Kokeile kuukausi maksutta

Eduskunta hyväksyi harmaan talouden torjumisohjelman

Eduskunta käsitteli täysistunnossaan torstaina 3. helmikuuta harmaan talouden torjumista tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän kannanoton harmaan talouden torjumisen toimenpideohjelmasta. Harmaan talouden torjuntakeinoja ovat muun muassa valvonnan tehostaminen sekä talousrikoksista annettavien rangaistusten koventaminen.

Eduskunta käsitteli täysistunnossaan torstaina 3. helmikuuta harmaan talouden torjumista tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän kannanoton harmaan talouden torjumisen toimenpideohjelmasta. Harmaan talouden torjuntakeinoja ovat muun muassa valvonnan tehostaminen sekä talousrikoksista annettavien rangaistusten koventaminen.

Harmaan talouden torjunnassa on ensimmäiseksi huolehdittava kiinnijäämisriskin nostamisesta. Harmaan talouden torjuntaan suunnattava resursointi on irrotettava valtion tuottavuusohjelmasta. Tutkimusten mukaan viranomaiskustannukset maksavat itsensä takaisin. Kiinnijäämisriskiin liittyen myös tietojenvaihto viranomaisten kesken on saatava entistä helpommaksi niin lainsäädännön kuin tietojärjestelmien osalta.

Eduskunnan mukaan on myös tärkeää koventaa talousrikoksista ja muista lainvastaisuuksista tuomittavia rangaistuksia. Myös monia muiden harmaan talouden torjunnan kannalta tehokkaiden keinojen käyttöönottoa on selvitettävä.

Harmaan talouden torjumisen toimenpideohjelman uskottavuuden ja vaikuttavuuden kannalta seuranta on ensiarvoisen tärkeää. Toimenpiteistä on raportoitava eduskunnalle ensimmäisen kerran jo vuodelta 2011 annettavassa tilinpäätöskertomuksessa. Tämän vuoksi eduskunta pitää tärkeänä, että myös tulevassa hallitusohjelmassa sitoudutaan harmaan talouden torjunnan tehostamiseen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Eduskunta hyväksyi harmaan talouden torjumisohjelman”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat