Turku heräsi kritiikkiin – tekee pikakyselyn rakennusvalvonnan ja kaavoituksen asiakkaille

Kyselyssä vastaajia pyydetään arvioimaan rakentamis- ja kaavoitusprosessia numeroarvosanoilla, mutta vastaajilla on mahdollisuus antaa myös vapaata sanallista palautetta. Paljon lupia hakeneille suurille toimijoille tehdään puhelinhaastattelut.