Kokeile kuukausi maksutta

KTM haluaa selvityksen myös Olkiluoto 4:n laitosvaihtoehdoista

Kauppa- ja teollisuusministeriö haluaa Teollisuuden Voiman sisällyttävän Olkiluodon ydinvoimalan neljännen yksikön ympäristöselvitykseen tiedot markkinoilla olevista sopivista voimalatyypeistä ja eri vaihtoehtojen kustannuksista. Ohje sisältyy KTM:n perjantaina antamaan lausuntoon suunnitteilla olevan Olkiluoto 4:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Kauppa- ja teollisuusministeriö haluaa Teollisuuden Voiman sisällyttävän Olkiluodon ydinvoimalan neljännen yksikön ympäristöselvitykseen tiedot markkinoilla olevista sopivista voimalatyypeistä ja eri vaihtoehtojen kustannuksista. Ohje sisältyy KTM:n perjantaina antamaan lausuntoon suunnitteilla olevan Olkiluoto 4:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Laitosvaihtoehtojen selventämisen lisäksi TVO:n on esitettävä laitoksen turvallisuussuunnittelun perusteet radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittamisen ja ympäristövaikutusten osalta sekä arvio olemassa olevien turvallisuusvaatimusten täyttämisen mahdollisuuksista.

KTM haluaa laajempia selvityksiä myös jäähdytysvesien vaikutuksista sekä poikkeus- ja onnettomuustilanteiden vaikutusten arvioinnista. Lausunnossa on lisäksi joukko muita täydennyksiä ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan. TVO toimitti YVA-ohjelman ministeriölle toukokuussa.

Arviointiprosessin ensimmäinen lausuntokierros päättyi elokuun lopussa. YVA-ohjelmasta annettiin KTM:lle 35 pyydettyä lausuntoa. Lisäksi ministeriö sai yhteisöiltä ja järjestöiltä 8 ja yksityishenkilöiltä 10 mielipidettä.

Yli-insinööri Jorma Aurelan mukaan ministeriö totesi ohjelman olevan lainsäädännön edellyttämä ja kattavan YVA-lainsäädännön sisältövaatimukset. Annetuissa lausunnoissa ohjelmaa pidettiin pääosin asianmukaisena ja varsin kattavana.

YVA-menettelyn arvioidaan Aurelan mukaan kestävän ainakin ensi kesään saakka. Arviointiprosessi jatkuu TVO:n toimittamalla YVA-selostuksella. Selostuksen ja siitä annettujen lausuntojen perusteella ministeriö valmistelee YVA-menettelyn päättävän lausunnon. Valmis YVA-selostus on liitettävä osaksi mahdollista periaatepäätöshakemusta uudesta ydinvoimalaitosyksiköstä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “KTM haluaa selvityksen myös Olkiluoto 4:n laitosvaihtoehdoista”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat