Poikkeusvuosi kuritti Laptin tulosta

Kymmenen suurimman rakennusliikkeen joukkoon Rakennuslehden tilastoissa nousseen Laptin tulos koki kovia viime vuonna.

Kuopion Portti on ollut Laptille varsinainen jättihanke ja toi Kuopioon tornitaloasumista ja uuden matkakeskuksen. Kuva: Lapti.

Laptin liikevaihto laski 277,6 miljoonaan euroon viime vuonna, kun se edellisellä tilikaudella oli 311,2 miljoonaa euroa.

Myös yhtiön kannattavuus laski, vaikka se olikin yhtiön tiedotteen edelleen mukaan hyvällä tasolla. Liiketulos oli 16,6 miljoonaa euroa (25,6 miljoonaa euroa vuonna 2019) eli 6 prosenttia  (8,2) liikevaihdosta.

Myös tilikauden tulos laski 11,7 miljoonaan euroon edellisvuoden 19,7 miljoonasta ja tulos oli 4,2 prosenttia (6,4 %) liikevaihdosta. Alan muihin suuriin yrityksiin verrattuna se säilyi kuitenkin kohtuullisella tasolla, kun se aiemmin erottui joukosta huomattavasti paremmin edukseen.

Yhtiön vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste säilyi kuitenkin hyvänä ja oli 47,5 prosenttia (47,8 %). Tilikauden päättyessä yhtiössä työskenteli 569 henkilöä.

”Tilikausi 2020 oli Laptille hyvä vuosi. Liikevaihdon laskusta huolimatta onnistuimme tekemään hyvän tuloksen sekä kehittämään toimintaamme tulevia vuosia varten. Vuoden 2020 alkupuolella alkaneen poikkeuksellisen ajan keskellä onnistuimme tekemään oikeita ratkaisuja. Arvioimme nopeasti tilanteen ja päädyimme keskittymään muutamaan keskeiseen asiaan, joihin voimme itse vaikuttaa”, yhtiön toimitusjohtaja Timo Pekkarinen kertoo tiedotteessa.

Laptissa on Pekkarisen mukaan panostettu erityisesti myyntiin, hankkeiden huolelliseen valmisteluun ja asiakkaisiin.

Vuoden 2020 tammikuussa Lapti myi konserniin kuuluneen talotekniikkaurakoitsija Laptitecin sen toimivalle johdolle ja henkilöstölle. Kaupassa lähti melko paljon liikevaihtoa, sillä Laptitecin liikevaihto on liikkunut viime vuosina 25-30 miljoonan euron välillä.

Poikkevat luvut muihin verrattuna

Saman mittaluokan yrityksiin verrattuna Laptin luvut ovat laskevat yrityskaupan mukana siirtyneestä liikevaihdosta huolimatta, sillä esimerkiksi Pohjola Rakennuksen liikevaihto ja liikevoittoprosentti kasvoivat. Myös Lujatalon kaikki tärkeimmät tunnusluvut kasvoivat koronavuodesta huolimatta. Hartelakin onnistui nousemaan takaisin kasvu-uralle useamman kuivemman vuoden jälkeen.

Vuotta aiemmin eli vuoden 2019 tulosjulkistuksen yhteydessä Lapti ponnisti alan suurimpien joukkoon ja nousi Rakennuslehden tilastoissa kahden pykälän verran kymmenenneksi. Se teki silloin myös keskimääräistä parempaa 7,7 prosentin liiketulosta. Liikevaihtokin kasvoi vuodessa lähes viidenneksen noin 340 miljoonaan euroon.

Lapti on aiemmin kasvanut vuodesta toiseen melko isoin harppauksin. Vielä vuonna 2016 sen liikevaihto oli 159 miljoonaa euroa ja listasijoitus 17:s.

Tutkimusyhtiö STH-Groupin tietoihin perustuen Lapti kertoi viime vuonna nousseensa vuonna 2020 yhden vuosipuolikkaan aikana jopa markkinajohtajaksi maakuntien uudisasuntorakentamisessa gryndituotannon puolella. Yhtiön liikevaihdossa sairaalarakentamisen osuus on myös kasvanut viime vuosina merkittävästi.

Tilikaudella 2020 Laptin merkittävimpiä luovutettuja hankkeita oli Helsingin Sompasaaren asuntokorttelihanke (247 asuntoa), Vantaan Tikkurilan keskustan asuntokorttelihanke (205 asuntoa), Pudasjärvellä Syötteen tunturihotelli sekä Kuopion Portin hybridikorttelin 2. vaiheen luovutus. Vaihe sisälsi ravintoloita, liiketilaa, toimistoa, päiväkodin (yhteensä 5 382 neliömetriä) sekä asuntoja (79). Lapti voitti kilpailutuksissa koulukonseptillaan kolme uutta kouluhanketta.

Laptin mukaan alan toimintaympäristöön liittyy edelleen epävarmuutta, mikä on näkynyt toimialalla yleisesti muun muassa rakentajien varovaisuuden lisääntymisenä ja rahoituksen kiristymisenä.

Yhtiön arvion mukaan sen näkymät vuodelle 2021 ovat positiiviset. Vuoden 2021 alku on ollut myynnillisesti erityisen hyvä ja uudet asuntokohteet on voitu käynnistää poikkeuksellisen korkein varausastein. Asuntorakentamisen vetovoima kasvukeskuksissa on edelleen vahva.

Laptissa odotetaan, että yhtiön liikevaihto kasvaa ja kannattavuus säilyy hyvällä tasolla vuonna 2021. Yhtiön asuntomyynnissä tavoitteena on myydä vuonna 2021 yli 1 000 perustajaurakoitua asuntoa.

Yhtiön mukaan sen strategiassa määritellyt pitkän aikavälin kasvuajurit ja megatrendit kuten esimerkiksi kaupungistuminen, väestön ja rakennuskannan ikääntyminen sekä kestävä kehitys jatkavat voimistumistaan.

”Asuntokauppa on käynyt alkuvuonna poikkeuksellisen hyvin ja olemme voineet käynnistää hankkeet nopealla aikataululla. Tämä on seurausta päätöksestämme panostaa voimakkaasti asuntorakentamiseen poikkeusolojenkin keskellä. Meillä on kykyä ja halua jatkaa panostuksia uusien tonttien hankintaan myös jatkossa. Uskon, että me kasvamme selvästi tänä vuonna sekä kannattavuus pysyy hyvällä tasolla”, Pekkarinen sanoo.

Edit 23.3.2021 kello 8:35: Täsmennetty STH-Groupin tietoja, että markkinajohtajuus koskee gryndituotantoa.

Edit 24.3.2021 kello 9.05: Täydennetty Laptitec-kaupan tietoja.

 

 

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Poikkeusvuosi kuritti Laptin tulosta”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat