtaaseen Venäjän Vostochnyssa. Sopimuksen arvo on noin 12 miljoonaa euroa. Ruukin Obninskin tuotantolaitoksessa Venäjällä valmistettavien teräsrakenteiden toimitukset alkavat elokuussa ja jatkuvat marraskuuhun. Tuotanto uudessa tehtaassa alkaa helmikuussa 2010. 

Julkisivuyhdistys: Ohutrappaus ei aiheuta ongelmia Suomessa

Julkisivuyhdistys ry:n mukaan ohutrappauksen toimivuus on hyvä Suomessa, eikä kosteus- ja homevaurioita esiinny. Tämä johtuu siitä, että meillä ohutrappausta on käytetty lähes yksinomaan kiviseinissä, joissa ei ole kosteudelle arkoja puupohjaisia materiaaleja. Ruotsissa sen sijaan on havaittu laajoja kosteus- ja homevaurioita uudehkoissa ohutrapatuissa puuseinissä.

METKA: Rakentamista ohjattava lähemmäs nykyistä asutusta metropolialueella

Helsingin metropolialueen kestävä yhdyskuntarakenne edellyttää rakentamisen ohjaamista lähemmäs nykyistä asutusta ja raideliikenteen asemia. Metropolialueen kestävää aluerakennetta selvittäneen METKA-hankkeen tulokset osoittavat kuitenkin, että asumisesta ja työmatkoista johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä ei voida riittävästi vähentää pelkästään aluerakenteen ratkaisuilla. Rinnalle tarvitaan myös muutoksia nykyisiin liikkumis- ja asumistottumuksiin.

Talonrakennuksen ammattiryhmässä eniten työtapaturmia 2006

Talonrakennustyö oli kaikkein korkeimman työtapaturmariskin ammattiryhmä vuonna 2006, jolloin talonrakennustyön ammateissa sattui 11 045 vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtanutta työpaikkatapaturmaa sataatuhatta palkansaajaa kohden. Talonrakennustyön työtapaturmariski oli yli nelinkertainen keskimääräiseen verrattuna. Lisäksi talonrakennustyön työtapaturmariski lisääntyi vuodesta 2005, jolloin vastaava tapaturmasuhde oli 10 717. Nämä tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastoista.

YIT näkee Mäntsälässä kasvupotentiaalia 10 000 asukkaalle 10 vuodessa

YIT Rakennus Oy on laatinut Mäntsälän kunnalle pitkälle tulevaisuuteen ulottuvan kaupunkirakenteen ja -kuvan kehittämistä koskevan esityksen. YIT:n ehdotuksessa ”Mäntsälän kirkonkylä ja sen eteläpuolisen alueen ideasuunnitelma 2030+” esitetään, että Mäntsälään voisi tulla 100 hehtaarin alueelle 10 000 uutta asukasta 10 vuodessa. Ehdotus on syntynyt Mäntsälän kunnan ja YIT:n käymien keskusteluiden pohjalta.

Rautaruukki toimittaa 3 miljoonan euron teräspaalurakenteet asuntoalueelle Tukholmassa

Rautaruukki toimittaa teräspaalurakenteita uuden asuntoalueen ja pienvenesataman perustusten rakentamiseen Tukholmassa. Noin kolmen miljoonan euron arvoinen toimitus koostuu noin 26 kilometristä eri kokoisia teräspaaluja, jotka valmistetaan Ruukin Oulaisten ja Pulkkilan tehtailla Suomessa. Toimitukset Henriksdalshamneniin Hammarby Sjöstadiin saadaan valmiiksi kesäkuussa 2008.

Rakentamisen liikevaihto kasvoi keskimäärin 15,8 prosenttia maakunnissa 2007

Tilastokeskuksen erityisselvityksen mukaan rakentamisen liikevaihto kasvoi vuoden 2007 aikana ripeästi kaikissa Manner-Suomen maakunnissa. Keskimäärin rakentamisen liikevaihto kasvoi viime vuonna Manner-Suomen maakunnissa 15,8 prosenttia vuotta aiemmasta. Tilastokeskuksen uusin rakentamisen toimialakatsaus osoittaa, että vuodesta 2007 tuli rakentamisen huippuvuosi sitten 1990-luvun taitteen.

Museovirasto peruutti Tampereen Kino-Palatsin suojeluesityksen

Pirkanmaan ympäristökeskuksessa vireillä ollut Tampereen Kino-Palatsia koskeva rakennussuojelulain mukainen suojeluasia on rauennut, koska Museovirasto on peruuttanut suojeluesityksensä. Museovirasto peruutti suojeluesityksensä, koska se katsoo vuonna 1991 vahvistetun asemakaavamuutoksen suojelumääräysten turvaavan sisätilojen säilymisen ja suojelun.