Rakennusalan henkilöstön ansiot kehittyivät hyvin kunnissa – katso 75 eri ammattinimikkeen palkat

Rakentamisen alan henkilöstön mediaaniansiot kunnissa kohenivat viisi prosenttia vuoden aikana. Alalla myös ansaittiin selvästi enemmän kuin kuntasektorilla keskimäärin.

Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen alan henkilöstön säännöllisen työajan mediaaniansio kunnissa oli 3421 euroa kuukaudessa lokakuussa 2018, kun kuntasektorin kaikkien palkansaajien mediaaniansio oli 2834 euroa. Vuotta aiemmin rakentamisen alan henkilöstön säännöllisen työajan mediaaniansio kunnissa oli 3257 euroa kuukaudessa.

Rakentamisen alalla eniten kuntapuolella tienasivat talonrakentamisen ammattilaiset. Talonrakentajien sekä maa- ja vesirakentajien välinen palkkaero kuitenkin kapeni vuoden aikana.

Talonrakentajien säännöllisen työajan mediaaniansiot kohosivat viime lokakuussa 3877 euroon kuukaudessa vuotta aiemmasta 3841 eurosta. Maa- ja vesirakentamisessa mediaaniansio oli puolestaan viime lokakuussa 3422 euroa kuukaudessa, kun se oli vuotta aiemmin 3288 euroa. Eli kun lokakuussa 2017 talonrakentajien ja maa- ja vesirakentajien mediaaniansioiden välinen erotus oli 553 euroa, lokakuussa 2018 se oli kaventunut 455 euroon.

Erikoistuneessa rakennustoiminnassa mediaaniansio kohosi vuoden aikana 2222 euroon kuukaudessa 2201 eurosta.

Kiinteistöalan tehtävissä kuntien palveluksessa toimivien säännöllisen työajan mediaaniansio oli 2397 euroa kuukaudessa. Näissä töissä palkat laskivat selvästi, sillä vuotta aiemmin heidän mediaaniansionsa oli 2706 euroa kuukaudessa.

Tilastojen laatimisen periaatteet

Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut.

Tilastokeskus laatii kuntasektorin palkkatilaston vuosittain kaikkien kuntien ja kuntayhtymien toimittamasta työsuhdeaineistosta. Tilastoon ilmoitetaan lokakuun aikana ansaitut peruspalkat ja palkanlisät sekä koko vuoden ajalta maksetut tulospalkkiot, kertapalkkiot, kannustuslisät ja lomarahat.

Kuntasektorilla oli viime vuonna kuukausipalkkaisessa työsuhteessa yhteensä noin 462000 henkeä, joista tilastoon lasketaan mukaan noin 413000 hengen tiedot. Ulkopuolelle jäävät ne palvelussuhteessa olevat, jotka eivät ole saaneet palkkaa tai palkka on maksettu vähennettynä.

Säännöllisen työajan mediaaniansio kuukausipalkkaisilla, euroa/kk, 2018

Aluearkkitehti 4494

Apulaisrakennustarkastaja 3 294

Arkkitehti 4092

Asemakaava-arkkitehti 4499

Isännöitsijä 3308

Kaavasuunnittelija 3372

Kaavavalmistelija 2508

Kaavoittaja 3784

Kaavoitusarkkitehti 4062

Kaavoitusassistentti 2334

Kaavoitusinsinööri 3771

Kaavoitusjohtaja 5402

Kaavoituspäällikkö 4811

Kaavoitussihteeri 2706

Katuinsinööri 3659

Katumestari 3429

Katupäällikkö 3971

Katutarkastaja 2760

Kaupunginarkkitehti 5215

Kiinteistöinsinööri 4468

Kiinteistöjohtaja 6520

Kiinteistömanageri 3807

Kiinteistömestari 3501

Kiinteistöpäällikkö 4288

Kiinteistörakennusmestari 3560

Kiinteistötyönjohtaja 2969

Kunnanrakennusmestari 3547

Kuntatekniikan päällikkö 4176

Liikenneinsinööri 3870

Liikennesuunnittelija 3517

Liikennetutkija 3975

Lupa-arkkitehti 3997

Lupainsinööri 3490

Lupavalmistelija 2965

Lvi-asiantuntija 3297

Lvi-insinööri 3764

Lvi-tarkastaja 3465

Lvi-teknikko 3375

Maankäyttöinsinööri 3803

Maankäyttöpäällikkö 4362

Maanmittausinsinööri 3340

Maanmittausteknikko 3322

Maanrakennusmestari 3426

Maarakennusmestari 3609

Projektiarkkitehti 4229

Projekti-insinööri 3762

Putkimestari   3357

Rakenneinsinööri 4032

Rakennusinsinööri 3661

Rakennusmestari 3364

Rakennuspäällikkö 4436

Rakennustarkastaja 3731

Rakennustöiden valvoja 3492

Rakennuttaja 4024

Rakennuttajainsinööri 3878

Rakennuttajapäällikkö 4948

Rakennuttajavalvoja 3687

Suunnittelurakennusmestari 3186

Sähköinsinööri 3787

Sähkömestari 3506

Sähköteknikko 3499

Talonrakennusmestari 3523

Talotekniikka-asiantuntija 3774

Tarkastusrakennusmestari 3472

Tekninen isännöitsijä 3396

Tiemestari 3440

Toimistoarkkitehti 3679

Toimistorakennusmestari 3158

Työmaamestari 3278

Työmaapäällikkö 3620

Työmaavalvoja 3717

Vastaava rakennusmestari 3641

Vastaava rakennuttaja 3609

Vesihuoltoinsinööri 3775

Vihertyönjohtaja 2786

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakennusalan henkilöstön ansiot kehittyivät hyvin kunnissa – katso 75 eri ammattinimikkeen palkat”

Vastaa