Kokeile kuukausi maksutta

Koronakriisi kiihdyttää rakennusalan investointeja digitaalisiin työkaluihin

Hankekehitys, hankinta ja työmaiden johtaminen ovat selvityksen mukaan suurimmat painopisteet.

Hankekehitys, hankinta ja työmaiden johtaminen ovat selvityksen mukaan suurimmat painopisteet.

Rakennusalan päättäjien mukaan koronakriisi kiihdyttää investointeja digitaalisiin työkaluihin, ilmenee  rakentamisen ohjelmistoteknologian startup-yritys Builderheadin ja rakennuttamisen palveluihin erikoistuneen Boost Brothersin tekemästä selvityksestä. Suurimmat investoinnit kohdistuvat hankekehitykseen, hankintaan ja työmaiden johtamiseen.

Tulokset ovat samansuuntaisia kuin ennen koronakriisiä tehdyssä Rakennusteollisuus RT:n kyselytutkimuksessä, jossa 99 prosenttia kyselyyn vastanneista rakennusalan yrityksistä arvioi digipanostusten kasvavan tai pysyvän vähintään ennallaan.

Konsulttiyhtiö McKinseyn kansainvälisen haastattelututkimuksen mukaan koronakriisin arvioidaan edelleen kiihdyttävän teknologiainnovaatioiden käyttöönottoa.

”Joka päivä keskimäärin kaksi rakennusalan yritystä menee konkurssiin ja suurin syy kaatumiseen on ennakoimaton tappiollinen projekti.”, Builderheadin toinen perustaja Julius Tuomikoski kertoo.

Builderhead on kehittänyt teknologiaa, jonka avulla voidaan tuoda hankekehitys,  hankinta ja projektinhallinta samalle alustalle. Kerättyjen tietojen avulla rakennuttaja tai pääurakoitsija voi välttää tappiollisia projekteja eli tunnistaa hankkeiden kriittisimmät vaiheet ja välttää ne projektit, joissa ei ole onnistumisen edellytyksiä.

Digitalisaatio vauhdittuu?

Rakennusalalla tiedetään, että hankkeen kannattavuus ja onnistuminen pedataan ennen kuin kuokka isketään maahan. Hankekehitys, suunnittelu ja hankinta ovat kriittisimpiä rakennushankkeen vaiheita, mutta digitaaliset työkalut ja investoinnit rakennusalalla ovat kuitenkin painottuneet pitkään pääosin työmaalla tapahtuvien asioiden hallintaan.

”Selvityksen perusteella on hienoa nähdä, että rakennusalan yritykset kiihdyttävät panostuksiaan myös digitaalisiin työkaluihin rakentamisen valmisteluvaiheessa”, Tuomikoski jatkaa.

Valtaosa Builderheadin ja Boost Brothersin kyselyyn vastanneista kertoo digitaalisten työkalujen yleistyvän yrityksissään koronakriisin seurauksena niin työmaa- kuin toimistotasollakin.

Koronakriisin aiheuttaman pakon edessä digitaalisia työkaluja on otettu yrityksissä käyttöön uusilla tavoilla ja huomattavasti aiempaa laajemmin. Näin työkaluista on myös saatu aiempaa enemmän irti hyötyä.

”Koronakriisi voi toimia merkittävänä digitalisaation katalysaattorina rakennusalalla. Kyselyyn vastanneista päättäjistä yli puolet arvioi koronakriisin kiihdyttävän digitalisaatioon liittyviä investointeja ja kehityshankkeita, kun taas vain kolme prosenttia vastaajista arvioi kriisin vähentävän kyseisiä panostuksia,” Boost Brothersin toimitusjohtaja Juho-Kusti Kajander kertoo.

Tuloksista näkee myös alan arjen. Osa yrityksistä kehittää ja investoi toimintaansa, osalla resurssit tai into ei riitä.

”Tulokset ovat myös rohkaisevia, mutta selvästi myös rakennusliikkeitä ja rakennuttajia jakavia. Osa näkee selvästi kehitysmahdollisuuden ja siihen johtavat ajurit, osa jää kuin tuleen makaamaan”, Kajander arvioi.

”Selvityksen mielenkiintoisin päälöydös oli, että käynnissä on tietynlainen murrosvaihe. Vaikka ilmassa on epävarmuutta, investointien hidastumista ja hankkeiden viivästymisiä, nämä ajavat tai johtavat yrityksen oman kilpailukyvyn kehittämiseen ja kasvun muihin mahdollisuuksiin. Yrityksistä löytyi merkittävästi halua investoida kehittämiseen. Se toimii taas ajurin alan yleisellekin uudistumiselle.”

Kymmenen vuoden työkalut

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna pääomasijoittajien tekemät sijoitukset rakennusalan digitaalisiin teknologioihin ovat tuplaantuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Pelkästään rakennusalan johtamiseen (contruction management software) keskittyneiden ohjelmistojen markkinoiden arvon lasketaan olevan tällä hetkellä noin kaksi miljardia euroa ja sen uskotaan kasvavan kymmenessä vuodessa noin viiteen miljardiin euroon eli 150 prosenttia.

”Digitalisaation painotus on keskittynyt lähivuosina korostetusti työmaalle, ja toimiston väki on jäänyt paitsioon”, Builderheadin Tuomikoski arvioi.

Uusien työkalujen avulla haetaan lisäksi hankkeen laajuuden hallintaa, nopeampaa läpimenoaikaa ja laadukasta tiedonhallintaa.

”Hankkeen johtamiseen halutaan lisää hallittavuutta ja laatua”, Kajander sanoo

Uusi hanke, samat virheet

Kajanderia ja Tuomikoskea askarruttavat ikiaikaiset rakennusalan piirteet.

”Esimerkiksi kerrostalohankkeissa voidaan tehdä täysin identtisiä hankkeita ja projektin lopussa syntyy tunne, että rakentamisessa on onnistuttu ja oltu tosi hyviä omassa tekemisessä. Sitten kun uusi identtinen hanke alkaa, tehdään taas uudelleen samat virheet ja opetellaan taas samoja asioita. Ala ei kehity, toisin kuin esimerkiksi valmistavan teollisuuden puolella. Edellisen kierroksen kehitysoppeja ei jostain syystä ymmärretä ottaa mukaan”, yrittäjät ihmettelevät.

Alan vaikuttajien puheissa on paljon käyty läpi toivetta siirtyä projektiliiketoiminnasta prosessiliiketoimintamaisempaan tapaan toimia.

”Se ei onnistu ilman laadukasta tietoa, sillä tieto ei vain pysy pelkästään ihmisaivoissa tallessa vaan se pitäisi pystyä automatisoimaan osaksi työnkulkua ja sitä kautta hakea kehitystä paremmaksi ja paremmaksi”, Tuomikoski sanoo.

Skaalautuvuudesta Kajander hakee esimerkin Japanista. Maan suurin rakennusyhtiö Sekisui House käyttää hyödyksi digitaalista automaatiota eli miten voidaan hankkeesta toiseen kehittyä, hyödyntää saatuja oppeja ja toimintamalleja. Sekisui House on tuottanut yli kaksi miljoonaa asuntoa vakioitujen prosessiensa kautta automaatiota hyödyksi käyttäen, joten skaalautumisen mahdollisuudet ovat valtavat.

”Suomeen on syntynyt viime vuosina merkittävä määrä uusia alan yrityksiä, jotka lähestyvät modernista näkökulmasta sekä rakennuttamista että rakentamista. Voisi melkein sanoa, että käynnissä on sukupolven vaihdos, kun uudet 30-40 -vuotiaat toimitusjohtajat siirtyvät yritysten johtoon. Se vie myös digitalisaatiota eteenpäin”, Tuomikoski sanoo.

Kyselytutkimukseen osallistui 39 liiketoimintajohtajaa Suomessa toimivista rakennusalan yrityksistä. Kyselytutkimuksen lisäksi selvitykseen haastateltiin tarkemmin rakennusalan asiantuntijoita. Kyselytutkimus toteutettiin touko-kesäkuun aikana.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Koronakriisi kiihdyttää rakennusalan investointeja digitaalisiin työkaluihin”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat