GBC:n opinnäytekilpailun voittajat on valittu

Kestävää kehitystä kiinteistö- ja rakennusalalla edistävä Green Building Council Finlandin järjestämän opinnäytetyökilpailun voittajat on valittu.

Kestävää kehitystä kiinteistö- ja rakennusalalla edistävä Green Building Council Finlandin järjestämän opinnäytetyökilpailun voittajat on valittu.

Voittajatöiksi valittiin Tampereen teknillisen yliopiston Lilja Mustosen ”Monikäyttöinen koulu- Joustavuudella ekologisuutta tilasuunnitteluun” -diplomityö ja  Metropolian Elias Härkösen opinnäytetyö ”Energiankäytön tehostamiskeinojen elinkaarikustannusvertailu 2020-luvun asuinkerrostaloissa.

Mustosen työn taustalla on uusi perusopetuksen opetussuunnitelma, energiatehokkuussuunnitelmat sekä oppilas aktiivisena oppijana -periaate. Työssä aihetta tarkastellaan perusteellisesti case-tutkimuksen keinoin ja tilankäyttökaaviot ovat hyvä metodi tutkia asiaa ja pohjustaa suosituksia koulujen suunnitteluun.

Työ liittyy COMBI-hankkeeseen ja antaa hyvän lähtökohdan energiatehokkaan ja muuntojoustavan koulun suunnitteluun, jossa useat samanaikaiset käyttötarkoitukset ovat mahdollisia.

Mustosen työssä etsitään laskentamenetelmien avulla mahdollisimman kustannustehokasta tapaa toteuttaa uuden lainsäädännön mukainen lähes nollaenergiatalo.

Valitun toimenpidepaketin ansiosta vertailurakennuksen E-luku alenee 18 prosenttia, joka alittaa vaatimuksen lähes nollaenergia-asuinkerrostalon E-luvun enimmäistasolle noin 8 prosenttiyksiköllä (FInZEB). Investointien muodostuivat kannattaviksi 10 vuoden aikana. Työn tulokset ovat heti siirrettävissä käytännön työhön suunnittelutoimistoissa

Opinnäytekilpailuun osallistui tänä vuonna 14 työtä viidestä eri oppilaitoksesta. Työt käsittelivät kestävän rakennetun ympäristön teemoja kaikilta eri osa-alueilta. Useissa töissä näkökulma oli rakennuksen ja ympäristön koko elinkaari.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “GBC:n opinnäytekilpailun voittajat on valittu”

Jätä kommentti