Espoon valtuusto hyväksyi Westendin kylpylän asemakaavan ja sairaalan toteutuksen kumppanuusmallilla

Espoon kaupunginvaltuusto on 14. joulukuuta hyväksynyt kuukausi sitten pöydälle jätetyn Westendinportin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen äänin 41-23. Kaava mahdollistaa osin jopa 18 kerroksen korkeuteen nousevan kylpylähotellin toteuttamisen Westendin rannan tuntumaan. Hanke on herättänyt voimakasta vastustusta Espoossa. Samalla valtuusto hyväksyi yksimielisesti Espoon sairaalan ja seniorikeskuksen toteutuksen sekä toteutus- ja rahoitusmallin.

Espoon kaupunginvaltuusto on 14. joulukuuta hyväksynyt kuukausi sitten pöydälle jätetyn Westendinportin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen äänin 41-23. Kaava mahdollistaa osin jopa 18 kerroksen korkeuteen nousevan kylpylähotellin toteuttamisen Westendin rannan tuntumaan. Hanke on herättänyt voimakasta vastustusta Espoossa. Samalla valtuusto hyväksyi yksimielisesti Espoon sairaalan ja seniorikeskuksen toteutuksen sekä toteutus- ja rahoitusmallin.

image

Valtuusto teki asemakaavaesitykseen lisäyksen, jonka mukaan kaavaa toteutettaessa kylpylähotellin ja uimarannan on muodostettava alueen käyttäjiä hyvin palveleva toiminnallinen kokonaisuus, jonka toteuttamisessa korostetaan vaativia kaupunkikuvallisia tekijöitä. Lisäksi kaupungin omat kohteet eli uimaranta, rantaraitti ja muut yleiset alueet rakennetaan samanaikaisesti kylpylähotellin kanssa ottaen huomioon uimarannan käyttäjien tarvitsemat autopaikoitus, ravintola- ja muut palvelut sekä alueella jo sijaitseva asutus. Osa hotellin autopaikoista sijoittuu maan alle. Kylpylähotellin torniosasta tehdään kaupunkikuvallisesti siro ja kaikissa julkisivuissa käytetään laadukkaita materiaaleja.

BMZ-Invest Oy:n kaavailema kylpylähotellihanke koostuisi alustavan suunnitelman mukaan 266 huonetta käsittävästä hotelliosasta ja matalasta konferenssi- ja kylpyläosasta. Hankkeelle varatun reilun hehtaarin laajuisen tontin rakennusoikeus on ilman lisärakennusoikeuksia 17 000 kerrosneliömetriä. Hotellin torniosan suurin sallittu kerrosluku on 18 kerrosta. Kylpylä-, ravintola- ja pysäköintilaitoksen suurin sallittu kerrosluku on 2-3 kerrosta. Autopaikkoja on rakennettava vähintään yksi autopaikka 100 kerrosneliötä kohti.

Hotellin sijoittelussa on tutkittu useampia vaihtoehtoisia ratkaisuja ja päädytty vaihtoehtoon, jonka mukaan hotelliosa sijoitetaan kauemmas Westendintiestä, jolloin muun muassa alueen liikenne ei ohjaudu ranta-alueelle, vaan keskittyy lähinnä Westendintien laitaan.

Suunnittelussa on lähdetty siitä, että tornimainen ratkaisu sopisi hyvin Länsiväylän ja meren rajaamalle alueelle riittävän huonekapasiteetin sijoittamiseksi. Kompaktin arkkitehtonisen ratkaisun avulla on pystytty toisaalta jättämään rantavyöhyke rakentamattomaksi ja viihtyisäksi puistomaiseksi vyöhykkeeksi, samalla kun torni toimii myös sirona maamerkkinä, Westendin porttina, ja silhuettina kylpylähotellille.

 

Sairaala toteutetaan kumppanuusmallilla

 

Nykyisten suunnitelmien mukaan sairaalan ja seniorikeskuksen pinta-alaksi tulee yhteensä 53 230 bruttoneliömetriä, josta on peruskorjattavaa osaa 4 500 neliömetriä ja uudisrakennusosaa 47 230 bruttoneliömetriä.

Sairaalan ja seniorikeskuksen hankesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2009. Varsinainen rakennussuunnittelu tapahtuu vuosina 2010-2012 ja suunnitelmat valmistuvat vuoden 2012 aikana. Varsinainen rakennushanke toteutetaan 2-4 vaiheessa siten, että ensin rakennetaan uudisrakennusosa mahdollisesti sekin useassa vaiheessa. Kun uudisosa on valmis, muuttaa toiminta sinne ja vanhan osan purku- ja peruskorjaustyöt alkavat. Rakennuksen tavoitteellinen valmistumisajankohta on 2015-2016.

Suunnitelma pohjautuu joulukuussa 2008 ratkenneen arkkitehtikilpailun voittaneeseen ”Orkidea”-nimiseen ehdotukseen. Ehdotuksen takana ovat K2S Arkkitehdit Oy:n arkkitehdit Kimmo Lintula, Niko Sirola ja Mikko Summanen.

Valtuuston päätöksen mukaan sairaalan toteuttamisen ja rahoittamisen selvitystä jatketaan kumppanuusmallin pohjalta. Tällöin hanke toteutetaan kaupungin järjestämän kilpailutuksen perusteella ulkopuolisten toimijoiden (rakentaja, ylläpidosta vastaava) perustaman yhtiön omistukseen. Hankittavien sijoittajien osuus hankkeen investointikustannuksista on alustavasti noin 20 prosentin suuruusluokkaa. Kaupunki tekee tiloista omistajan kanssa pitkäaikaisen, noin 30 vuoden, palvelusopimuksen.

Hankkeen investoinnin suuruus on alustavien arvioiden mukaan kokonaisuudessaan noin 190 miljoonaa euroa, josta sairaalan osuus on vajaat 160 miljoonaa ja Elä ja asu -senioriyksikön osuus runsaat 30 miljoonaa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Espoon valtuusto hyväksyi Westendin kylpylän asemakaavan ja sairaalan toteutuksen kumppanuusmallilla”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat