Kokeile kuukausi maksutta

EK ja RT laativat esityslistan harmaan talouden torjumiskeinoista

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Rakennusteollisuus RT sekä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ovat yhdessä koonneet toimenpide-esitykset talousrikollisuuden ja harmaan talouden kitkemiseksi. Keskeisiksi keinoiksi on nostettu verotunnisteen käyttöönotto sekä viranomaisten tietojenvaihdon ja valvonnan tehostaminen. Harmaan talouden ongelma koetaan pahimmaksi rakennus- ja ravintola-aloilla.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Rakennusteollisuus RT sekä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ovat yhdessä koonneet toimenpide-esitykset talousrikollisuuden ja harmaan talouden kitkemiseksi. Keskeisiksi keinoiksi on nostettu verotunnisteen käyttöönotto sekä viranomaisten tietojenvaihdon ja valvonnan tehostaminen. Harmaan talouden ongelma koetaan pahimmaksi rakennus- ja ravintola-aloilla.

image

Järjestöjen mukaan työntekijöiden verotuksen valvontaa voitaisiin huomattavasti helpottaa säätämällä verotunniste pakolliseksi rakennusalalla työskenteleville. Ulkomaalaisten olisi haettava se ennen työskentelyn aloittamista. Verotunnisteen avulla verottaja voisi seurata ulkomaalaisten työntekijöiden Suomessa oleskelun kestoa ja verosäännösten noudattamista.

Rakennustyömaan päätoteuttajalle tulee säätää velvollisuus pitää luetteloa työmaalla olevista työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. Alihankkijoille puolestaan tulisi säätää velvollisuus ilmoittaa luetteloon tarvittavat tiedot työntekijöistään päätoteuttajalle. Päätoteuttajan olisi ilmoitettava luettelon tiedot säännöllisesti verottajalle. Ilmoitettaviin tietoihin sisältyisi muun muassa verotunnisteet, jolloin verottaja saisi ajantasaista tietoa työmailla työskentelevistä työntekijöistä.

Rakennusurakoiden tilaajille tulee lisäksi säätää velvollisuus ilmoittaa verottajalle kaikki alihankkijoille maksamansa urakkasummat. Vertaamalla urakka- ja työntekijätietoja muilla tavoin saamiinsa tietoihin verottaja pystyisi kohdistamaan tarkastuksiaan mahdollisiin harmaan talouden ja pimeän työn harjoittajiin.

Jotta toimenpiteillä päästään toivottuun tulokseen, myös verohallinnon on uudistettava toimintatapojaan siten, että se pystyy täysimääräisesti hyödyntämään tietoja. Tietojärjestelmiä on kehitettävä ja tarkastustoimintaa on lisättävä ja suunnattava työmaille.

Tehokkaampaa tietojenvaihtoa ja valvontaa

Järjestöt vaativat viranomaisvalvontaan lisää resursseja ja oikeanlaista kohdentamista. Puutteellinen viranomaisvalvonta mahdollistaa nykyisten lakien ja sopimusten noudattamatta jättämisen.

Viranomaisten välistä yhteistyötä on lisättävä harmaan talouden torjunnassa. Tietojen vaihdon tulee olla joustavaa ja nopeaa. Verottajan sekä eläke- ja vakuutuslaitosten tulisi toimia yhteistyössä. Verojen ja työnantajamaksujen laiminlyöntejä ja valvontaa pitää tarkastella kokonaisuutena.

Erityisesti rakennustyömailla ja ravintola-alalla tapahtuvaa viranomaisvalvontaa tulee lisätä. Työsuojeluviranomaisten ja verotarkastajien suorittaman valvonnan pitää näkyä ja tuntua. Esimerkiksi ulkomaisen työvoiman määrän voimakas kasvu rakennusalalla edellyttää työehtoja ja verotusta valvovien viranomaisten resurssien vahvistamista.

Myös koko yhteiskunnan tietoisuutta harmaan talouden aiheuttamista ongelmista on edelleen lisättävä. Viranomaisten ja järjestöjen yhteistyössä tulisikin toteuttaa harmaan talouden vastainen tiedotuskampanja.

Tilaajavastuun laajentamiselle edelleen tyrmäys

EK, RT ja MaRa tyrmäävät monet harmaan talouden torjumiseksi esitetyt keinot toteuttamiskelvottomina. Tällainen on järjestöjen mielestä esimerkiksi esitys, jonka mukaan työn teettäjä olisi vastuussa ulkomaisen työnantajan kanssa ulkomaisen työntekijän veroista. Esitystä ei voida hyväksyä, koska työn teettäjän vastuu ei voi olla ulkomaisten sopimuskumppanien kanssa kotimaisia kumppaneita laajempi.

On myös esitetty tilaajan vastuun ulottamista koko aliurakointiketjuun. Tämä ei ole mahdollista, koska tilaaja ei käytännössä kykene tarkistamaan kaikkien alihankintaketjun yritysten taustoja. Kullakin alihankkijalla tulee olla vastuu seuraavan portaan yrityksen taustoista, kuten nykyinen tilaajavastuulaki edellyttää.

Tätä artikkelia on kommentoitu 5 kertaa

5 vastausta artikkeliin “EK ja RT laativat esityslistan harmaan talouden torjumiskeinoista”

 1. Minkä takia verohallinto ei voi avata kaikille avointa ilmaista järjestelmää (kuten ytj), josta selviäisi yhdellä vilkaisulla kaikki tilaajavastuulain edellyttämät tiedot?

  Miksei viranomainen hoida viranomaistyöt, miksi ostajan pitää olla poliisina?

  1. Verotunniste on askel oikeaan suuntaan.
   Yrittäjänä ilmoitan mielelläni vaikka kerran viikossa verottajalle aliurakoitsijoilleni maksamat summat, jos tällä toimeenpiteellä saan vastuun pois itseltäni.

   Nykyisessä systeemissä toimitetaan vain historiatietoja.

   Systeemin laatijoiden pitää olla tarkkana ettei systeemistä tehdä liian vaiketa. Jokaisella suomalaisella on sosiaaliturvatunnus => verotunniste, ulkomaalaisille joku vastaava.
   Lisäksi käytännössä kaikilla on pankkitunnukset eli kirjautuminen nettipalveluun niillä.

   1. Hyvä esitys, mutta olisiko mietittävä mahdollisia EK:n ja RT:n omia toimia harmaan talouden kitkemiseksi? Rt:n jäsenliikkeet hallitsevat rakentamisesta 80% ja mikäli viraomaisten toimet ohjataan sen 20%:n valvontaan. niin hukkaan menevät yhteiskunnan resurssit valvonnassa. Kaikki riippuu YIT, SRV, SKANSKA, NCC jne todellisista päätöksistä ja halusta lopettaa pimeä työ omilla mestoillaan ja lopettaa turhien juhlapuheiden esittäminen kanattamattomana. EK ja RT eivät voi tehdä enempää, kuin esityksiä, joista ei synny mitään ilman jäsenliikkeiden vahvaa panosta siellä tekemisen puolella.

    1. Olen kyllä täysin päin vastaista mieltä. Arvioisin, että tuolla 20% alueella tapahtuu 90% pimeistä hommista. Omakoitityömaat ovat sitten aivan oma lukunsa, jolta ei kyllä kannattaisi ummistaa silmiä.
     Ainakin täällä Kehä3:n ulkopuolella ei paljon kypäriä näy pikkutyömailla, mistä voisi päätellä jo ehkä jotain.

     1. Mestat on isojen ja keskisuurten hallussa, niin on selvää, että suurin vuoto tapahtuu siinä 80%:n joukossa. Viimeaikaiset suuret talourikostuomiot on tulleet esimerkiksi erään pörssiyhtiön työmailta ja syytettynä jutussa oli lähes sata henkilöä.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat