Keravan biovoimalaitoksen investointipäätös tehty – suunnittelu Sweco Picille

Kauan valmisteilla ollut Keravan uusi energiaratkaisu on saatu liikkeelle, kun Pohjolan Voima Oy:n tytäryhtiö Keravan Lämpövoima Oy on tehnyt investointipäätöksen uuden biopolttoaineita käyttävän kaukolämpövoimalan rakentamisesta. Voimalaitoksen suunnittelusta vastaa Sweco Pic Oy.

Vapaavuori: Rakentamisen energiamääräyksiä kiristetään 30–40 prosenttia 2010 alusta

Asuntoministeri Jan Vapaavuoren mukaan valtiovalta pyrkii ohjaamaan rakentamista kohti matalaenergiataloja kiristämällä rakentamisen energiamääräyksiä 30-40 prosenttia vuoden 2010 alusta. Tätä säädöspohjaista ohjausta tukevat vapaaehtoiset ja muut olemassa olevat järjestelmät sekä energiatodistuskäytäntö.

Helsinki ja Espoo kohti esteetöntä rakentamista

Helsinki ja Espoo ottavat ensi vuoden alusta käyttöönsä tyyppipiirustukset, jotka ohjaavat esteetöntä rakentamista. Tyyppipiirustusten myötä kaikki Helsingin ja Espoon kadut, puistot sekä julkisten rakennusten piha-alueet tullaan peruskorjaamaan ja rakentamaan esteettömiksi ja kaikille helpoksi kulkea aina kun se on mahdollista. Myös muut kunnat voivat vapaasti hyödyntää tyyppipiirustuksia.

Maarakennusalan konekustannukset nousivat 6,1 prosenttia vuodessa

Maarakennusalan konekustannukset nousivat 6,1 prosenttia viime vuoden lokakuusta kuluvan vuoden lokakuuhun ulottuvalla jaksolla. Kunnossapitokoneiden kustannukset kasvoivat 5,2 prosenttia ja perinteisten maarakennuskoneiden 6,5 prosenttia. Ajoneuvonosturien kustannukset kohosivat 7,0 prosenttia. Nämä tiedot käyvät ilmi maarakennusalan konekustannusindeksistä.

Maarakennusalan kustannukset nousivat 5,8 prosenttia vuodessa

Maarakennusalan kustannukset nousivat 5,8 prosenttia viime vuoden lokakuusta kuluvan vuoden lokakuuhun ulottuvalla jaksolla. Kustannusten vuosimuutos vaihteli työlajeittain pohjarakennustöiden 4,3 prosentista sillanrakennustöiden 8,8 prosenttiin. Nämä tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maarakennuskustannusindeksistä.