”Sääntely lisääntyy ja monimutkaistuu” – Elinkeinoelämän järjestöiltä rajua kritiikkiä MRL:n uudistusta kohtaan

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistus menee väärään suuntaan, todetaan 11 elinkeinoelämän järjestön yhteisessä kannanotossa.

Jos kaavoitusta ja luvitusta ei joustavoiteta, esimerkiksi investoinnit ja liikenneuudistukset eivät järjestöjen mukaan nopeudu.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on yksi tämän hallituskauden merkittävimmistä lainsäädännön kokonaisuudistuksista. Sen tavoitteena on muun muassa sujuvoittaa kaavoitusta ja lupien käsittelyä. Se on olennaista esimerkiksi yritysten investoinneille, järjestöt toteavat.

Investoinnit puolestaan ovat ratkaisevan tärkeitä Suomen talouskasvulle ja työllisyydelle.

Kaavoituksella on merkittävä vaikutus asuntorakentamiseen ja asuntojen tarjontaan, työpaikkojen sijoittumiseen ja palveluiden saatavuuteen.

Uudistus on loppusuoralla. Näyttää siltä, että tavoite on unohdettu täysin: sääntely on lisääntymässä ja monimutkaistumassa. Uusi laki ei siis ole lunastamassa niitä odotuksia, joita hallitus sille asetti, järjestöt toteavat.

Useita muutosvaatimuksia

Jotta kaavoitus ja lupien myöntäminen helpottuvat, elinkeinoelämän järjestöt vaativat useita muutoksia valmisteilla olevaan esitykseen.

Kaavoitusta ja lupien myöntämistä on nopeutettava. Viranomaisten päätösten käsittelyaikojen ennakoitavuus on tärkeää kansalaisille ja yrityksille. Lupaprosesseissa on otettava tämä huomioon paremmin.

Viranomaiset pitää velvoittaa ilmoittamaan arvio sitä, kuinka kauan kaavamenettely kestää. Lupaprosesseille tarvitaan lakiin myös määräaika, järjestöt vaativat.

Kaavoitusta ei pidä monimutkaistaa. Kaupunkiseutusuunnitelmasta ei pidä järjestöjen mukaan säätää laissa, koska se jäykistäisi koko kaavoitusjärjestelmää ja muuttaisi sen menettelyjä raskaammaksi. Pitää määritellä selkeästi, mitkä ovat viherrakenteen oikeusvaikutukset, jotta tiedetään, millainen maankäyttö on mahdollista.

ELY-keskusten valvonnan piiriin tulee jatkossakin kuulua vain valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä asioita.

Julkisen ja yksityisen yhteistyötä kaavoituksessa tulee järjestöjen mukaan edistää laissa.

Kiinteistön omistajan pitää voida tehdä hankettaan koskeva aloite ja valmistella kaava kunnan päätettäväksi.

Kaavoituksen ohjaus- ja päätösvalta tulee kaikissa tapauksissa säilyttää edelleen kunnilla. Yksityisten toimijoiden osaamisen ja resurssien hyödyntäminen on kunnille mahdollisuus tehostaa maankäytön tavoitteiden toteuttamista, ei uhka, järjestöt toteavat.

Maankäytön maksujen on oltava ennakoitavia ja kohtuullisia. Ehdotettu maankäyttösopimusjärjestelmä ei anna maanomistajalle keinoja arvioida hankkeen kannattavuutta etukäteen. Kustannukset pitää voida ennakoida, jotta kiinteistöjä ja laajempia kokonaisuuksia voi kehittää taloudellisesti kannattavasti.

Maankäyttömaksujen on vastattava todellisia kunnalle aiheutuvia kustannuksia ja oltava kohtuullisia sekä läpinäkyviä.

Jos näitä muutoksia ei tehdä, yritysten on vaikea investoida, kasvaa, tarjota työtä ja virkeyttä kuntiin. Suomi tarvitsee kunnolla uudistetun lain, joka tarjoaa keinot kehittää sekä harvaan asuttuja seutuja että kasvukaupunkeja. Nykymuodossaan uudistus ei anna tähän keinoja, järjestöt suomivat ehdotusta.

Mukana 11 järjestöä

Kannanoton ovat esittäneet Elinkeinoelämän keskusliitto, Energiateollisuus, Kaupan liitto, Keskuskauppakamari, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Rakennusteollisuus RT, Rakli, Suomen Kiinteistöliitto, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Suomen Yrittäjät.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “”Sääntely lisääntyy ja monimutkaistuu” – Elinkeinoelämän järjestöiltä rajua kritiikkiä MRL:n uudistusta kohtaan”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat