Kokeile kuukausi maksutta

Helsingin hallinto-oikeus: Garden Helsinki -asemakaava ei ole lainvastainen

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Museoviraston tekemän valituksen Garden Helsinkiä koskevasta asemakaavan muutoksesta, jolla mahdollistetaan monitoimiareenan rakentaminen nykyisen Helsingin Jäähallin alueelle olympiastadionin läheisyyteen.

Garden Helsinki Reijolankadulta katsottuna. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M
Kuuntele juttu

Lisäksi muutos tekee mahdolliseksi urheilu-, liikunta- ja vapaa-ajan tilojen, toimitilojen, palvelutilojen sekä asuntojen ja majoitustilojen rakentamisen.

Hallinto-oikeus totesi perusteluissaan muun ohella, että kaava-alueella on kulttuurihistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä ja että Eläintarhan alueen kaupunkikuva muuttuu olennaisesti kaavamuutoksen myötä.

Osa kaavamuutosalueesta sisältyy vähäisiltä osin Museoviraston laatiman inventoinnin Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) kohteena osoitettuun alueeseen Olympiarakennukset.

Yleiskaavassa kantakaupunkialueeksi varatut alueet on tarkoitettu osoitettavaksi tehokkaaseen rakentamiseen, mikä hallinto-oikeuden perustelujen mukaan osaltaan vaikutti sen arviointiin, millaisia kaupunkikuvallisia vaatimuksia rakentamiselle voitiin asemakaavallisessa yhteensovitusratkaisussa asettaa.

Hallinto-oikeus totesi, että uudisrakentamisen soveltuminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön sekä suojellun jäähallirakennuksen välittömään läheisyyteen on otettu huomioon lukuisin yksityiskohtaisin arkkitehtuuria ja rakennuksen ulkoasua koskevin kaavamääräyksin.

Alueen kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemallisesti merkittävät arvot on riittävästi turvattu kaavaratkaisussa eikä kaavamuutoksen voida myöskään kokonaisarviossa katsoa heikentävän rakennetun ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:ssä asemakaavalle asetetuissa sisältövaatimuksissa kielletyllä tavalla. Asemakaavan muutosta koskeva päätös ei siten ollut lainvastainen.

 

 

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Helsingin hallinto-oikeus: Garden Helsinki -asemakaava ei ole lainvastainen”

  1. Valitus kaatui, mutta kuka on valmis sijoittamaan rahaa hankkeeseen ? Miten tuollainen hanke voi olla sijoittajille kannattava ?

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat