Rakennusalan tuomioita työturvallisuuden laiminlyönneistä

Turvallisuusuutiset on koonnut Suomessa tänä vuonna annettuja tuomioita työturvallisuusrikkomuksista. Tässä käydään läpi rakennusalaan liittyviä tapauksia.

Turvallisuusuutiset on koonnut Suomessa tänä vuonna annettuja tuomioita työturvallisuusrikkomuksista. Tässä käydään läpi rakennusalaan liittyviä tapauksia.

Putoaminen liian suuresta aukosta johti sakkoihin

Hämeenlinnalaisen rakennusliikkeen vastaava työnjohtaja ja työkohteessa urakointia tehneen paikallisen maalausliikkeen työnjohtaja on tuomittu työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistukseen Hämeenlinnan käräjäoikeudessa. Vastaavalle työnjohtajalle määrättiin sakkoa 270 euroa ja työnjohtajalle 330 euroa.

Työtapaturma sattui Kaurialan lukion saneeraustyömaalla kesällä 2005 maalarin tehdessä työtään rakennuksen ulkopuolisilla telineillä. Mies putosi seinän ja telineen välisestä aukosta neljä metriä alemmalle telinetasolle saaden vammoja selkäänsä ja olkapäähän. Työsuojelupiirin lausunnon mukaan seinän ja telineen välissä oli työsuojelusäädösten vastaisesti liian suuri aukko, joka mahdollisti putoamisen.

 

Kaivannon sortuminen toi sakot työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi helmikuussa työmaan vastaavan mestarin ja työnjohtajan sakkoihin työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta tapaturmassa, jossa työntekijä kuoli.

Jätevesiviemärin uusimistyömaan noin kolme metriä syvä kaivanto oli romahtanut äkillisesti kaivannon pohjalla työskennelleen työmiehen päälle. Kaivanto oli sortunut lämpötilan noustua yli nollan pitkähkön pakkasjakson jälkeen. Kaivantoon ei ollut tehty minkäänlaisia kevennysleikkauksia eikä sitä ollut tuettu Krings-elementeillä tai Larsen-lankuilla.

Vastaavalle mestarille tuomittiin 1 550 euron ja työnjohtajalle 1 620 euron sakot. Tuomittujen katsottiin rikkoneen työturvallisuuslakia sekä valtioneuvoston rakennustyön turvallisuudesta antamaa päätöstä. Työantajan piiri-insinöörin osalta käräjäoikeus hylkäsi syytteet.

 

Silmätapaturma jäi syyttämättä


YIT Oyj:n paritalotyömaalla saumaustyössä ollut työntekijä sai silmätapaturman, kun hän kompastui lattialla olleeseen levyyn, jolloin hänen kädestään putosi laastiämpäri ja siitä roiskahti saumalaastia hänen silmilleen. Työntekijä ei löytänyt työmaan sosiaalitiloista silmähuuhteluainetta, vaan joutui huuhtelemaan silmää vedellä. Hänen vasempaan silmäänsä tuli vaikea syövytysvamma, minkä vuoksi hänen työskentelynsä entisessä ammatissaan ei ole enää mahdollista. Helsingin kihlakunnansyyttäjä teki syyttämättäjättämispyynnön, koska jäi epäselväksi, oliko työpaikalla ollut silmähuuhtelupulloja.

 

Sakkoja, korvauksia ja yhteisösakko trukkiturmasta

TJR-Pinta Oy:ssä Vihdissä loukkaantui tammikuussa 2005 työntekijä, joka oli ollut tyhjentämässä maalausrataa tavaroista seuraavaa maalattavaa erää varten. Samoissa tiloissa työskennellyt Ramsimatic Oy:n työntekijä otti korkeassa A-mallisessa telineessä olleet ja yhteen vannehditut hissiseinäelementit trukin haarukoille ja kuljetti sen maalausradalle. Hän laski kuorman alas ja lähti peruuttamaan trukkia, jolloin A-teline kuormineen tai pelkät telineessä olleet hissiseinäelementit kaatuivat eteenpäin ja sen takana seissyt työntekijä jäi alavartalostaan kaatuneen kuorman alle.

Lohjan käräjäoikeus tuomitsi työturvallisuusrikoksesta TJR-Pinta Oy:n toimitusjohtajalle 540 euron sakot ja työnjohtajalle 230 euron sakot. Lisäksi käräjäoikeus velvoitti yhtiön korvaamaan työntekijälle pysyvästä haitasta 3 000 euroa, kivusta ja särystä 2 000 euroa sekä korvausta asianosaiskuluista ja oikeudenkäyntikuluista. Käräjäoikeus tuomitsi TJR-Pinta Oy:n myös 2 000 euron yhteisösakkoon.

Käräjäoikeus katsoi, että toimitusjohtaja on sallinut työntekijöiden käyttää trukkia ilman riittävää koulutusta ja työntekijöiden oleskella trukin vaara-alueella, siirtotyövaiheen turvalliseksi tekemiseksi ei ollut tehty tarpeellisia toimia ja työpaikan työnjohto ei ollut tiedostanut omaa työsuojeluvastuutaan, koska käytännössä kukaan ei valvonut työntekijöiden suorittamaa työtä ja puuttunut tilanteeseen, jossa on ollut selkeä tapaturmariski. Työnjohtajan käräjäoikeus katsoi laiminlyöneen huolehtia siirtotyön välittömästä valvonnasta ja siitä, ettei siirtotyö vaaranna työntekijöiden turvallisuutta.

 

Omakotitalon rakennuttaja vastuuseen putoamissuojauksen laiminlyönnistä


Lohjan käräjäoikeus tuomitsi omakotitalotyömaan rakennuttajan 405 euron sakkoihin ja hänen palkkaamansa maalausliikkeen toimitusjohtajan 620 euron sakkoihin työturvallisuusrikkomuksesta.

Tapauksessa maalausliikkeen työntekijä oli ollut nauhoittamassa rakennuksen toisen kerroksen levytyksiä. Kolmen metrin korkeudessa sijaitsevaan toiseen kerrokseen kuljettiin pitkin nojatikkaita, jotka oli sijoitettu täysin suojaamattomaan aukkoon. Työntekijä oli astunut porrasaukkoon ja pudonnut betonilattialle, mutta selvisi ilman pysyviä vammoja.

Kerrosten välille olisi tullut rakentaa kiinteät portaat rakennustöiden ajaksi ja porrasaukko olisi tullut  suojata jalkalistaisilla kaiteilla tai suljettava kannella. Koska rakennustyömaalla ei ollut pääurakoitsijaa, käräjäoikeus katsoi rakennuttajan olevan rakennustyön päätoteuttaja, jonka olisi tullut huolehtia asianmukaisista putoamissuojauksista. Oikeus katsoi maalausliikkeen toimitusjohtajan työnantajan edustajana laiminlyöneen työturvallisuuslain mukaisen yleisen huolehtimisvelvoitteen.

 

Lainvastaisista henkilönostoista yhteisösakko

Tampereen käräjäoikeus tuomitsi Lempäälässä toimivalle rakennusalan yritykselle 10 000 euron yhteisösakon työturvallisuusrikoksesta. Samalla yhtiön entiselle toimitusjohtajalle tuomittiin 300 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 230 euron rangaistus työturvallisuusrikoksesta.

Hämeen työsuojelupiirin työsuojelutarkastajat olivat todenneet kolmella yhtiön työmaalla tavarahissien käyttöä henkilöiden nostamiseen vuosina 2002, 2003 ja 2004. Työsuojelutarkastajat antoivat yhtiön edustajille jokaisella kerralla huomautuksen ja tavarahissin käyttö kiellettiin. Tämän jälkeen neljäs tapaus tapahtui vuonna 2005 yhtiön Ilmarinkadulla Tampereella sijainneella työmaalla. Tällöin työsuojelupiiri teki asiasta rikosilmoituksen.

Käräjäoikeus piti epäuskottavana, että henkilönostoja olisi tehty vain silloin, kun työsuojelutarkastajat olivat paikalla. Kun työntekijöiden opastaminen ei ollut tuottanut tulosta, olisi yhtiön tullut käyttää voimakkaampia toimia, jotta tavarahissien käyttö olisi loppunut.

 

Merkitsemätön aukkosuoja johti putoamiseen ja sakkoihin


Fennia-korttelin työmaalla Helsingissä sattui lokakuussa 2002 työtapaturma, jossa työntekijä putosi työtasolla olleen aukon läpi noin 12 metrin matkan alapuolella olleen ruokailutilan pöydälle ja edelleen lattialle. Työntekijä oli siivoamassa tasoa, kun hän poisti aukkosuojaksi asetetun vanerilevyn ja astui sen alla olevaan aukkoon. Aukkosuojaa ei ollut merkitty millään tavoin, joten työntekijä ei tunnistanut sitä aukkosuojaksi. Työntekijä säilyi hengissä.

Pääurakoijan SRV Viitoset Oy:n aluevastaava ja aliurakoijana toimineen Numera Oy:n työnjohtaja olivat antaneet ohjeen peittää aukko, mutta eivät olleet erikseen antaneet ohjetta suojan merkitsemisestä. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi sekä SRV Viitoset Oy:n työmaamestarin että Numera Oy:n työnjohtajan työturvallisuusrikoksesta. Molemmat saivat 1 160 euron sakot.

SRV Viitoset Oy:n työmaamestari haki muutosta tuomioon, mutta Helsingin hovioikeus ei muuttanut tuomiota. Hovioikeuden mukaan myös pääurakoitsijan työmaamestari oli osaltaan ollut velvollinen huolehtimaan siitä, että työtasoon jäänyt peitetty aukko merkitään asianmukaisesti putoamisvaaran ehkäisemiseksi. 

 

Putoamissuojauksen laiminlyönti toi sakot urakoitsijan edustajalle

Hyvinkään käräjäoikeus tuomitsi omakotitalon runkotöistä vastanneen T:mi Antti Forsströmin edustajan 250 euron sakkoihin työntekijän putoamiseen johtaneesta työturvallisuusrikoksesta Nurmijärvellä vuonna 2005. Rakennuttajana ja päätoteuttajana toiminutta pariskuntaa vastaan nostetut syytteet hylättiin.

Rakennustyöntekijä oli noussut toisen kerroksen holville porrasaukossa olleita tikkaita pitkin. Hän oli kiinnittämässä seinän ulkoreunaan linjalautaa toisen kerroksen ulkoseinän muurausta varten, kun hän putosi holvilta noin 4,5 metrin matkan maassa olleiden kuormalavojen päälle ja loukkaantui.

Käräjäoikeuden mukaan T:mi Antti Forsströmin edustaja oli jättänyt huolehtimatta ja valvomatta säännösten mukaisen putoamissuojauksen suunnittelun ja toteutuksen. Hänen olisi myös pitänyt huolehtia ja valvoa työntekijöille annetun opetuksen ja ohjauksen riittävyydestä. Lisäksi hän oli laiminlyönyt työturvallisuusmääräysten noudattamista alaisessaan työssä ja sallinut työskentelyn vaarallisella alueella.

 

Urakoitsijoille sakot siivoojan opetuksen ja ohjauksen laiminlyönnistä


Vantaan käräjäoikeus tuomitsi huhtikuussa pääurakoitsijan ja sen kahden aliurakoitsijan edustajat sakkoihin siivoojan opetuksen ja ohjauksen puutteista yksikerroksisen teollisuusrakennuksen rakennustyömaalla. Siivooja oli pudonnut vanerilevyn alla olleesta aukosta maahan 15 metrin matkan ja loukkaantunut vakavasti vuonna 2005.

Pääurakoitsija Insinööritoimisto Bertel Ekengren Oy:n edustajana toiminut työmaan vastaava työnjohtaja tuomittiin 1 800 euron sakkoihin. Aliurakoitsijana vesikattotyötä tehneen Protan Kattopalvelu Oy:n työturvallisuudesta vastaava henkilö sai 600 euron sakot. Höyrysulun ja lämpöeristeen asennuksesta sekä siivouksesta ja muista aputöistä vastanneen aliurakoitsija Kortteliverkko Osuuskunnan edustaja sai 490 euron sakot.

Aukko oli ollut asianmukaisesti peitetty vanerilevyllä, joka oli varustettu liukumisen estävillä ”klosseilla” ja merkitty punaisella vaarasta varoittavalla spraymaalilla. Katolta piti siivota pakkausjätteitä, eristevillan paloja sekä savunpoistoluukkujen suojana olleita vanerilevyjä, joista ainakin osassa oli ollut punaisella spraymaalilla tehtyjä merkintöjä. Siivoustyötä tehnyt työntekijä ei ollut ennen putoamistaan nähnyt lainkaan punaista spraymaalia eikä ollut tiennyt, että vanerilevyn alla oli aukko.

Käräjäoikeus katsoi, että työntekijälle ei ollut tehty selväksi katolla olevien aukkojen sijaintia ja niiden peittämis- ja merkisemistapaa. Katolla höyrynpoistoaukkojen suojana olleet vanerilevyt oli ollut mahdollista sekoittaa putoamisaukon suojana olleeseen vanerilevyyn.

 

Rakennussaha sääntöjen vastainen, käsivammasta sakkoja

Työntekijän käden vammautuminen työsuojelusäädösten vastaisella rakennussahalla johti sakkoihin Heinolan käräjäoikeudessa. Oikeuden mukaan työnantajan edustajat eivät olleet riittävästi huolehtineet työpaikalla käytössä olleen sahan käyttöturvallisuudesta.

Työntekijän käyttämän rakennussahan terän yläsuojus oli ollut tapahtumahetkellä liian korkealla ja rikkonainen, mikä osaltaan mahdollisti työntekijän rukkaskäden joutumisen pyörivään terään. Myöskään opetusta ja ohjausta vaaratilanteiden osalta ei ollut annettu riittävästi.

Yhtiön toimitusjohtaja sai työturvallisuusrikoksesta 190 euron sakot ja työnjohtajat 90 ja 85 euron sakot.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakennusalan tuomioita työturvallisuuden laiminlyönneistä”

Vastaa

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi