Kokeile kuukausi maksutta

Vantaalaisessa taloyhtiössä energiajärjestelmä ja talotekniset ratkaisut vietiin uudelle tasolle

Energiakustannukset voivat olla iso kulu asumisessa, mutta rakentamisessa pitää alkaa huomioida entistä paremmin myös rakentamisen ja rakennuksen hiilijalanjälki.

SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen ja energia- ja elinkaaripalvelujemme johtaja Jere Pirhonen kertovat Pyhtäänkorventiellä Vantaalla olevan kohteen energiatehokkuusyksiköstä.

Tänä päivänä yksittäiset kuluttajatkin ovat jo havahtuneet energiatehokkuuden merkitykseen. Kun energiahinnat poukkoilevat, voidaan asukkaan tuskaa ja kustannustaakkaa lieventää moderneilla taloteknisillä ratkaisuilla ja ohjausjärjestelmillä.

Järkevästi suunniteltuna kerrostalokiinteistö käyttää mahdollisimman vähän energiaa, vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja loiventaa kulutuspiikkejä sekä niiden vaikutuksia. Tällaista ratkaisua on myös SRV lähtenyt kehittämään asuntokohteisiinsa.

Äskettäin Vantaalle Veromiehenkylään valmistuneen SRV:n rakentaman as oy Vantaan Lentueen asukkaiden ei ihan heti tarvitse hötkyillä energialaskujen kanssa tai pohtia vaihtoehtoisia lämmitysjärjestelmiä. Uusissa asunnoissa ei pitäisi tarvetta tällaiselle pohdinnalle olla muutoinkaan, mutta Lentueessa koko energiajärjestelmä ja talotekniset ratkaisut on viety perinteisiä ratkaisuja aavistuksen verran pitemmälle.

Rakennuksen energiajärjestelmä pohjautuu uusiutuvaan energiaan ja sen rinnalla kiinteistössä on käytössä kulutusjousto sekä huoneistokohtainen lämpötilaseuranta. Talo lämpiää maalämmöllä ja lisäksi aurinkopaneelit tuottavat sähköä kiinteistön sähkön tarpeeseen.

Poikkeuksellista kohteessa on, että SRV on itse rakentanut tontille energiantuotantojärjestelmän, jolla tuotetaan kiinteistön lämmitykseen ja viilennykseen tarvittava energia sekä uusiutuvaa sähköä. Yhtiö on vastannut myös koko energiajärjestelmän suunnittelusta, investoinneista ja asennuksista.

Lämpöenergia tuotetaan kohteessa erillisenä palveluna 20-vuotisella palvelusopimuksella, jonka hintaan ei tule yllättäviä korotuksia. Palvelu sisältää kaiken ylläpidon sekä huollot, korjaukset ja seurantapalvelun.

Elinkaariasioiden merkitys on nousussa

SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen kertoo, että kerrostalo on toteutettu SRV:llä laaditun energiaviisas -strategian mukaiseksi. Mutta miksi rakennusyhtiötä kiinnostavat elinkaariasiat, tai miksi niiden pitäisi kiinnostaa?

”Me näemme, että se on meille kilpailuetu. Toisaalta meille itsellemme sen vuoksi, että SRV on kiinnostava sijoituskohde tulevaisuuteen varautuneena rakennusyhtiönä, mutta myös asiakkaillemme.”

”Asiakkaamme selkeästi arvostavat kiinteistöjä, joihin on toteutettu edistyksellisiä energiaratkaisuja ja joissa on muutenkin mietitty rakentamisen hiilijalanjälkeä kokonaisuudessaan”, Airaksinen painottaa.

Miimu Airaksinen korostaa energiatehokkuuden merkitystä yhtenä rakennuksen arvonluojana ja säilyttäjänä.

Sijoittajien kohdalla puhutaan Airaksisen mukaan vihreästä preemiosta, jolla on jopa kymmenen prosentin vaikutus rakennuksen arvoon. Sijoittajat näkevät, että elinkaariratkaisuihin ja vähähiilisyyteen kannattaa panostaa.

Paremmista ratkaisuista hyötyvät myös käyttäjät ja asukkaat pienentyneissä energiakustannuksissa ja erityisesti tulevaisuudessa, jos energian hintavaihtelut vielä voimistuvat entisestään. Rakennuksen arvon säilymisenkin kannalta tällä on merkitystä.

”Niiden rakennusten arvokin säilyy paremmin, joissa on uusiutuvaa energiaa ja joissa on panostettu energiatehokkuuteen sekä hiilijalanjäljen minimoimiseen. Tutkimusten mukaan tällä on keskimäärin 4–5 prosentin positiivinen vaikutus kiinteistön arvoon. Eli jo yhdellä komponentilla on yllättävän iso vaikutus, vaikka kiinteistön arvoon vaikuttavat monet muutkin tekijät”, Airaksinen huomauttaa.

Kulutusjoustolla hillitään sähkönkulutusta

Lentueessa on maalämpö ja sitä varten poratut neljä 300-metristä lämpökaivoa. Mikäli sähkö on kallista, voidaan kiinteistön sähkönkulutusta hiukan hillitä. Ja kun sähkö on edullista, voidaan energiaa ladata suuriin vesivaraajiin.

”Teimme vertailuja eri lämmitysmuotojen kesken sen osalta, mikä olisi asukkaalle ja käyttäjälle paras vaihtoehto. Asiaa mietittiin myös päästöjen kannalta”, kertoo SRV:n Energia- ja elinkaaripalvelut -yksikön johtaja Jere Pirhonen.

Pirhonen painottaa, että päätöksenteossa ratkaisevaa ei ollut vain talous vaan myös asumisviihtyvyys oli isossa roolissa. Ydinkysymys oli, valitaanko kaukolämpö vai jokin muu ratkaisu.

”Ei kaukolämpökään olisi huono ratkaisu, mutta tässä kohteessa päädyttiin maalämpöön. Valittu ratkaisu tarjoaa meille mahdollisuuden lattiaviilennykseen.”

Lattiaviilennys on toteutettu lattialämmityspiirillä, johon viilennys saadaan kesäaikaan vapaakierrolla suoraan lämpökaivoista. Asuntoa ei saada tällä konstilla hirveästi jäähdytettyä, mutta asumismukavuus kovimmilla helteillä kohenee kuitenkin selvästi.

Jere Pirhonen painottaa modulaarisuuden ja teollisen valmistuksen merkitystä energiaratkaisuissa.

”Me tuomme SRV:n energiaviisas -strategiamme mukaista asumisviihtyvyyttä kohteen asukkaille tätä kautta. Olennaista kokonaisuuden kannalta ei siis kuitenkaan vain lämmöntuotto, vaan tärkeää on myös energiahallinnan kulutusjousto ja uusiutuvan energian hyödyntäminen”, Pirhonen huomauttaa.

”Tällaisella järjestelmällä pystymme paremmin varautumaan pörssisähkön suuriin hinnanvaihteluihin. Ja lattiaviilennyksen ansiosta myös asuntojen lämpöpiikkejä pystytään hieman leikkaamaan kuumimpien kesäpäivien osalta”, Pirhonen toteaa.

Edistyksellisyys pudottaa käytönaikaisia kustannuksia

Airaksinen korostaa, että rakentamisen hiilijalanjälkeä pyritään pienentämään monin eri ratkaisuin lämmityksen ja talotekniikan ohella, kuten vähähiilisillä pihalaatoilla. Talon katolle on asennettu myös 15 kWp:n aurinkosähköjärjestelmä, joka tuottaa sähköä pääasiassa lämpöpumpulle.

”Se on varsin pienitehoinen järjestelmä, mutta pienitehoinen on kohteeseen asennettu maalämpöpumppukin. Auringon avulla tuotettua sähköä voidaan hyödyntää myös muussa kiinteistösähkössä.”

Pirhonen korostaa, että asuntoja ei yli- tai alilämmitetä vaan energiaa käytetään järkevästi. Myös asuntojen viilennys hoidetaan maltillisesti. Kylpyhuoneissa on oma lattialämmityspiiri, jota ei viilennetä kesälläkään.

”Viilennyksen lisäksi asuntojen pohjat ovat muuntojoustavia. Esimerkiksi vaatehuoneet tai -varastot on varustettu ikkunoilla, jolloin niistä voi tarpeen vaatiessa tehdä pienen työhuoneen.”

Vantaan Lentueen asukkaille on rakennettu oma pihasauna.

Ilmanvaihto on toteutettu huoneistokohtaisilla laitteilla ja niissä ei ole viilennysominaisuutta. SRV:llä olisi valmiita ratkaisuja myös ilmanvaihdon viilennykseen, joka pohjaa maalämmöstä saatavaan kylmäpiiriin. Se olisi tehokkaampi ratkaisu kuin lattiaviilennys.

Asukkaiden kannalta valitut talotekniset järjestelmät tulevat käytössä 10–15 prosenttia halvemmaksi kuin perinteinen kaukolämpöjärjestelmä. Pirhonen haluaa kuitenkin korostaa muita, jo edellä mainittuja seikkoja.

Modulaarinen ja konseptoitu energiajärjestelmä

Lentue on sekä energia- että kustannustehokas. Maalämpöjärjestelmää ei kannata kuitenkaan mitoittaa ylisuureksi muutaman kulutuspiikin vuoksi, vaan silloin turvaudutaan sähkövastuksiin.

Toisaalta maalämpö toimii optimaalisemmin, kun se on mitoitettu hieman satunnaista huippukulutusta alemmalle tasolle. Kiinteistö on kytketty suoraan SRV:n omaan valvomoon.

Automaatiotoimittaja on rakentanut kiinteistöön ohjausjärjestelmän juuri tähän tarkoitukseen. Järjestelmä seuraa huoneistojen lämpötiloja, jolla huolehditaan siitä, että kulutusjoustoa ei toteuteta asumisviihtyvyyden kustannuksella. Säätövaraa on vain joitakin asteen kymmenyksiä, mikä on riittävää.

Yksi keskeinen asia lämmitysratkaisussa on modulaarisuus. Koko lämmitysjärjestelmä on yhden kuljetuslavan levyinen ja se tuotiin kiinteistöön valmiina pakettina.

”Esivalmistus nopeuttaa asennusta huomattavasti ja vähentää työmaalle tehtyyn verrattuna mahdollisten virheiden määrää, kun asennustyö suoritetaan tehtaalla hyvissä, valvotuissa olosuhteissa”, kertoo SRV:n Energia- ja elinkaaripalvelut -yksikön johtaja Jere Pirhonen.

Tähän liittyy myös elinkaariviisaus, eli miten laitteisto huolletaan ja ylläpidetään sen elinkaaren ajan. Ratkaisu on konseptoitu, eli sitä ei ole räätälöity ainoastaan yhtä kohdetta varten, vaan tarkoitus on toteuttaa vastaavia lisää, ja tarvittaessa skaalaamalla.

Järjestelmä vaatii jonkin verran vaivannäköä, eli täysin huoltovapaa se ei tietenkään ole. Järjestelmän kasaamisesta on vastannut Moduls ja sen on suunnitellut Enersys. Pääosan komponenteista on valmistanut ja toimittanut Gebwell.

Järjestelmää voitiin käyttää jo työmaavaiheessa työmaan lämmitykseen, kun se saatiin työmaalle hyvissä ajoin. Se on yksi keskeinen huomioitava etu.

”Aamulla katselin järjestelmän toimintaa jo etänä ja huomasin sen toimivan hienosti kovasta pakkasesta huolimatta. Pieniä lastentauteja toki alussa löytyy aina, mutta ei mitään merkittävää”, Pirhonen kertoo.

Vastaavaa ratkaisua on SRV:llä pohdittu muidenkin asuntohankkeiden kohdalla, mutta Lentue on ensimmäinen toteutettu. Pirhonen huomauttaa, että yhdellä kohteella ei niinkään ole merkitystä kokonaisuuden kannalta, mutta jos vastaavia olisi useita satoja, niin silloin vaikutus näkyisi jo koko energiainfrassa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vantaalaisessa taloyhtiössä energiajärjestelmä ja talotekniset ratkaisut vietiin uudelle tasolle”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat