Länsimetrolla ja YIT:llä miljoonariita metron louhintaurakasta

Oikeuden paperit osoittavat, että aikatauluongelmista kärsivän länsimetron rakennuttajalla Länsimetro Oy:llä on YIT:n kanssa iso urakkariita käräjäoikeudessa.

Oikeuden paperit osoittavat, että aikatauluongelmista kärsivän länsimetron rakennuttajalla Länsimetro Oy:llä on YIT:n kanssa iso urakkariita käräjäoikeudessa.

YIT Rakennus Oy on haastanut Espoon metroa rakennuttavan Länsimetro Oy:n käräjäoikeuteen louhintaurakan kustannuksista. Haastehakemus jätettiin Espoon käräjäoikeuteen viime lokakuussa.

Urakka käsitti Niittykummun ajotunnelin, ratatunnelin ja aseman louhinnan. Tiivistetysti riidassa on YIT:n mukaan kysymys siitä, että tilaajana toiminut Länsimetro on antanut virheellisiä tietoja kallion laadusta.

YIT:n tekemä urakka myöhästyi noin 6,5 kuukautta.

Iso korvausvaatimus

YIT vaatii haastehakemuksessa, että Länsimetro velvoitetaan korvaamaan virheellisten lähtötietojen aiheuttamat kustannukset, arvonlisäveron kanssa yhteensä 4,0 miljoonaa euroa viivästyskorkoineen.

YIT penää Länsimetrolta myös maksamattomia lisä- ja muutostyökustannuksia noin 274 000 euron edestä. Vaatimuslistalla on myös urakan maksueriä 1,8 miljoonan euron edestä (1,4 Me ilman arvonlisäveroa). YIT myös vaatii urakka-ajan pidennystä heikon kallioperän aiheuttamien lisätöiden seurauksena.

Louhinnan keskeyttävillä lujitustöillä on YIT:n haastehakemuksen mukaan se vaikutus, että työtä ei voida suorittaa suunnitellulla tavalla ja louhintaan varattu kalusto seisoo toimettomana työmaalla lujitustöiden ajan. Nämä ongelmat ovat aiheuttaneet urakoitsijalle työn tehottomuutta ja ylimääräisiä kustannuksia.

Ulkopuolinen arvio

Haastehakemuksen mukaan osapuolet sopivat, että yhteisesti valittu, erittäin kokenut tekninen asiantuntija antaa asiasta yhteisen ja puolueettoman asiantuntijalausunnon. Asiantuntijaksi valittiin Helsingin kaupungin apulaisosastopäällikkö Pekka Holopainen.

Haastehakemuksen mukaan Holopaisen lausunnossa todetaan, että kallio-olosuhteet ovat olleet oleellisesti huonommat kuin tarjousvaiheessa oli oletettu. Haastehakemuksen mukaan hän esitti, että urakoitsijalle korvataan kohtuullinen osa sen esittämistä kustannuksista.

Asiaa ei saatu sovittua lausunnosta huolimatta.

YIT:n haastehakemuksen mukaan urakan toteuttamiseen oli suunniteltu käytettäväksi 69 920 tuntia. Ylimääräisiä tunteja kuitenkin syntyi 56 356.

500 000 euron sovintotarjous

Länsimetron on jättänyt asiaa koskevan vastauksen ja vastakanteen YIT:lle.

Länsimetro Oy kiistää YIT:n kannevaatimukset kokonaan sekä perusteen että määrän osalta. Tosin YIT:n vaatimusta urakan maksuerästä pidetään riidattomana, joskin viivästyskoron alkamisajankohta kiistetään.

Länsimetron vastauksen mukaan yhtiö on tehnyt YIT:lle sovintotarjouksen tarkoituksenmukaisuussyistä, oikeudenkäynnin välttämiseksi. Länsimetro olisi maksanut YIT:lle riidattoman osuuden sekä 500 000 euroa muuna sovintokorvauksena. YIT ei hyväksynyt tarjousta eikä se ole enää voimassa.

Länsimetron vastauksessa muun muassa todetaan, että YIT on suorittanut jälkikäteen kohtuuttoman vaikeiksi väittämänsä louhintatyöt metrotunneleissa nopeammin, kuin mihin YIT oli tarjouslaskennassaan ja siihen liittyvissä aikatauluissaan varautunut.

Länsimetron mukaan YIT:n urakka-ajan pidentämistä koskeva vaade on perusteeton. Sen mielestä urakoitsijalle jo annettu lisäaika kattaa lisääntyneistä yksikkömääristä aiheutuvan lisäajan tarpeen.

”Kannevaatimukset räikeässä epäsuhteessa”

YIT:n kannevaatimukset ovat Länsimetron vastauksen mukaan räikeässä epäsuhteessa YIT:n väittämiin haittoihin nähden, koko urakkasuoritukseen suhteutettuna. Jos YIT:n vaadesumma jaettaisiin sopimuksen seisokkihinnalla, olisi tunnelilouhinnan pitänyt olla Länsimetron mukaan kokonaan pysähdyksissä 599 työpäivää.

Länsimetron vastauksessa syytetään YIT:tä urakan myöhästymisestä. Perusteluina on muun muassa urakoitsijan työmaajohdon pätemättömyydestä johtuva töiden viivästyminen. ”Louhinnan jälkeisiä viimeistelytöitä johtaneella urakoitsijan työnjohdolla ei ollut kokemusta käytännön rakennustöiden ohjaamisesta. Työnjohto oli erittäin kokematonta työn vaativuuteen nähden”, Länsimetron vastauksessa todetaan.

Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että Länsimetron mukaan YIT on louhinut kalliota urakkasopimuksessa määriteltyä laajemmalta alueelta. Louhintaurakkaa seuranneessa rakennusurakassa sitten jouduttiin täyttämään kyseisiä ylilouhittuja alueita, mihin liittyviä kustannuksia Länsimetro on maksanut YIT:lle.

YIT vastasi Länsimetro Oy:n vastaukseen ja vastakanteeseen 31.5.2016. Oikeusprosessi on edelleen kesken.

Tätä artikkelia on kommentoitu 19 kertaa

19 vastausta artikkeliin “Länsimetrolla ja YIT:llä miljoonariita metron louhintaurakasta”

 1. Seuraavaa tiedotetta veronmaksajille odotellessa….

 2. Länsimetrolta aika kovaa tekstiä työntekijöiden ammattitaidosta. Täyttääkö kunnialoukkauksen tunnusmerkit ?

   1. Oliko YIT:llä Niittykummussa yhtään rakennusmestaria ?

 3. Voi tätä kuntapäättäjien älyttömyyttä. Tämän päivän HS:n mukaan HSL:n toimari ja Länsimetro Oy:n hallituksen pj riitelevät keskenään median kautta. Ja veronmaksajat kustantavat tämän järjettömyyden !
  Miksi täysin ammattitaidottamat henkilöt saavat hallita näin suuria hankkeita ?

 4. YIT työnjohto +työnjohtoharjoittelijat suoraan lukion jälkeen amk kautta YIT:lle onneksi ei ole sattunut vakavia onnettomuuksia. Vastaavat työnjohtajat karsittu niin että vain ne herran pelossa elävät saavat olla yit:läisenä. Onneksi tilaaja tahot on huomannut että SRV,Skanska,Fira hoitaa urakat hyvin ja heidän työntekijöistä huolehditaan myös työajan ulkopuolella + työturvallisuus hankkeissa on muilla ehdottomasti parempaa tasoa. Samoin kilpailijoilla on kilpailukykyinen hinta esimerkiksi asuntorakentamisessa (tarkista neliöhinta yit kodilla vs muut urakoitsijat). Palkkapolitiikka: Yit oy palkka on vertailussa noin 23% pienemmät samoissa tehtävissä kuin muilla rakennusalalla(insinöörit). Länsimetron työvaiheiden kilpailutus oli aikataulullisesti tiukka niin kaupungin johdon puolelta tehtyjen painostusten johdosta jouduttiin antamaan muutama sivu-urakka Yit hoidettavaksi. YIT on aina ollut lisätyö- ja muutostyön erikoisyritys (koska kate ja bonukset) hankesuunnitteluvaiheessa jätetään urakasta pois aina jotain, jolla päästään laskuttamaan lisää. Tulevista urakoista tiedetään jo se että suomenlinnan huoltotunnelista löytyy kovempaa kivilajia tai muutoksia, katsotaan kuinka paljon budjetti kasvaa lisä- ja muutostöillä. Yit on isojen muutoksien edessä, koska tilauskanta triplan ulkopuolella ei oikein toimi. Hinta ja laatu ei kohtaa.

  1. Totta. Yitiltä pakenee pätevä työnjohto. Yit myös laskuttaa härskisti lisätöillä. Huonomaineinen yritys kyseessä. Usein vajaa miehitys työnjohdossa, eli säästetään väärässä paikkaa. Fiksummat firmat saa keikat ja suorat tilaukset. Onneksi moni tilaaja tämän jo ymmärtää. Mesut ei yitillä viihdy.

 5. Ei täytä. Työnjohto ei ole luonnollinen henkilö. Väite voi myös osoittautua faktaksi.

 6. Täytyy kyllä todeta, että suunnittelun taso on ala-arvoista. Kyllä urakoitsijat laskevat sen mitä asiakirjoissa esitetään. Sovittelijat tulisivat keskittyä juuri lähtötietojen oikeellisuuden arvioimiseen. Kukaan ei tee ilmaistatyötä!

  1. Minusta tuollainen puusilmäinen syyttäminen on todella typerää.Jos projektit kaikki osapuolet eivät puhalla yhteen hiileen tai osaaminen ei ole hyvää, niin ongelmia tulee.Hommat hoituu yhteistyöllä eikä syyttelemällä jälkikäteen.Voisi myös kysyä miksi urakoitsija ylipäätään alkaa rakentamaan huonoilla suunnitelmilla.Eikö ammattitaito riitä virheiden huomaamiseen vao onko mielessä lisätöiden kalastelu?

 7. Tässä tapauksessa ei yhteistyö toimi. Yhteistyö on kovilla jos tilaaja /päätoteuttaja ei maksa heidän lähtötieto puutteistaan johtuvia kuluja! Tämä toimintatapa on yleistä tilaajan/päätoteuttajan puolelta. Urakoitsija saa tapella selvistä lisä- ja muutostöistä joka projektissa.
  YSE 98 onneksi menee urakoitsija painoitteisesti.
  Suunnittelua tehdään liian nopealla aikataululla, koska sidottu rahoitukseen. Hyvin suunniteltu on puoliksitehty. Jos tätä oiotaan niin tulokset näkyvät nopeasti yhteistyön puutteena. Tasapuolinen kilpailu urakoista perustuu virheettömiin suunnitelmiin.

  1. Tilaajille on usein kirosanoja lähtötietojen lisähankinta ja niiden marginaaliset kustannukset riittävän tiedon saamiseksi, vailla niillä voidaan aikaansaada merkittäviä säästöjä ja pienentää riskejä. Hankkeen alussa pitäis panostaa erityisesti erilaisiin mittauksiin ja pohjatutkimuksiin. Jos hanke etenee esiselvityksestä rakentamiseen puutteelisilla lähtötiedoilla niin ongelmia tulee.

   Sinänsä tasapuolinen kilpailu saadaan teetätettyä myös virheellisillä suunnitelmilla. Ongelmia voi syntyy sitten lisätöiden/aikataulujen vuoksi. Joidenkin firmojen (ikävä kyllä) tapa on virheillä ratsastaminen sen sijaan, että asia setvittäisiin ennen rakennustöihin ryhtymistä. Tämä vaatii osaamista, avoimuutta ja yhteistyötä kaikilta hankkeessa osallistujilta.

   1. Juuri näin.. nämä yritykset jota edellä jätit mainitsematta on tässäkin länsimetro urakassa ja erityisesti tässä uutis jutussa. suomessa tämä on jo huomattu ja ks yritys tekee vain omaa urakka keski-pasilassa ja ulkomailla sitten on mukana kilpailu urakoissa koska siellä ei olla niin tietoisia tämän yrityksen katteen muodostuksesta.

    1. Ei muuten ole ulkomailla mukana kilpailu-urakoissa. Kannattaisi ottaa selvää asioista ennen kuin huutelee…

 8. Yit.n.henkilöstö politiikka on olut .Vanhat kokeneet mestarit joilla on kokemusta ja palkassa pientä home lisää. Niin kenkää. Tilalle otetaan nuorta kokematonta halvempia mestareita.Kyllä nämä ”markan sepät” tulee hintoihin muina kuluina.

 9. Ei ole mikään ihme, että kustanukset nousevat. Ylitöitä tehdään niin paljon, että rajat paukkuvat. Työaikalainsäädännön pykäliä rikotaan koko ajan mm. vuorokautisen lepoajan ja viikkolevon suhteen. Työmaapäällikkö eräällä asemalla luulee olevansa niin iso herra, että on lain yläpuolella. Työvoiman vaihtuvuus on suuri, kun naama ei miellytä. Asiat hoidetaan pääurakoitsijan ( työmaapäällikkö ) huutamalla, eikä neuvottelemalla, niin kuin sivistyneet ihmiset toimivat. Osoittaa vaan epävarmuutta ja kyvyttömyyttä hoitaa tehtäväänsä. Mutta kaikesta huolimatta, kyllä duunarille raha kelpaa, jos vaan onnistuu olemaan työmaalla niin, ettei ärsytä millän tavalla nuoria mestareita, jotka ovat jo valmiiksi asennekasvatettuja työmaapäällikön toimesta.

 10. Talousalueelle merkittävä kohde. Tehdään loppuun hinnalla millä hyvänsä. Maan tapa. Tilaaja/päätoteuttaja haluaa vain vedättää lisä-muutoshintoja alas uhoamalla tekaistuin syin. Nämä kaikki hoituisi ammattitaitoisella projektinjohdolla ja sovittelulla. Ei mitään rakettitiedettä.

 11. Länsimetron rakennusteknissä urakoissa suunnittelunohjaus ja suunnittelun hankita epäonnistui pahemman kerran. Tilaajalla ei ollut tiedossa että suuret rakennusliikkeet aloittavat urakat vauhdilla ja mestaa pitää olla valmiina ettei jouduta ventoille. Ei lisätöitä tekemällä tehdä nykyään hyvää bisnestä varsinkaan yksikköhintaurkakoissa. Kyllä tehokkaalla hyvällä työnsuunnittelulla urakoitsijat voittonsa tekevät, kunhan tilaaja hoitaa ensin oman osuutensa. Toki urakoitsijat haluavat YSEn mukaiset korvaukset haitoista.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat