Kokeile kuukausi maksutta

Hallitus lopettaisi rakennusalan tutkimusta koonneen RYM:n

Hallitus aikoo ajaa alas Strategisen huippuosaamisen keskittymät eli Shokit samalla, kun se leikkaa Tekesin yrityksille antamia lainoja ja avustuksia kolmanneksella eli 130 miljoonalla eurolla. Myös Innovatiiviset kaupungit-ohjelma eli Inka aiotaan lopettaa. Miten käy alkaville Combi- ja Uibex-hankkeille?

Hallitus aikoo ajaa alas Strategisen huippuosaamisen keskittymät eli Shokit samalla, kun se leikkaa Tekesin yrityksille antamia lainoja ja avustuksia kolmanneksella eli 130 miljoonalla eurolla. Myös Innovatiiviset kaupungit-ohjelma eli Inka aiotaan lopettaa. Miten käy alkaville Combi- ja Uibex-hankkeille?

Shokkien rahoitusta vähennetään ensi vuonna kymmenellä miljoonalla eurolla ja summa kasvaa asteittain 35 miljoonaan, mikä tarkoittaa Tekes-rahoituksen loppumista.

Shokit, kuten rakennusalan RYM ovat osakeyhtiöitä, jotka voisivat periaatteeessa jatkaa toimintaansa ilman Tekesiäkin hakemalla rahoitusta muualta, lähinnä osallistuvilta yrityksiltä itseltään.

Shokit ovat kuitenkin syntyneet nimenomaan kokoamaan Tekes-rahoitusta yhteisiin tutkimushankkeisiin, jotka Tekes on rahoituspäätöksiä tehdessään sitten arvionut. Esimerkiksi rakentamisessa monet tutkimushankkeet ovat viime vuosina kaatuneet, kun Tekes ei pitänyt niitä riittävän korkeatasoisina ja kunnianhimoisina rahoitettavaksi.

Rakennusteollisuus tyrmistynyt

Tekniikan tohtori Jukka Pekkanen Rakennusteollisuus RT:stä pitää Tekes-rahojen rajua leikkausta huonona asiana varsinkin pk-yrityksille ja tutkimuslaitoksille.

”Se tarkoittaa hankkeiden keskinäisen kilpailun edelleen kiristymistä ja rakennusalan kehittämiselle yhä tiukempia haasteita”, hän sanoo.

”Rakennusalalla Tekesiltä saatu rahoitus on ollut varsin kireällä jo nyt ja ehkäpä tämä vaikeuttaa pitkäjänteisten ja vahvemmin tulevaisuuteen kurkottavien hankkeiden käynnistämistä. Niissä kun on ollut vaikeaa saada yritysrahoitusta. ”

Hän mielestään alan on terävöitettävä edelleen alan t&k-toimintaa ja sen on yhä vahvemmin osattava etsiä tutkimus- ja kehittämistoiminnan kautta kilpailuetua ja tuottavuutta.

”Sinänsä julkinen rahoitus ei saa olla päädraiveri tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Jos aihe on tärkeä teollisuudelle, niin kyllä rahat pitää löytyä”, hän sanoo.

RYM on ollut pettymys

Rakennusala oli aikoinaan pettynyt, kun kauppa- ja teollisuusministeriö ei hyväksynyt rakentamista strategista huippututkimusta tekevien alojen joukkoon. Rakentajien protestien jälkeen ala sai lopulta oman strategisen huippuosaamisen keskyttymänsä RYM:in. Samalla rakentajille tuli näytön paikka, että ala on innovatiivinen ja halukas tekemään myös pitkäjänteistä, strategista tutkimusta.

Pekkanen myöntää, että RYM ei ole onnistunut täyttämään niitä toiveita, joita sille aikoinaan asetettiin.

”Toisaalta onnistuminen olisi edellyttänyt vahvaa alan tutkimuskulttuurin muutosta ja sitä ei vaan voida saada aikaan muutamassa vuodessa.”

Teollisuuden ja yliopistojen yhteistyönä on hänen mukaansa syytä syventää ja kehittää. ”Tarvitaan nykyistä ketterämpiä toimintamalleja ja yhteistyöalustoja. RYM on tehnyt ihan hyvää pohjatyötä josta on hyvä jatkaa.”

Miten käy alkavien tutkimushankkeiden?

Tutkimusrahoituksen leikkaukset voivat vaikuttaa useiden alkuvaiheessa olevien hankkeiden tulevaisuuteen. TTY esimerkiksi on käynnistämässä kolmevuotista Combi-tutkimushanketta, jossa lähes nollaenergiarakentamisen keinoja ja mahdollisia riskejä tarkastellaan palvelurakennusten näkökulmasta. Se kuuluu Tekesin lopetettavaan Inka-ohjelmaan.

RYM puolestaan on valmistellut Uibex-tutkimusohjelmaa yhdessä Firan, Skanskan ja Granlundin kanssa. Ohjelman ytimessä ovat hyvinvointia tuovat tilat ja niiden käyttäjäkokemukset. Yritysryhmä on tarkoitus koota kesäkuun loppuun mennessä ja hakemus Tekesiin oli tarkoitus jättää syyskuussa.

Leikkausten kohdentamisesta ei ole vielä tietoa.Todennäköisesti leikkaukset kohdistuvat ensin hankkeisiin, jotka eivät ole edes alkaneet ja ne hankkeet saavat varmimmin myös loppurahoituksen, jotka ovat edenneeet hyvin.

Tutkimuskielteinen diplomi-insinööri?

Diplomi-insinööri Juha Sipilän hallituksen suhtautuminen tekniikan alan tutkimukseen on aivan toinen kuin Esko Ahon hallituksella 1990-luvun lamassa. Silloin nimenomaan Tekesin rahoitusta lisättiin, jotta erityisesti rakennusalan tutkimus- ja kehitystoiminta ei olisi näivettynyt yritysten sopeutustoimissa olemattomiin.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Tätä artikkelia on kommentoitu 3 kertaa

3 vastausta artikkeliin “Hallitus lopettaisi rakennusalan tutkimusta koonneen RYM:n”

  1. Vientikysynnän muutos viime vuosina on paras indikaattori osoittamaan RYMSHOKin epäonnistumisen.

  2. Valtio on lähes poikkeuksetta toiminut niin, että jo tehdyt ja allekirjoitetut sopimukset pitävät ainakin sopimuskauden loppuun asti. Leikkaukset voivat ilman sopimusrikkomuksia (joihin valtio ei juuri koskaan lähde) siten kohdistua vain uusiin hankkeisiin ja vanhojen jatkorahoituskausiin. Sopimukset rajoittavat sitä, mistä valtio voi tai ei voi leikata. Osassa tutkimushankkeista sopimukset ovat voimassa pari vuotta eteenpäin, joten niitä ei voi sitä ennen alasajaa, osassa hankkeista puolestaan on lyhyempiä sopimuskausia, joihin liittyy säännöllisesti tehtäviä jatkorahoituspäätöksiä (esim. vuoden kerrallaan) ja joita valtio voi yksipuolisestikin periaatteessa myös kausien rajoilla keskeyttää. Hallitusohjelman liitteessä lukee, että INKA:an kohdistuvat säästöt saavat maksiminsa vuonna 2018 ja SHOKeihin kohdistuvat säästöt vuonna 2019, joten kyseisten ohjelmien rahoitus päättynee viimeistenkin häntien osalta mainittuja vuosia edeltävänä vuonna.

  3. SHOK-osuuteen on tullut lisätietoa. Tekes on välittänyt tietoa, että syksyn SHOK-hakukierros peruuntuu hallitusohjelmakirjausten myötä. Tuo ei tarkoita sitä, että siihen aiotut hankkeet automaattisesti peruuntuisivat. Mutta se tarkoittaa sitä, että rahoitus pitää hakea jonkin muun rahoitusinstrumentin kautta kuin vain SHOKeille varatun rahoituksen kautta, jota uusille hankkeille ei ilmeisesti siis enää myönnetä. Vaihtoehtona on osallistujien oman rahoitusosuuden kasvatamisen lisäksi esim. rahoituksen hakeminen Tekesin muiden rahoitusinstrumenttien kautta tai EU:sta vaikkapa Horizon 2020 -rahoituksena tai jostain muusta lähteestä.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat