Kosteudenhallinnan e-koulutus käynnistyy rakennusliikkeissä

Rakennusteollisuus RT on jatkanut Tampereen yliopistolla vuonna 2016 alkaneen kosteudenhallintakoulutusaineiston kehittämistä. Koulutus on viety verkkoon ja siihen on otettu mukaan muun muassa ympäristöministeriön uudet ohjeet.

Kosteudenhallintakoulutuksella vaikutetaan erityisesti asenteisiin. Kyse on samasta kuin työturvallisuudessakin eli puutteiden korjaaminen ja niistä huomauttaminen kuuluu kaikille.

Rakentajat tehostavat kosteudenhallintaa laajalla verkkokoulutuksella
Neljätoista Suomen suurinta rakennusliikettä on Peabin aloitteesta kehittänyt eKosteus-koulutuksen ja alkaa hyödyntää sitä oman henkilöstönsä koulutukseen. Tavoitteena on parantaa kosteudenhallinnan osaamista sekä torjua kosteusvaurioita. Koulutus kokoaa yhteen perustiedot, jotka rakentamisen kaikkien osapuolten tulee tuntea, jotta kuivaketju ei katkea.

”Koska alalla työskentelevien koulutus- ja työkokemustaustat vaihtelevat, haluamme varmistaa verkkokoulutuksella, että mahdollisimman monella olisi hallussaan kosteudenhallinnan tuorein tietämys vähintään perusteiden tasolla”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

eKosteus-koulutuksen ovat tuottaneet Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO, Rakennusteollisuus RT sekä neljätoista suurinta talonrakennusyritystä. Peab Oy:n toimitusjohtaja Mika Katajisto haastoi muut rakennusliikkeet kehittämään alalle yhteistä kosteudenhallinnan koulutusta, ja jokainen lähti mukaan. Koulutuksen rakentamisessa on hyödynnetty yritysten kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Yritykset aikovat myös ottaa koulutuksen omaan käyttöönsä.

”Tämä on hyvä esimerkki joukkovoimasta. Yritykset ovat oma-aloitteisesti lähteneet yhteistyössä kehittämään toimintaa ja pyrkivät vähitellen nostamaan koko toimialan osaamistasoa”, Randell toteaa.

Koulutus tarjotaan ilmaiseksi alan oppilaitoksille
Verkkokoulutus on yrityksille maksullinen, mutta rakennusalaa opiskelevat saavat suorittaa sen ilmaiseksi, sillä koulutus annetaan veloituksetta oppilaitosten käyttöön. Tämän mahdollistavat verkkokoulutuksen kehittämisessä mukana olleet yritykset, Rakennusteollisuus RT ja Vastuu Group.

Koulutus on suunnattu aluksi rakennusyritysten työntekijöille ja toimihenkilöille, mutta se on tarkoitettu jatkossa myös esimerkiksi rakennuttajille, suunnittelijoille sekä kiinteistöjen huoltajille ja käyttäjille.

”Kosteudenhallintaan tarvitaan rakentamisen koko ketju. Koulutus auttaa myös ymmärtämään muiden osapuolten roolin ja kuinka jokainen voi tukea toisten työtä, jotta yhteisessä hankkeessa onnistutaan”, Randell toteaa.

”Eurooppalaisessa vertailussa suomalaisissa asuinrakennuksissa on vähiten kosteusvaurioita, mutta meilläkin on vielä paljon parannettavaa. Varsinkin kun ilmastonmuutoksen myötä muuttuvat sääolosuhteet kuormittavat rakennustyömaita ja rakennuksia entistä kovemmin”, Randell sanoo.

Koulutus perustuu uusimpiin vaatimuksiin

eKosteus-koulutus koostuu kymmenestä moduulista, ja sen voi suorittaa omaan tahtiin. Jokaisen moduulin jälkeen on läpäistävä tentti. Koulutuksesta saa pätevyyden, joka on voimassa 5 vuotta.
Koulutuksessa käydään läpi kosteudenhallintaan liittyviä määräyksiä ja rakennusfysiikan lainalaisuuksia.

Koulutus tarjoaa myös käytännönläheistä tietoa oikeista työtavoista: kuinka rakenteet kuivataan, rakennusmateriaalit suojataan sateelta tai estetään keskeneräisten rakenteiden kastuminen.

”Kurssin käynyt ymmärtää kosteudenhallinnan merkityksen, tunnistaa tilanteet, joissa piilee kosteusriski ja osaa toimia oikein”, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskuksen rehtori Heidi Husari kertoo.

Koulutuksen sisällössä on otettu huomioon ympäristöministeriön äskettäin julkaisema kosteusasetus, sitä täydentävä ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta sekä muu lainsäädäntö ja viranomaisohjeistus. Koulutussisällöt on tarkistanut Vahanen Rakennusfysiikka oy.

Koulutukset tilataan Vastuu Groupin ylläpitämän Ilmoita-palvelun kautta, jossa on valmiiksi rakennusyrityksissä työskentelevien henkilöiden tiedot. Suoritukset kirjataan Taitorekisteriin ja koulutuksen suorittaneen henkilön omalle Valttikortille.

Verkkokoulutus on osoittautunut toimivaksi

Rakennusteollisuudessa on jo muutamien vuosien ajan käytetty hyväksi verkossa tapahtuvaa oppimista osaamisen kasvattamisessa.
”Ensimmäisenä kehitimme ePerehdytyksen, joka on helppokäyttöinen verkkokoulutus yleisten työturvallisuusasioiden perehdytykseen. Tällä hetkellä se on käytössä jo yli 4 000 yrityksessä ja sen on hyväksytysti suorittanut lähes 40 000 työntekijää”, Husari kertoo.

ePerehdytys on mahdollisuutta suorittaa kahdeksalla eri kielellä, ja myös eKosteudesta on tarkoitus toteuttaa kieliversioita tarpeen mukaan. Tällä varmistetaan, että tieto menee myös aliurakoitsijoiden ulkomaiselle työvoimalle.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kosteudenhallinnan e-koulutus käynnistyy rakennusliikkeissä”

Jätä kommentti