Vähähiilisyys vaatii puun käyttöä

Tietoa kirjoittajasta Petri Heino
Ohjelmapäällikkö, Ympäristöministeriö
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Mielestäni tässä ilmastotoimien ja -pohdintojen tulvassa, joka sinänsä on tarpeellista, jäävät perusasiat helposti liian vähälle huomiolle. Meidän pitäisi ensisijaisesti kuluttaa vähemmän – energiaa ja materiaaleja. Kun meidän on kuitenkin pakko jonkin verran kuluttaa, niin pitäisi valita vaihtoehdot – sillä niitä on – jotka aiheuttavat pienimmän haitallisen ympäristövaikutuksen. Yksinkertaista.

Kulutuksen kohteena olevasta palvelusta tai tavarasta pitäisi aina tehdä koko elinkaareen perustuva arviointi, mikä ei ole yksinkertaista. Esimerkiksi tavaroiden osalta kehdosta hautaan ajattelu ei suoraviivaisesti riitä, vaan materiaalit pitää tulevaisuudessa saada kiertämään mahdollisimman pitkään ennen lopullista sijoittamista tai energiahyödyntämistä.

Elinkaariarvioinnilla on heikkoutensa – pitää ennustaa tulevaisuutta. Tulevaisuus on epävarma. Rakentamisessa rakennuksille yleensä asetetaan suunniteltu käyttöikä, joka vastaa niille arvioitua tulevaisuuden käyttötarvetta. Helsingin Pasilassa purettiin viime vuonna asema, joka oli käytössä 27 vuotta. Suunniteltu käyttöikä oli todennäköisesti 100 vuotta. Suunnitteluvaiheessa tehty koko elinkaaren ympäristövaikutusanalyysi arvioi rakennuksen käyttövaiheen energian ja materiaalien kulutuksen sadan vuoden aikajänteellä, eli ennustus meni pieleen.

Rakentamisessa, niin kuin kuluttamisessa yleensäkin, voimme olla varmoja vain tuotteiden valmistuksen päästöistä. Teknisesti ja taloudellisesti käyttötarkoitukseen sopivien tuotteiden valinnassa pitäisikin aina päätyä niin sanotusti vähähiilisimpään vaihtoehtoon. Rakentamisessa tämä tarkoittaa esimerkiksi puun käyttöä. Rakentamisvaiheen jälkeen rakennusten pitää olla ylläpidettävissä, parannettavissa ja tulevaisuudessa entistä enemmän kierrätettävissä.

Puun käyttö rakentamisessa on hyvässä myötätuulessa Suomessa. Tutkimusten mukaan kerrostalo- ja julkisen rakentamisen hankkeita on paljon käynnissä sekä suunnittelupöydillä ja toteuttajien unelmissa. Puuta käytetään myös yhdessä muiden materiaalien kanssa entistä enemmän.

Puurakentamisen ohjelmalla pyrimme herättämään lisää unelmia ja tekemään niiden toteuttamisesta helpompaa. Pyrimme kohdistamaan rahoitusta toimiin, jotka akupunktion lailla ”parantavat” puun käytön prosessien kipupisteitä ja samalla kehittävät koko rakennusalaa.

Yksi akupunktioneula osui aiheeseen puurakentaminen ja digitalisaatio tässä kuussa jaetun kehittämisrahan myötä. Noin 800000 euron tuki suunnattiin yritysten kehittämistoimintaan. Rahoitettujen kehityshankkeiden lista on nähtävissä verkkosivuillamme. Monet hankkeet liittyvät elinkaariarviointiin ja sen parempaan integrointiin suunnitteluprosessin osaksi. Jo suunnittelupöydällä pitää olla tieto vähähiilisistä ratkaisuista.

Päästöjen vähennyksiä pitää tehdä pikaisesti. Rakentamisessa rakennusvaihe aiheuttaa niin sanotun hiilipiikin. Tämä tarkoittaa, että rakennusmateriaalien tuotanto ja rakentaminen aiheuttavat entistä merkittävämmän osuuden arvioiduista kokonaispäästöistä. Kun puun käyttöä rakentamisessa lisätään, hiilipiikki alenee. Puisten rakennusmateriaalien valmistus on vähähiilistä, ja lisäksi rakennukseen varastoituu puun muodossa hiilidioksidia. Mitä enemmän, sen parempi. Tämän asian tiedottamiseen ja tekemiseen ymmärrettäväksi ja siihen, että se vaikuttaa päätöksentekoon rakentamisen prosessissa, panostetaan erityisesti vuonna 2019. Kuluttajatkin ovat aiheesta enemmän ja enemmän kiinnostuneita.

Lisätietoa ohjelmasta www.ym.fi/puurakentaminen

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vähähiilisyys vaatii puun käyttöä”

Vastaa