Kokeile kuukausi maksutta

Verohallinto: Vain viidennes rakennustyömaista torjuu harmaata taloutta

Verotarkastusyksikön loka-marraskuun vaihteessa tekemät valvontaiskut paljastui, että Rakennusteollisuuden kanssa sovitut harmaan talouden vastaiset menettelyt olivat käytössä vain noin joka viidennellä tarkastetulla työmaalla. Koko Suomen kattaneen viikon mittaisen valvontakampanjan aikana tehtiin kaikkiaan 312 rakennustyömaakäyntiä kohteisiin, joiden yhteenlaskettu urakkasumma oli yhteensä kaksi miljardia euroa.

Verotarkastusyksikön loka-marraskuun vaihteessa tekemät valvontaiskut paljastui, että Rakennusteollisuuden kanssa sovitut harmaan talouden vastaiset menettelyt olivat käytössä vain noin joka viidennellä tarkastetulla työmaalla. Koko Suomen kattaneen viikon mittaisen valvontakampanjan aikana tehtiin kaikkiaan 312 rakennustyömaakäyntiä kohteisiin, joiden yhteenlaskettu urakkasumma oli yhteensä kaksi miljardia euroa.

image

Rakennusteollisuuden kanssa sovittuihin harmaan talouden vastaisiin menettelyihin kuuluvat muun muassa kuvalliset tunnisteet työmaalla, rakennustyömaan kaikkien työntekijöiden ja heidän työnantajiensa tunnistaminen sekä tietojen jatkuva ylläpito. Sähköisessä muodossa toteutettu kulkulupajärjestelmä oli käytössä 49 prosentilla tarkastetuista työmaista.

Toimiva rakennustyömaan valvonta ja kulkulupajärjestelmä luovat valmiuksia vuonna 2012 käyttöönotettavalle veronumerolle ja vuonna 2013 voimaantulevalle rakennusalan urakka- ja kulkulupatietojen ilmoitusmenettelylle.

”Tarkastuksen tulokset antavat syyn huolestua, sillä jo vuoden sisällä rakennusalalla tulisi olla käytössään menetelmät, joilla toteutetaan työmaan valvonta veronumeroineen ja samalla ilmoitusmenettelyyn liittyvät järjestelyt”, valvontakampanjan vetäjä, verotarkastusyksikön ylitarkastaja Pekka Muinonen kertoo.

Myös tilaajavastuulain toteuttaminen puutteellista

Työmaiden valvontakäynneillä havaittiin puutteita myös tilaajavastuulain noudattamisessa. Lain mukaan tilaajan tulee ennen vuokratyövoiman käyttöä koskevan sopimuksen tai alihankintasopimuksen tekemistä pyytää sopimuspuoleltaan selvitys lakisääteisten velvoitteiden noudattamisesta ja sovellettavista työehdoista. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata laiminlyöntimaksu.

”Tilaajavastuulain toteuttaminen torjuu myös harmaata taloutta. Tämän lain noudattamisen tulisi olla jokaisen työmaan peruskäytäntö. Joka viidennellä työmaalla todettiin kuitenkin puutteellisuuksia”, Muinonen kertoo.

Tehovalvontaiskun aikana saatiin tietoja yli 2 000:sta urakkaketjussa toimivasta rakennusalan yrityksestä ja yli 11 000 työntekijästä. Ulkomaalaisia yrityksiä löytyi yllättäen vain alle sata. Nämä häviävät usein työmaalla tunnistamattomaan urakkaketjuun. Tarkastetuista 11 000 työntekijöistä ulkomaalaisia oli koko maassa hieman yli 17 prosenttia. Uudellamaalla joka neljäs työntekijä oli ulkomaalainen.

Loka-marraskuun vaihteessa toteutetut tehovalvontaiskut jatkuvat myös vuonna 2012 osana vuonna 2008 käynnistynyttä Raksa-hanketta. Joulukuun 2011 loppuun mennessä Raksa-hankkeen tiimoilta on valmistunut 2 852 verotarkastusta, joiden seurauksena on maksuunpantu veroja yli 145 miljoonaa euroa. Harmaata taloutta on löydetty noin 30 prosentissa tarkastuskohteista, joista suurin osa oli pieniä tai keskisuuria yrityksiä.

Verotarkastusyksikön suunnitteleman kampanjan toteuttamiseen osallistuivat kaikki Verohallinnon yksiköt ja Aluevalvontaviranomaisen työsuojelutarkastajia.

Tätä artikkelia on kommentoitu 8 kertaa

8 vastausta artikkeliin “Verohallinto: Vain viidennes rakennustyömaista torjuu harmaata taloutta”

 1. ”29.12.2011 Tiedote: YIT edellyttää aliurakoitsijoiltaan kuulumista tilaajavastuupalveluun”,

  Toivottavasti pienemmät rakennusliikkeet seuraavat perässä. Jos ei muuten, niin lainsäädäntöä kiristämällä.

  1. ”Lujatalo tukee reilua rakentamista: 2012 alkaen aliurakoitsijoiden kuuluttava tilaajavastuupalveluun
   29.12.2011”.

   ”Vuoden 2012 alusta Lujatalon suomalaisten aliurakoitsijoiden on kuuluttava Suomen Tilaajavastuu Oy:n ylläpitämään Tilaajavastuu.fi-palveluun. Vaatimuksella halutaan edistää reilua rakentamista ja kitkeä harmaan talouden leviämistä. Tilaajavastuupalvelulla Lujatalo varmistaa, että alihankkijat noudattavat lakeja ja sopimuksia esimerkiksi verojen ja eläkemaksujen suhteen ja toimivat hyvän rakentamistavan mukaisesti”.

   ”Edellytys koskee sekä jo Lujatalolle tekeviä aliurakoitsijoita että tulevia yhteistyökumppaneita. 2011 oli siirtymävuosi, ja Lujatalon valtakunnallinen päätös astuu voimaan 1.1.2012. Lujatalo edellyttää tilaajavastuupalvelun jäsenyyttä myös ulkomaisilta aliurakoitsijoiltaan heti, kun se on palveluntoimittajan osalta mahdollista”.

   ”Suomessa tilaajavastuulaki astui voimaan 2007. Laki velvoittaa työn tilaajaa selvittämään, että sopimuskumppani on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa. Lain tarkoituksena on estää harmaata taloutta, sekä edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Lujatalolla on vuodesta 2011 alkaen ollut käytössä Suomen Tilaajavastuu Oy:n ylläpitämä Valvoja-palvelu, jonka avulla työmaaesimiesten on helpompi valvoa alihankkijoiden tilaajavastuulain noudattamista”.

   1. 22.12.2011
    VARTE OY TORJUU HARMAATA TALOUTTA

    ”Varte Oy on käyttänyt kuluneen vuoden Tilaajavastuu.fi- palvelua ja edellyttää kaikkien yhteistyökumppaneidensa liittymistä palveluun”.

    ”Olemme lisäksi ottaneet juuri käyttöön Tilaajavastuu.fi Valvoja- palvelun, jolla varmistetaan, että kaikki Varte Oy käyttämät aliurakoitsijat ja yhteistyökumppanit ovat hoitaneet yhteiskunnalliset velvoitteensa. Palvelun ansiosta kaikkia työmaidemme aliurakoitsijoita seurataan jatkossa koko ajan ajantasaisesti”.

    ”Edellyttämällä palvelun käyttöä kaikilta kumppaneiltamme pyrimme osaltamme estämään harmaan talouden toimintaa alalla”.

    1. ”Tänään (2.11.2011) julkaistun uuden toimintaohjeistuksen mukaan Senaatti-kiinteistöt vaatii edelleen tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta urakoitsijoilta, mutta tehostaa valvontaa ja yhteistyötä viranomaisten kanssa. Urakoitsijoilta vaaditaan RALA-pätevyys tai vastaava selvitys”.

  2. Saunalahden koululta loppuu urakoitsijat? Jääkö työmaa kesken?

   1. YIT osalta tiedote aliurakoitsijoiden tilaajavastuupalveluun yms. pakollisesta liittymisestä on virheellinen. Tekevät aliurakkasopimuksia myös puutteellisten selvityksien olevien aliurakointiyrityksien kanssa. Yritykset eivät ole liittyneet mihinkään palveluun. Kaikilla aliurakoitsijoilla on myös usein alaspäin ketjutettuja urakoitsijoita, joiden selvitykset eivät ole yleensä kunnossa.

    1. Ainakin meidän työmaalle aliurakoimaan tuloa tehnyt pörssiyhtiö närkästyi kun aloimme vaatia myös heidän työmaalle raijaamien aliurakoitsijoiden tilaajavastuupapereita.

     Itkun jälkeen tuli (Kehtasivat alkaa neuvomaan ettei meidän kuulu tarkastaa kuin heidän paperit), verot ulosotossa, maksusuunnitelma tekeillä ja kopio A4:sesta, jossa luki ” xxx Oy noutatetaan työehtosopimus”.

     1. YIT pitää laatia korjattu pörssiyhtiön tiedote. Tässä on malli siihen.

      Emme noudata aina tilaajavastuulakia rakennusalan urakoinnissa. Koska toiminnasta saatava taloudellinen hyöty on niin merkittävä liiketuloksen kannalta. Mahdolliset työsuojelupiiriltä saatavat kirjalliset huomautuksen eivät ole ongelma. Eivätkä edes meidän työmailla käy, koska ovat ylemmän johdon toimesta säännöllisesti juotettu.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat