Rakennusyhtiöiden suhdanneodotukset ovat myönteiset

Rakennusyritykset kuvaavat suhdanteidensa vahvistuneen hieman keskimääräistä paremmiksi alkuvuoden 2017 aikana. Myös odotukset lähikuukausille ovat kokonaisuutena myönteiset. Nämä seikat käyvät ilmi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n huhtikuussa tekemästä suhdannebarometrista.

Rakentamisen tämän hetken suhdannetilanteen saldoluku oli huhtikuussa +9, kun se oli edellisessä tiedustelussa tammikuussa -1.

Rakennusyritysten suhdanneodotukset ovat pysyneet yleisesti suotuisina, ja suhdannekuvan ennustetaan paranevan vielä hieman lisää seuraavan puolen vuoden aikana. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa +19. Suhdanteiden nousua seuraavalla puolen vuoden jaksolla odotti 28 prosenttia vastaajista, ja yhdeksän prosenttia ennusti tilanteen heikkenevän samalla ajanjaksolla. Lähes kahdella kolmasosalla eli 63 prosentilla yrityksistä suhdanteissa ei tapahtuisi oleellisia muutoksia.

Tiedustelun vastaajayritysten tuotanto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä melko ripeästi. Yhtiöt myös odottavat tuotannon kasvun jatkuvan, mutta vauhti hidastuu hieman ensimmäisestä neljänneksestä. Samoin loppukesälle ja alkusyksylle on odotuksia kohtalaisesta tuotannon kasvusta.

Uusien tilausten määrä pysyi kausitasoitettujen lukujen mukaan likimain ennallaan tammi–maaliskuussa. Tilauskanta on vahvistunut tavanomaiselle tasolle. Uusien tilausten määrän arvioidaan pysyvän vakaana toisella vuosineljänneksellä.

Henkilöstön määrä kasvoi hieman ensimmäisellä neljänneksellä. Rekrytointivaikeuksia oli 30 prosentilla yrityksistä (vuosi sitten 29 %), ja ne olivat nyt yleisin toiminnan este. Lähikuukausina henkilöstön määrän odotetaan pysyvän likimain ennallaan, kun tilannetta arvioidaan kausivaihtelusta oikaistuilla luvuilla.

Myös tuoteteollisuuden suhdanne keskimääräistä vahvempi

Rakennustuoteteollisuuden yritykset kuvaavat suhdanteitaan yleisesti keskimääräistä vahvemmiksi. Nykytilanteen saldoluku oli tuoreessa tiedustelussa +61, kun se oli edellisessä tiedustelussa +33.

Myös tuoteteollisuuden odotukset seuraavalle puolelle vuodelle ovat edelleen myönteiset. Lähikuukausien suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +27, kun tammikuussa lukema oli +35. Suhdannenousua ennusti nyt 27 prosenttia vastaajista, eikä tilanteen heikkenemistä odottavia ollut.

Rakennustuoteteollisuuden tuotannon määrä on kasvanut yhä ripeästi. Lähikuukausille odotetaan kuitenkin maltillisempaa kasvua.

Tuoteteollisuuden tilauskannan kuvataan olevan keskimääräistä vahvempi. Kannattavuus parani valtaosalla yrityksistä, ja sen ennustetaan myös jatkavan nousussa.

EK:n suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Huhtikuussa 2017 tehtyyn tiedusteluun vastasi 1285 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 260000 henkeä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakennusyhtiöiden suhdanneodotukset ovat myönteiset”

Jätä kommentti