Lakiehdotus: Omistajien varmistettava laajarunkoisten hallien rakenteellinen turvallisuus

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle ehdotuksen laeiksi, jotka koskevat laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioimista ja seurantaa sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Lakiehdotuksen mukaan laajarunkoisen rakennuksen omistajan tulisi jatkossa varmistaa, että asiantuntija on arvioinut rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden.