Rakennuslupien määrä väheni selvästi, mutta aloitukset, volyymi ja luottamus kasvoivat

Rakennuslupia myönnettiin kuluvan vuoden huhti-kesäkuun aikana 14,6 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin. Asuinrakentamisen aloitukset laskivat 7,3 prosenttia. Koko rakentamisen volyymi ja aloitukset kuitenkin kasvoivat, mikä kertoo siitä, että suhdannetilanne on synkkenevistä näkymistä huolimatta yhä hyvä. Siitä kertoo myös EK:n luottamusindikaattori elokuulta.

Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni kaikissa rakennustyypeissä lukuunottamatta julkisia palvelurakennuksia. Niissä rakennuslupia myönnettiin 10,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Isoja sairaalahankkeita on aloitettu muun muassa Oulussa ja Rovaniemellä ja käynnissä niitä on muun muassa Helsingissä, Kuopiossa, Vaasassa ja Jyväskylässä. Monessa hankkeessa rakentaminen jatkuu vielä ensi vuonna.

Rakentamisen huippu saavutettiin vuonna 2017-2018. Sekä aloitus- että lupamäärien laskun on ollut merkittävä, mutta mistään romahduksesta ei voi puhua.

Eniten vähenivät liike- ja toimistorakennusten lupakuutiomäärät, 24,7 prosenttia.

Liikerakentaminen on laskenut eniten samalla kun moni iso hanke on valmistunut.
Julkinen rakentaminen ja erityisesti sote-rakentaminen on pitänyt rakentamista yllä ja monet hankkeet jatkuvat vielä ensi vuonna.

Asuinrakentamiseen myönnetty kuutiomäärä väheni 21,7 prosenttia viime vuoden huhti-kesäkuuhun verrattuna.

Asuntojen saamien rakennuslupien määrä väheni

Huhti-kesäkuun aikana rakennuslupia myönnettiin asuinrakentamiseen 3,5 miljoonaa kuutiometriä. Vuotta aiemmin vastaavalla ajanjaksolla niitä myönnettiin 4,5 miljoonaa kuutiometriä.

Asuinrakentamisen voimakasta piikkiä selittää asuntojen koon pieneminen ja sijoittajien kiinnostus nimenomaan pienistä asunnoista.

Kaikkien asuinrakentamisen talotyyppien kuutiomäärät kutistuivat viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Asuinkerrostalojen kuutiomäärä väheni 23,8 prosenttia, rivi- ja ketjutalojen 15,4 prosenttia ja erillisten pientalojen 19,8 prosenttia.

Kaikkiaan rakennusluvan sai huhti-kesäkuun aikana 11 598 asuntoa, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 15 261 asuntoa. Asuntojen saamien rakennuslupien määrä väheni 24 prosenttia vuotta aiemmasta.

Rakennustuotannon volyymi kasvoi hienoisesti

Käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi kasvoi kuluvan vuoden huhti-kesäkuun aikana 0,6 prosenttia vuotta aiemmasta. Asuinrakentamisen volyymi väheni ajanjaksolla 4,7 prosenttia ja muun kuin asuinrakentamisen volyymi kasvoi puolestaan 5,2 prosenttia.

Samaan aikaan rakennushankkeita aloitettiin tilavuudella mitattuna 5,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakentamisen aloituksia oli kuitenkin 7,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tammi-kesäkuussa rakennuslupien kuutiomäärä väheni

Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan lähes 14 500 hankkeelle ja 21,5 miljoonalle kuutiometrille. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat noin 18 000 hanketta ja 24,5 miljoonaa kuutiometriä. Kuutiomäärä väheni siis 12,4 prosenttia.

Asuinrakentamiseen myönnetty kuutiomäärä kutistui tammi-kesäkuussa  21 prosenttia. Eniten väheni asuinkerrostaloille myönnettyjen lupakuutioiden määrä, 22,9 prosenttia. Rivi- ja ketjutaloille myönnettyjen lupakuutioiden määrä kutistui 20,8 prosentilla ja erillisten pientalojen 17,3 prosentilla.

Asuntojen kappalemäärissä mitattuna myönnettyjen rakennuslupien määrä väheni 24,1 prosenttia. Viime vuoden tammi-kesäkuussa lupia myönnettiin 26 300 asunnolle, kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa 19 900 asunnolle.

Rakennustyypeittäin tarkasteltuna liike- ja toimistorakentamiseen myönnetty kuutiomäärä supistui eniten, peräti 30,9 prosenttia. Teollisuus- ja varastorakentamisen kuutiomäärä väheni 2,8 prosenttia ja julkisten palvelurakennusten kuutiomäärä puolestaan kasvoi 13,3 prosenttia vuoden 2018 tammi-kesäkuusta.

Helsingin seudulla rakennetaan yhä paljon asuntoja

Rakennuslupien lasku koskee koko maata ja myös suurimpia kasvukeskuksia. Rakentamisen polarisoituminen näkyy kuitenkin siinä, että varsinkin Helsingissä varsinkin asuntorakentamisen taso on yhä korkea verrattuna muihin kasvukeskuksiin.

Toimitiloja alettiin Helsingissä rakentaa 62 005 kerrosneliötä, rakennuslupia myönnettiin 89 704 kerrosneliötä varten ja valmistui 42 848 kerrosneliötä.

Helsingin seudulla koko rakentamisen lupamäärä on laskenut 2000-luvun keskimääräiselle tasolle.

Rakentamisen kokonaisvolyymi pysyi Helsingissä korkealla tasolla myös vuoden toisella neljänneksellä. Asuntoja valmistui ennätyksellisen paljon. Asuntorakentaminen on ollut yhtä mittavaa viimeisen vuoden ajan ja on merkittävästi korkeammalla tasolla kuin vuosikymmeniin, todetaan Helsingin kaupungin tiedotteessa.

Kesäkuun lopussa oli rakenteilla 9 995 asuntoa. Vuoden toisella neljänneksellä aloitettiin 2 090 asunnon rakentaminen, valmistui 1827 asuntoa ja rakennuslupia myönnettiin 2 672 asuntoa varten.

Vuoden 2019 aikana Helsingissä on alkanut yhteensä 3 379 asunnon rakentaminen, valmistunut 3 278 asuntoa sekä myönnetty lupia yhteensä 4 226 asunnon rakentamiseksi.

Valtakunnallisesta rakentamisen tilanteesta poiketen asuntorakentaminen Helsingissä jatkuu erittäin voimakkaana. Erityisen ilahtunut voi olla myönnettyjen rakennuslupien korkeasta tasosta. Sen perusteella voidaan odottaa asuntorakentamisen tason pysyvän korkeana jatkossakin”, totesi tiedotteessa apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Helsingin seudulla asuntorakentamisen taso on yhä korkea.

Muissa

Turun seudulla lasku on ollut jyrkkä.
Tampereen seudun voimakasta laskua osin selittää korkea vertailutaso.
Oulussa rakentamisen tason on yhä korkea.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakennuslupien määrä väheni selvästi, mutta aloitukset, volyymi ja luottamus kasvoivat”

Vastaa