Kokeile kuukausi maksutta

Lähes 100 miljoonaa maksavan Hailuodon allianssihankkeen hankintavaihe käynnistyi – hallinto-oikeus käsittelee yhä valitusta

Allianssihankkeena toteutettavan Hailuodon kiinteän yhteyden hankinta on alkanut lokakuun alkupuolella. Hankintavaihe kestää keväälle 2022, jolloin allianssikumppanit ovat selvillä.

Havainnekuva Hailuodon kiinteään yhteyteen liittyvästä sillasta. Kuva: Sitowise

Hankkeessa Hailuotoon rakennetaan kiinteä maantieyhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Kiinteä yhteys korvaa nykyisen lauttayhteyden. Kiinteän yhteyden pituus on noin 8,4 kilometriä, joka sisältää pengertieosuuden sekä Huikun ja Riutun noin 750 metriä pitkät sillat.

Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta. Yhteys mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta. Hankkeen kustannusarvio on 96 miljoonaa euroa.

”Allianssin toimijat valitaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella laatua painottaen. Hankintavaiheessa projektinhallinnan osaamista arvioidaan työpajoissa, joissa tilaaja ja tarjoajat kehittävät hanketta yhdessä”, Väyläviraston projektipäällikkö Terhi Honkarinta kertoo tiedotteessa.

Hankintamenettely etenee tammi–helmikuussa pidettävien neuvottelukierrosten ja hintatarjousten myötä kohti urakoitsijan valintaa. Tavoiteaikataulun mukaisesti urakoitsijan valinnasta päätetään maalis–huhtikuussa 2022.

”Valitun kumppanin kanssa käynnistetään allianssin kehitysvaihe, jossa määritellään hankkeen tarkka laatutaso, tavoitekustannus ja laaditaan rakennussuunnitelma.”

Rakentamaan päästään aikaisintaan 2023

Kehitysvaiheesta voidaan siirtyä toteutusvaiheeseen, kun tarvittavat suunnitelmat on laadittu ja kun sopimusosapuolilla on yksimielinen näkemys hankesuunnitelman sisällöstä. Rakennustyöt voidaan aloittaa vasta kun vesilupapäätös on saanut lainvoiman. Vesiluvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen keväällä 2020. Vesilupapäätöksestä tehty valitus on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä.

”Jos kaikki etenee suunnitellusti ja vesilupapäätös tulee lainvoimaiseksi, voidaan valmistelevia töitä aloittaa loppuvuodesta 2022. Varsinaiset kiinteän yhteyden rakentamistyöt voidaan käynnistää aikaisintaan keväällä 2023. Rakentaminen kestää arviolta kolme rakentamiskautta, jolloin tieyhteys voisi valmistua aikaisimmillaan loppuvuodesta 2025”, Honkarinta kertoo.

Hailuodon kiinteän yhteyden suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon alueen herkkä ja suojeltu luonnonympäristö. Yhteys on pyritty sovittamaan suunnittelussa maisemaan mahdollisimman hyvin. Suunnittelun aikana on tehty laajasti uusia luontoselvityksiä ja virtausmallinnuksia sekä hyödynnetty aiemmin tehtyjä selvityksiä. Lisäksi rakenneratkaisuissa on huomioitu vaativat meriolosuhteet.

Hankkeen hyöty-kustannussuhde 30 vuoden ajalle laskettuna on selkeästi positiivinen, eli hankkeeseen investoitava raha saadaan yhteiskunnalle takaisin saavutettujen hyötyjen kautta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lähes 100 miljoonaa maksavan Hailuodon allianssihankkeen hankintavaihe käynnistyi – hallinto-oikeus käsittelee yhä valitusta”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat