Kokeile kuukausi maksutta

Työturvallisuusviikko huipentuu johdon tarkastuskierroksiin

Rakennusteollisuus RT järjestää koko alan yhteisen työturvallisuusviikon ensimmäistä kertaa 5. – 9. toukokuuta 2014. Viikko painottuu erityisesti yritysjohdon ja johtavissa tehtävissä toimivien henkilöiden tärkeään rooliin työtapaturmien ehkäisemisessä. Samalla halutaan saada pääurakoitsijat ja aliurakoitsijat yhdessä miettimään turvallisia toimintatapoja.

Yritysjohdolle suunnattu pääseminaari on 7.5.2014 aamupäivällä Vantaalla Fur Centerissä, jonka jälkeen tilaisuuteen osallistuneet johtajat kiertävät työmailla tekemässä työturvallisuusarviointeja.

Oulussa, Kuopiossa, Joensuussa ja Tampereella järjestetään omat tilaisuudet ja Oulussa avataan myös uusi Turvapuisto. Telineturvallisuuteen keskittyvä teemapäivä Telinetorstai 8.5.2014.

”Jos otetaan viime vuodelta kaikki maamme talonrakennusyritykset, sattui niille keskimäärin 80 työtapaturmaa kullekin miljoonaa työtuntia kohti. Isot rakennusliikkeet ovat satsanneet paljon työmaiden työturvallisuuteen, niistä parhaimman vastaava tapaturmataajuusluku viime vuonna oli 4,3”, kuvaa yritysten välisiä eroja Rakennusteollisuus RT:n puheenjohtaja, Ruduksen toimitusjohtaja Lauri Kivekäs.

Kivekkään mukaan tämä tarkoittaa, että alalla vallitsee nyt selkeä jako hyvin ja huonosti työturvallisuutta hoitaviin yrityksiin. Keskimääräinen tapaturmataajuus koko rakennusalalla oli viime vuonna 68. Yhden tapaturman keskimääräinen kustannus rakennusalalla on 8 500 euroa.

”Yrityksillä on vielä kova urakka edessään. Aluksi tapaturmataajuus laskee kovaa vauhtia, mutta sen jälkeen työturvallisuuden parantaminen vaatii entistä enemmän työtä”, Kivekäs muistuttaa.

Rakennusteollisuus RT:n kaikkien jäsenliikkeiden tavoitteena on saada kitkettyä työtapaturmat minimiin työmailla ja tehtaissa vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on vähentää tapaturmia 30 prosenttia joka vuosi vuoteen 2020 mennessä. Nolla tapaturmaa -tavoite on Kivekkään mukaan selkeä tahdonilmaus siitä, että liiton jäsenistö haluaa erottautua edukseen muusta rakentajajoukosta myös työturvallisuudessa.

Skanskan ideaan tartuttiin

Idea samanaikaisesta työturvallisuusviikosta tuli Skanskalta, jolla työturvallisuuden teemaviikot ovat olleet osa turvallisuustyötä jo vuosia. Kymmenen vuoden panostus turvallisuuden parantamiseen on vähentänyt työtapaturmia ja ammattitauteja. Skanska haluaa nyt sitouttaa myös yhteistyökumppaninsa työskentelemään nolla tapaturmaa -tavoitteen eteen. Konkreettisia keinoja tähän ovat työmailla järjestettävät turvallisuusriihet, verkkokouluopiskelu sekä aliurakoitsijoiden turvallisuustason arvioinnit.

”Työturvallisuusviikon painopisteenä on vaarojen tunnistaminen”, Skanska Oy:n turvallisuuspäällikkö Antti Leino Leino sanoo.

”Jokaisella Skanskan työmaalla järjestetään aiheesta turvallisuusriihi, jossa työntekijät yhdessä pohtivat ja keskustelevat, mitä vaaroja rakentamisesta löytyy ja miten kukin voi osaltaan pienentää tai poistaa niitä.”

Uutena työkaluna osaamisen parantamiseen Skanska tarjoaa yhteistyökumppaneilleen mahdollisuutta verkko-opiskeluun. Maksuttomassa verkkokoulussa aliurakoitsijat ja tavarantoimittajat voivat suorittaa kursseja useista aihealueista, kuten paloturvallisuus, vaara-alueiden rajaaminen, telineturvallisuus tai työn turvallisuussuunnitelman (TTS) tekeminen.

Lisäksi Skanska selvittää yhteistyökumppaniensa työturvallisuustasoa arviointikäynnein. Näiden ulkopuolisten palveluntarjoajien turvallisuustoiminnan arviointien (UPA) tarkoituksena on, että tilaaja kannustaa yhteistyökumppaneitaan ottamaan käyttöön ja kehittämään työterveyttä ja -turvallisuutta edistäviä toimintatapoja.

Skanskan työmailla sattui viime vuonna 4,3 poissaoloon johtanutta työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden eli suurista rakennusliikkeistä selvästi vähiten. Luvussa on mukana niin omat kuin aliurakoitsijoiden tiedot. Edellisenä vuonna tapaturmataajuus oli 6,4.

Katso video: Skanskan työturvallisuusviikko 2014

 

YIT:llä pelastusharjoitus

Myös YIT on tehnyt pitkään työtä turvallisuuden parantamiseksi. Tapaturmaindeksi oli viime vuonna 11. RT:n yhteisten tapahtumien lisäksi YIT:llä järjestetään työturvallisuutta painottavia omia teemapäiviä ja yhteinen pelastusharjoitus Pelastuslaitoksen kanssa.

Työturvallisuusviikon aikana YIT:llä nostetaan erityisesti esiin työergonomiaa ja työhyvinvointia, painotetaan asenteen merkitystä työturvallisuuden lähtökohtana ja huomioidaan varautuminen pelastautumista vaativiin tilanteisiin.

”YIT:llä johtoryhmien kuukausittaiset työturvallisuuden havainnointikierrokset työmailla ovat kuuluneet johtoryhmätyöskentelyymme jo vuosia. Esimerkillisen asenteen täytyy näkyä joka päivä, läpi koko organisaation”, toteaa YIT:n työturvallisuuspäällikkö Ville Sivunen.

Torstaina keskitytään telineturvallisuuteen Telinetorstain merkeissä. Telineturvallisuuteen liittyviä teemapäiviä on YIT:llä vietetty jo useampana vuonna aikaisemminkin. Tänä vuonna YIT:llä voi vaihtoehtoisesti osallistua myös kaivantojen tuentaa käsitteleviin tietoiskuihin.
YIT:n viimeinen teema viikolle on pelastautuminen ja varautuminen. YIT:n toimipisteissä kerrosvastaavat kokoavat kerrosten henkilökunnan tietoiskuihin, joissa he esittelevät itsensä ja varahenkilönsä sekä näyttävät poistumisreitit vaaratilanteita varten.

Teemapäivien lisäksi järjestetään Pelastuslaitoksen kanssa yhteinen pelastusharjoitus ennakolta ilmoittamatta yhdessä YIT:n rakennuskohteessa.

Betoniteollisuus huolissaan kuormista

Betoniteollisuus järjestää oman turvallisuuspäivänsä 27.5. Hämeenlinnan Raatihuoneella. Muutamat betonitehtaat saivat viime vuonna moitteita turvallisuuspuutteista, jotka koskivat muun muassa kuorman lastausta.

Ongelma koskee muutakin teollisuutta. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton selvitti vuosina 1994-2012 tapahtuneet 7 työntekijän kuolmaan johtanutta tapaturmaa, jotka tapahtuivat lastauslaitureilla ja -terminaaleilla. Näistä neljä kuolemantapausta johtui siitä, että kuorma-auton kuljettaja jäi liikkeelle lähteneen ajoneuvon alle tai sen puristukseen ja kolme siitä, että kaksi kuorma­ auton kuljettajaa ja yksi terminaalin työntekijä putosi lastauslaiturilta.

Lue lisää työturvallisuusviikosta täältä.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Työturvallisuusviikko huipentuu johdon tarkastuskierroksiin”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat