Kokeile kuukausi maksutta

Pk-yrityksetkin pakotetaan ympäristöajatteluun – ”Tulevaisuudessa yhä useamman pankkirahoitusta hakevan yhtiön on vastattava kestävyyttä koskeviin kysymyksiin”

Taksonomiakriteereissä korostuvat energiatehokkuus ja vähähiilisyys.

Taksonomia sisältää tarkat ympäristötavoitteiden täyttämisen kriteerit.

EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä eli taksonomia luo kriteeristön kestävälle liiketoiminnalle. Tavoitteena on mekanismi, jolla rahan saatavuus tai hinta sidotaan siihen, miten ilmastomyönteisestä investointikohteesta on kyse.

Jatkossa yrityksiä todennäköisesti velvoitetaan tuottamaan taloudellisen tilinpäätöksen rinnalla eräänlaista ”ympäristökirjanpitoa”, jonka avulla ne kertovat toimintansa vaikutuksista muun muassa ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen.

Taksonomia-asetus tuli voimaan heinäkuussa 2020. Sen mukaista raportointia alettiin soveltaa vuoden 2022 alusta taksonomiakelpoisuuden osalta, eli käytännössä sen arvioimiseen, kuinka paljon liiketoiminnasta osuu taksonomian soveltamisalaan kuten vaikkapa uudisrakentamiseen.

Ensi vaiheessa asetus vaikuttaa yli 500 henkeä työllistäviin pörssiyhtiöihin, pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin niihin kohdistuvia sijoituksia pääomamarkkinoilla ohjaten. Jatkossa taksonomian piiriin halutaan entistä laajemmin muitakin elinkeinoelämän toimijoita.

Samaan aikaan valmistellaan uudistusta, joka velvoittaa pankit ja rahoituslaitokset julkistamaan tietoja lainakantojensa ja sijoitustensa kestävyydestä.

”Tällä on heijastusvaikutuksia kaikkiin rahoitusta saaviin yhtiöihin, myös pk-yrityksiin. Tulevaisuudessa yhä useamman pankkirahoitusta hakevan yhtiön on varauduttava vastaamaan lainanantajalle kestävyyttä koskeviin kysymyksiin”, kirjoittaa Rakennusteollisuus RT:n ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorinen tuoreessa blogikirjoituksessaan.

Rakentamisessa taksonomiakriteereissä korostuvat energiatehokkuus ja vähähiilisyys. Myös jätteiden määrän vähentäminen, kierrätys, uusiomateriaalien käyttö ja rakennetun ympäristön elinkaaren pidentäminen ovat merkittävässä asemassa.

Taksonomia sisältää tarkat ympäristötavoitteiden täyttämisen kriteerit. Ensimmäinen ympäristötavoitteiden delegoitu asetus, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen tekniset arviointikriteerit, hyväksyttiin joulukuussa 2021. Sitä on määrä soveltaa taloudellisten toimintojen taksonomian mukaisuuden osoittamiseen 2023 alusta. Seuraava täydentävä asetus on luvassa lähivuosina.

Kestävän rahoituksen foorumin maaliskuussa 2022 julkaisema raportti sisältää ehdotuksen teknisiksi kriteereiksi EU-taksonomian muille ympäristötavoitteille. Kriteeriehdotusten julkaiseminen on ensimmäinen askel kohti EU-komission toista delegoitua asetusta.

”Rakennusteollisuuden näkemyksen mukaan kovassa aikataulupaineessa laaditut ehdotukset eivät vielä vastaa markkinoiden ja teollisuuden tarpeita”, mainitsee Vuorinen.

”Lopullisen asetusehdotuksen kriteerejä on tarkistettava perusteellisesti, jotta luokitusjärjestelmä toimisi käytännössä. Olemme painottaneet, että erityisesti kiertotaloudessa käyttökelpoiset kriteerit voivat nopeuttaa uusioraaka-aineiden sekä uudelleen käytettävien rakennuskomponenttien markkinoiden luomista. Epärealistisiksi viritetyillä tavoitteilla voi olla päinvastainenkin vaikutus. Maltillinen, vaiheittain kiristyviin tavoitteisiin perustuva lähestyminen puree varmimmin kentällä, jossa taksonomiaa sovelletaan. Luokituskriteerien pitää myös perustua käytännön liiketoiminnasta saataviin faktoihin ja lukuihin. Kriteerien on oltava yksinkertaisia, mitattavia ja yhteydessä yritysten arkeen. Ne on osattava rajata kaikkein vaikuttavimpiin.”

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Pk-yrityksetkin pakotetaan ympäristöajatteluun – ”Tulevaisuudessa yhä useamman pankkirahoitusta hakevan yhtiön on vastattava kestävyyttä koskeviin kysymyksiin””

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat