Kokeile kuukausi maksutta

Laiminlyöntimaksua ja korotettua laiminlyöntimaksua nostetaan ja korotettua maksua sovelletaan jatkossa kaikkiin tilaajavastuulain alaisiin sopimuksiin. Jatkossa laiminlyöntimaksun enimmäismäärä on 20 000 euroa ja korotetun maksun 65 000 euroa.

Sanktioiden suuruudessa huomioidaan muun muassa laiminlyöntien vakavuus.

Eläkevakuuttamista koskevista tiedoista lakiin lisätään säännöksiä ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden osalta. Sopimuspuolen on toimitettava tilaajalle selvitys sosiaaliturvan määräytymisestä ennen työn aloittamista. Vastaavasti tilaajan on varmistettava, että sopimuskumppani ilmoittaa vaaditut tiedot.

Rakennusalan painostuksen takia lakiin ollaan kirjaamassa säännös, jonka mukaan tilaajalla on jatkuva velvoite varmistua siitä, että sopimus kumppanin lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset sosiaaliturvan määräytymisestä. Tilaajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu tämän velvoitteen rikkomisesta.

Tilaaja voi jatkossa hyödyntää julkista verovelkarekisteriä selvittäessään sopimuskumppanista tarvittavia veronmaksutietoja. Verovelkaisen yrityksen kanssa voi tehdä sopimuksen, mutta verovelan määrä on tällöin selvitettävä, sekä arvioitava, onko sopimuskumppanin tarkoituksena hoitaa lakisääteiset maksuvelvoitteensa.

Jos ulkomaisella yrityksellä on Suomessa Y-tunnus, yrityksen kotimaasta saatavien selvitysten lisäksi tilaajan on varmistettava, että kyseinen yritys on merkitty verotusta koskeviin rekistereihin Suomessa. Lisäksi tilaajan tulee selvittää yrityksen verovelkatiedot.

Rakennusteollisuus RT on pitänyt valitettavana sitä, että uudistuva tilaajavastuulaki sallii sopimuksen tekemisen sellaisen yrityksen kanssa, jolla on verovelkaa aina kymmeneen tuhanteen euroon saakka. Aiemmin verovelasta on aina pitänyt tehdä maksusuunnitelma Verohallinnon kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan uudistus parantaa velvoitteistaan huolehtivien yritysten kilpailunedellytyksiä, edistää työntekijöiden työehtojen toteutumista ja edistää työntekijöiden sosiaaliturvan asianmukaista järjestämistä.

”Tilaajan vastuuta on laajennettu ja selkiytetty päättyvällä hallituskaudella. Uudistukset torjuvat tehokkaasti harmaata taloutta ja yhdenmukaistavat sääntelyä. Toivon, että myös tuleva hallitus jatkaa määrätietoisesti harmaan talouden vastaista työtä”, työministeri Lauri Ihalainen sanoo.

”On tärkeää, että tilaajan vastuu toimii tehokkaasti myös lähetettyjen työntekijöiden osalta. EU:lla on yhteiset talous- ja työmarkkinat, joten samojen sääntöjen on koskettava kaikkia työntekijöitä ja toimijoita”, Ihalainen muistuttaa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tilaajavastuulaki tiukkenee, laiminlyönnistä jopa 65 000 euron rapsut”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat