Nojatikkaiden käytöstä kattotöissä kaksi sakkotuomiota

Aliurakoitsijan työntekijä loukkaantui Espoossa pientalotyömaalla laskeutuessaan katolta kiinnittämättömiä nojatikkaita pitkin. Päätoteuttaja tuomittiin sakkoihin. Hämeenlinnassa puolestaan nojatikkaiden käyttö ainoana kulkutienä katolle toi työnantajalle sakot.

 

Aliurakoitsijan työntekijä loukkaantui Espoossa pientalotyömaalla laskeutuessaan katolta kiinnittämättömiä nojatikkaita pitkin. Päätoteuttaja tuomittiin sakkoihin. Hämeenlinnassa puolestaan nojatikkaiden käyttö ainoana kulkutienä katolle toi työnantajalle sakot.  

Espoon käräjäoikeus tuomitsi päätoteuttajana toimineen rakennusalan yrityksen edustajan 20 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta, kertoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedotteessaan. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 3.11.2017.

Tapauksessa käsiteltiin Espoossa pientalotyömaalla kattohuopien asennustyössä sattunutta työtapaturmaa, jossa aliurakoitsijan työntekijä loukkaantui. Työntekijä kulki katolle ja sieltä pois kiinnittämättömiä nojatikkaita pitkin. Työntekijän siirtyessä rakennuksen katolta alas nojatikkaita käyttäen tikkaat kaatuivat ja työntekijä putosi maahan noin kolmen metrin korkeudelta.

Päätoteuttajan edustaja vetosi siihen, ettei kyseisen aliurakoitsijan kanssa tehtyyn urakkasopimukseen kuulunut telineiden eli turvallisen kulkutien järjestäminen. Työmaavastaava kertoi, että telineet järjestettiin vain niille urakoitsijoille, joiden kanssa tästä oli sovittu.

Työturvallisuusmääräykset sallivat nojatikkaiden käytön vain tilapäisenä kulkutienä rakennustyössä. Mikäli tikkaita käytetään, on varmistettava, etteivät ne kaadu eivätkä luista käyttämällä muun muassa kaatumisen estäviä laitteita.

Käräjäoikeus totesi, että koko päivän kestävä työ, joka käsitti yhden katon tekemisen, ei ole sellainen kertaluonteinen työ, johon nojatikkaiden käyttäminen on sallittua. Käräjäoikeus katsoi, että päätoteuttajan edustaja laiminlöi turvallisen kulkutien järjestämisen työmaalle. Käräjäoikeus katsoi, että työskentelyolosuhteiden turvallisuuden varmistaminen kuului päätoteuttajan tehtäviin. Lisäksi oikeus katsoi päätoteuttajan edustajan laiminlyöneen työturvallisuutta koskevien suunnitelmien tekemisen ja viikoittaisten kunnossapitotarkastusten järjestämisen.

Nojatikkaiden käytöstä toinenkin tuomio

Nojatikkaiden käyttö ainoana kulkutienä katolle toi työnantajalle sakot työturvallisuusrikoksesta 7.11.2017

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi kattoremontteja tekevän yrityksen 15 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiön työnjohtaja tuomittiin 20 päiväsakon ja yksikön päällikkö 35 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Yhtiö velvoitettiin korvaamaan valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 500 euroa.

Tapauksessa käsiteltiin Hämeenlinnassa rivitalotyömaalla havaittuja työturvallisuuspuutteita kattotyössä. Työsuojelutarkastaja oli tarkastuksella havainnut, että työmaalla työskenneltiin putoamisvaarallisella alueella kaksikerroksisen rakennuksen katolla ilman putoamissuojausta. Lisäksi nousutienä katolle käytettiin työturvallisuusmääräysten vastaisesti nojatikkaita. Työsuojelutarkastajat olivat jo aiemmin havainneet yrityksen työkohteissa toistuvasti puutteita muun muassa putoamissuojauksen ja turvallisen nousutien toteuttamisessa, ja antaneet yhtiölle puutteista toimintaohjeita, kehotuksia ja käyttökieltoja.

Käräjäoikeus katsoi, että katolle menevän nousutien osalta on rikottu työturvallisuusmääräyksiä, kun nojatikkaita käytettiin ainoana kulkutienä katolle. Työturvallisuusmääräykset sallivat nojatikkaiden käytön vain tilapäisenä kulkutienä rakennustyössä. Tapauksessa kysymys oli muutaman päivän kestäneestä kattoremontista. Käräjäoikeuden mukaan tilapäisen kulkutien käsitettä on tulkinnalla laajennettu liiaksi. Käräjäoikeus toi perusteluissaan esiin, että yhtiössä ei ollut ryhdytty toimenpiteisiin yhtiössä yleisesti noudatetun käytännön muuttamiseksi, vaikka nojatikkaiden käytöstä kulkutienä katolle oli huomautettu lukuisissa aikaisemmissa työsuojelutarkastuksissa.

”Nojatikkaiden käyttö on aiheuttanut paljon vakavia työtapaturmia rakennustyössä, minkä vuoksi niiden käyttöä on työturvallisuussäännöksissä selkeästi rajoitettu. Turvallisena nousutienä voidaan pitää esimerkiksi kaitein varustettuja portaita tai askelmallista telinetornia”, kertoo työsuojelulakimies Anna Tiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Putoamissuojauksen osalta käräjäoikeus totesi, että työntekijät olivat työskennelleet ilman asianmukaisesti kiinnitettyjä turvavaljaita. Lisäksi suojakaiteista puuttui määräysten edellyttämiä johteita.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Nojatikkaiden käytöstä kattotöissä kaksi sakkotuomiota”

Vastaa