Kimmo Tiilikainen valitsi laadukkaimmat rakentajat: YIT:n mestari ja Aren putkimiehet palkittiin

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen valitsi Rakentamisen laatuteko -palkinnon voittajiksi Aren putkiasentajaryhmän sekä YIT:n vastaavan mestarin  Aki Ahremaan.

Kummankin palkinnon arvo on 1000 euroa ja ministeri Tiilikainen jakoi ne FinnBuild Awards Partyssa.

Finalistit olisivat kaikki olleet palkinnon arvoisia ja ministeri Tiilikainen esittikin toivomuksen, että hän saisi mahdollisuuden poimia esiin kaksi palkittavaa: sekä työnjohdosta että työntekijäpuolelta.

”Se onkin hyvin perusteltua, sillä kummankin osapuolen panos on tietysti rakentamisen laadussa hyvin tärkeää, vaikkakin vaikutustapa on erilainen”, sanoo kilpailun asiantuntijaraadin sihteerinä toiminut Rakennusteollisuus RT:n johtaja TkT Jukka Pekkanen.

Yhteistyöllä vaikeatkin ongelmat selvitetään

Ministeri Tiilikainen palkitsi Aren putkiasentajaryhmän erityisesti hyvästä yhteistyökyvystä ja asenteesta. ”Putkimiesryhmä Järvelä, Saarimaa, Kaarakainen ja Keski-Nikkola korostaa työmaalla eri osapuolten välisen keskustelemisen ja yhteistyön merkitystä. Näin hankaliin asioihin voidaan varautua jo ennakolta. Heillä on myös lähtökohtana, että tehdään kerralla kunnolla ja siten, että toisetkin pystyisivät tekemään työnsä hyvin ja helposti. Tällaista positiivista suhtautumista ja reipasta avointa toimintaa varmasti tarvitaan niin uudisrakentamisessa kuin korjaamisessa. Laaturiskit vähenevät ja kaikilla on hyvä tekemisen fiilis”, ministeri Tiilikainen perustelee.

SONY DSC

Asennusryhmä on kehittänyt avoimeen keskusteluun, huolelliseen ennakkovalmisteluun ja eri alojen ammattilaisten väliseen yhteistyöhön perustuvan työtavan, jolla hankalillakin peruskorjaustyömailla ongelmista selvitään aikataulussa ja hermostumatta.

Simo Järvelä, Joonas Saarimaa, Timo Kaarakainen ja Arto Keski-Nikkola työskentelevät Are Oy:llä pääkaupunkiseudulla. Kaikilla on jo vankka kokemus haastavistakin asennustyömaista. He ovat tehneet useamman vuoden työtä yhdessä ja usein päätyvät työskentelemään samoille työmaille.

Työtä asiakkaiden eteen

Vastaava mestari Aki Ahremaa on työskennellyt YIT:llä lähes 20 vuotta, joten hän, jos kuka tietää, miten laatua rakennetaan.

SONY DSC

Ministeri Tiilikainen korostaakin, että Ahremaan kaikessa toiminnassa nousee esille vahva poikkeuksellinen tahto laadun tekemiseen. ”Hän korostaa ennakkosuunnittelun merkitystä työmaalla, yhteistyöhenkeä sekä avointa keskustelua asiakkaan kanssa. Tämä yhdistettynä rauhalliseen ja jämptiin johtamiseen luo koko työmaahenkilöstölle laadukkaan tekemisen ilmapiirin. Hän toteaakin, että laadukas lopputulos syntyy vain ajan kanssa”, ministeri Tiilikainen summaa.

Ministeri Tiilikainen kiittää Ahremaata poikkeuksellisen hienosta asiakkaan huomioimisesta ja kohtaamisesta. ”Hän pitää tärkeänä luottamuksellisen suhteen synnyttämistä asiakkaaseen jo rakentamisvaiheessa. Kun tuleva asukas pääsee itse näkemään, miten ja mistä rakennus rakennetaan ja ketkä sen tekevät, muodostuu heillekin hyvä käsitys tulevasta laadusta. Ahremaa osoittaakin kaikella toiminnallaan, että tässä kohteessa ihmiset tekevät koteja ihmisille.”

Ammattilaisten laatua

Rakennusteollisuus RT ry:n Rakentamisen laatuteko kilpailu oli tarkoitettu korjaus- ja uudisrakennustyömailla tai rakennustuotteita valmistavissa tehtaissa toimiville työntekijöille, työryhmille, työnjohtajille, projektipäälliköille tai valvojille. Heidän laatutekonsa voivat liittyä menetelmiin, työtapoihin, oivalluksiin, yhteistyökykyyn, asenteisiin ja ammattiylpeyteen.

Kilpailuun tuli kaikkiaan 44 osallistumisilmoitusta, joista asiantuntijatuomaristo valitsi kahdeksan finalistia. Asiantuntijatuomaristoon kuuluivat puheenjohtajana Juha Metsälä Pohjola Rakennus Oy:stä, Teija Ojankoski VAV Kiinteistöt Oy:stä, Matti Harjuniemi Rakennusliitto ry:stä ja Seppo Mölsä Rakennuslehdestä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Kimmo Tiilikainen valitsi laadukkaimmat rakentajat: YIT:n mestari ja Aren putkimiehet palkittiin”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat