Helsingin seudun kauppakamari: Lisää pienasuntoja Helsinkiin

Helsingin seudun kauppakamarin mukaan elinkeinoelämä kaipaa lisää pienasuntoja Helsinkiin. Helsingin seudulla avainkysymys kaupan ja palvelusektorin työntekijäpulan kannalta on asuminen. Tarve on nimenomaan pienasunnoista, joiden rakentamista Helsingin kaupungin 75 huoneistoneliömetrin keskipinta-alatavoite ei mahdollista.

RT: Purkamisluvan valitusmenettelyn laajentaminen jarruttaisi asuntotuotantoa

Rakennusteollisuus RT ry:n mukaan ympäristöministeriön ehdotus purkulupamenettelyn muutokseksi ei tue hallitusohjelman tavoitetta karsia rakentamista hidastavia, kaavoitukseen liittyviä pullonkauloja. Muutosehdotus laajentaisi purkutöiden valitusoikeutta kaikkia kuntalaisia koskevaksi ja viivästyttäisi rakennushankkeita kohtuuttomasti. Valitusoikeuden laajentamiseen ei ole todellista tarvetta.

Rakennusalalla 300 konkurssia tammi-heinäkuussa

Rakennusalalla laitettiin vireille 28 konkurssia heinäkuussa, mikä nosti kuluvan vuoden tammi-heinäkuun kokonaissaldon alan yrityksissä 300 konkurssiin. Rakennusala pitää edelleen kärkipaikkaa konkurssien suhteen. Konkurssien määrä on myös kasvanut vuotta aiemmasta, sillä tammi-heinäkuussa 2006 pantiin vireille 292 konkurssia rakennusalalla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastoista.

Valtio ja kunnat sopivat 12000-13000 asunnon vuositavoitteesta Helsingin seudulle

Valtio ja 14 Helsingin seudun kuntaa sopivat keskiviikkona, että alueelle rakennetaan keskimäärin 12000-13000 asuntoa vuodessa seuraavien kymmenen vuoden aikana. Siitä 20 prosenttia on valtion tukemaa tuotantoa. Toistaiseksi on kuitenkin täysin auki, miten tämä noin 5000 asunnon lisäys nykyiseen vuosituotantoon tehdään.

Uudisrakentamisen volyymi kasvoi 13,8 prosenttia kesäkuussa

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kesäkuussa 13,8 prosenttia edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna. Asuinrakentamisen volyymi kasvoi edellisvuotisesta 4,3 prosenttia. Omakotitalojen rakentamisen volyymi kasvoi, kun taas rivi- ja kerrostalorakentaminen hiipui.

Rakennusalan pk-yritysten suhdannenäkymät edelleen vahvat heinäkuussa

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n heinäkuussa tekemän suhdannetiedustelun mukaan rakennusalan pk-yritysten suhdannetilanne on hyvin vahva. Suhdannenäkymien saldoluku kuitenkin laski edellisestä tiedustelusta, sillä heinäkuun lukema oli +10, kun lukema oli huhtikuussa +13. Keskisuurten yritysten odotukset olivat selvästi pieniä myönteisemmät.