Kokeile kuukausi maksutta

Eduskunta tukki pahimman porsaanreiän tilaajavastuulain muutoksessa

Eduskunnan hyväksymässä tilaajavastuulain uudistamisessa pidetään rakennusalalla edelleen kiinni tilaajien velvollisuudesta valvoa, että ulkomaisten työntekijöiden tapaturma- ja eläkevakuutukset ovat kunnossa.

Eduskunnan hyväksymässä tilaajavastuulain uudistamisessa pidetään rakennusalalla edelleen kiinni tilaajien velvollisuudesta valvoa, että ulkomaisten työntekijöiden tapaturma- ja eläkevakuutukset ovat kunnossa.

Eduskunta hyväksyi täysistunnossaan 5. maaliskuuta tilaajavastuulain muutosesityksen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön mukaisena. Alkuperäisessä hallituksen esityksessä vastuu lähetettyjen työntekijöiden todistuksista olisi jäänyt pelkästään ulkomaalaiselle työnantajalle. Sanktiona velvoitteen hoitamisesta olisi ollut sakkorangaistus, jonka periminen ulkomaalaiselta on käytännössä mahdotonta.

Rakennusteollisuus RT on tyytyväinen, että eduskunta päätyi säilyttämään rakennusalan tärkeäksi kokeman menettelyn.

”Tilaajan valvontavelvollisuuden rajaaminen vain sopimuksentekohetkeen olisi antanut kohtuuttoman kilpailuedun tapaturma- ja eläkevakuuttamisen laiminlyöville ulkomaisille yrityksille. Emme halunneet avata porsaanreikää harmaan talouden toimijoille vieläpä ilman todellista kiinnijäämisriskiä”, RT:n työmarkkinajohtaja Tapio Kari sanoo.

Rakennusteollisuus RT kiittää valiokuntaa, koska se otti huomioon rakennusalan toimijoiden huolia lakiehdotusta käsitellessään ja poikkesi mietinnössään hallituksen esityksestä rakennusalan osalta.  Muilla toimialoilla tyydyttiin sen sijaan sakkorangaistukseen.

Verovelkarekisterin toteutus ontuu

Rakennusteollisuus RT pitää valitettavana sitä, että uudistuva tilaajavastuulaki sallii sopimuksen tekemisen sellaisen yrityksen kanssa, jolla on verovelkaa aina kymmeneen tuhanteen euroon saakka. Aiemmin verovelasta on aina pitänyt tehdä maksusuunnitelma Verohallinnon kanssa. Tämä ei ole Karin mukaan oikea viesti yrityselämälle.

”Julkinen verovelkarekisteri on hyvä asia, mutta kymppitonnin raja huono. Nykyinen käytäntö on tehokkaasti ohjannut verovelkaisia yrityksiä sopimaan maksusuunnitelmasta verottajan kanssa. Nyt toteutettavat muutokset johtavat siihen, että pienempien verovelkojen vuoksi alihankkijan ei tarvitse vielä ryhtyä mihinkään toimenpiteeseen. Eli vanha toimiva käytäntö vaihdetaan uuteen löyhempään”, Kari harmittelee.

Kyseenalaista lainvalmistelua

Tilaajavastuulain muuttaminen alkoi RT:n mukaan mennä rakennusalan kannalta pieleen heti alkumetreillä. Alan edustajia ei kutsuttu lain uudistamista pohtivaan työryhmään, vaikka lakia valvovan Etelä-Suomen Aluehallintoviraston tekemistä tilaajavastuutarkastuksista lähes kaksi kolmannesta suuntautuu rakennusalalle. Kuulemistilaisuuksissa alan toimijoita sentään kuultiin, vaikkakaan ei Karin mielestä kuunneltu.

”Alan toimijat ovat pitkäjänteisesti kitkeneet harmaata taloutta, ja pysyimme myös yksimielisinä käsittelyn aikana. Onneksi pahin virhe saatiin estetyksi vielä kalkkiviivoilla. Verovelkarekisterin epäkohtiin joudutaan mahdollisesti palaamaan seuraavalla hallituskaudella”, Kari toteaa.

Rakennusteollisuuden näkemyksiin yhtyvät RT:n mukaan ammattijärjestö Rakennusliitto ja rakennuttajia edustava Rakli. Myös Etelä-Suomen Aluehallintovirasto kritisoi voimakkaasti hallituksen esittämiä muutoksia lainsäädäntöprosessin aikana.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Eduskunta tukki pahimman porsaanreiän tilaajavastuulain muutoksessa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat