Kokeile kuukausi maksutta

Stuk ei näe turvallisuusesteitä Olkiluodon nelosvoimalalle

Säteilyturvakeskuksen perjantaina 29. toukokuuta luovuttaman alustavan turvallisuusarvion mukaan Teollisuuden Voima Oyj:n neljännen ydinvoimalaitosyksikön rakentamiselle Olkiluotoon ei ole turvallisuuteen liittyviä esteitä. Stukin arvion mukaan TVO:n esittämät laitosvaihtoehdot on tietyin muutoksin mahdollista rakentaa niin, että ne täyttävät suomalaiset turvallisuusmääräykset.

Säteilyturvakeskuksen perjantaina 29. toukokuuta luovuttaman alustavan turvallisuusarvion mukaan Teollisuuden Voima Oyj:n neljännen ydinvoimalaitosyksikön rakentamiselle Olkiluotoon ei ole turvallisuuteen liittyviä esteitä. Stukin arvion mukaan TVO:n esittämät laitosvaihtoehdot on tietyin muutoksin mahdollista rakentaa niin, että ne täyttävät suomalaiset turvallisuusmääräykset.

TVO suunnittelee Eurajoen Olkiluotoon uutta, sähköteholtaan 1 000-1 800 megawatin voimalaitosyksikköä. Periaatepäätöshakemuksessaan TVO esittelee viisi laitosvaihtoehtoa, joista kaksi on kiehutusvesilaitoksia ja kolme painevesilaitoksia. Stukin tehtävänä on arvioida, onko tullut esille sellaisia seikkoja, jotka osoittavat, ettei ole riittäviä edellytyksiä rakentaa ydinlaitosta turvalliseksi. Alustava turvallisuusarvio koostuu laitosvaihtoehtojen, TVO:n organisaation sekä Olkiluodon sijaintipaikan arvioinnista.

Stukin arvion mukaan kaikki laitosvaihtoehdot eivät kuitenkaan täytä turvallisuusvaatimuksia sellaisenaan. Joissakin laitosvaihtoehdoissa riittäisivät verrattain vähäiset muutokset ja joissakin tarvittaisiin laajempia rakenteellisia muutoksia. Eräiden muutosten osalta tarvittavat tekniset ratkaisut ovat avoimia.

Organisaatioiden osalta Stuk arvioi, että TVO:lla on edellytykset luoda uuden laitosyksikön rakentamista ja käyttöä varten sellainen johtamisjärjestelmä, että turvallisuuden ja laadun hallinta sekä hyvä turvallisuuskulttuuri toteutuvat.

Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikön sijaintipaikan arvioinnissa ei tullut esiin seikkoja, jotka olisivat esteenä uuden laitosyksikön tai siihen liittyvien jätelaitosten laajennusten rakentamiselle Olkiluotoon. Säteilyturvakeskus on arvioinut suunnitellun sijaintipaikan soveltuvuutta tarkoitukseensa sekä turva- ja valmiusjärjestelyjen, ydinjätehuollon ja ydinmateriaalivalvonnan toteuttamisedellytyksiä.

Myös Fennovoima Oy ja Fortum Power and Heat Oyj ovat jättäneet valtioneuvostolle periaatepäätöshakemukset uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi. Niistä Stuk antaa alustavat turvallisuusarviot kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Stuk ei näe turvallisuusesteitä Olkiluodon nelosvoimalalle”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat