Ympäristöministeriön on koonnut rakennuskanta-aineiston (tietokanta) laajarunkoisista halleista kuntien käyttöön.

Aineisto on tarkoitettu kuntien harkinnan mukaan hyödynnettäväksi ja tukemaan paikallistuntemusta rakennuksista. Se sisältää muun muassa rakennuksen sijainnin ja omistajan yhteystietoineen, tietoja rakennuksen laajuudesta ja muista ominaisuuksista sekä käyttötarkoituksen ja valmistumispäivämäärän. Aineisto on tarkoitettu kuntien hyödynnettäväksi laajarunkoisten hallien rakenteellisen turvallisuuden parantamista varten.

Rakennuskanta-aineiston valmistelu käynnistyi helmikuussa 2013 tapahtuneen maneesionnettomuuden jälkeen. Samanaikaisesti ympäristöministeriö käynnisti laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden parantamiseen tähtäävän lainsäädännön valmistelun. Lakiehdotuksesta tullaan pyytämään lausuntoja lähikuukausien aikana.

Rakennuksen sisältyminen aineistoon ei tarkoita, että kyseisessä rakennuksessa on rakenteelliseen turvallisuuteen liittyvä riski. Rakennuksessa voi olla kasvanut riski, mikäli suunnittelussa, toteutuksessa, käytetyissä materiaaleissa tai käytön aikaisessa ylläpidossa on puutteita.

Kunnossapitovastuu rakennuksesta

 

Rakennuksen omistaja vastaa aina sen turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Maankäyttö- ja rakennuslain pykälä 166 edellyttää, että rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Rakennusvalvontaviranomaisella on maankäyttö- ja rakennuslain perusteella mahdollisuus edellyttää selvitystä rakennuksen kunnosta tai puuttua riittävän epäilyksen perusteella rakennuksen käyttöön ilman selvitystäkin ja edellyttää korjaussuunnitelmaa. Jos selvityksessä käy ilmi puutteita, voi rakennusvalvontaviranomainen velvoittaa rakennuksen omistajan teettämään tarvittavat korjaukset tai tarvittaessa kieltämään rakennuksen käytön, mikäli rakennuksessa on puutteita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa käyttäjille.

 

Lisätietoa

Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 122, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (tietokanta laajarunkoisista rakennuksista)

Yli-insinööri Juha-Pekka Maijala, ympäristöministeriö, p. 0295 250 173, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (tietokanta laajarunkoisista rakennuksista)

Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 157, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista ja seurannasta)

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kuntien käyttöön rakennuskanta-aineisto laajarunkoisista halleista”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat