Rakennusalan työmarkkinaosapuolet kiistelevät linkkunostureista – kumman puolelle uusi hallitus kallistuu?

Työvälineasetuksen muutosehdotus meni jäihin Sipilän hallituksen erottua. Hyväksyykö mahdollinen demarivetoinen uusi hallitus Rakennusliiton ja SAK:n vastustamaa työturvallisuusuudistusta?

Pienet linkkunosturit ovat yleisiä pienillä työmailla muualla Euroopassa. Kuva: Talhu Oy

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen yllättävä ero maaliskuussa johti monen lainsäädäntöprosessin jäädyttämiseen. Näin kävi myös työvälineasetuksen muutosehdotukselle.

Uuden työvälineasetuksen oli alun perin määrä astua voimaan elokuun alussa, mutta tämä aikataulu romuttui hallituseron myötä.

”Nyt odotellaan, milloin muutettu asetus voisi astua voimaan, vai astuuko se voimaan ollenkaan. Siitä päättää uusi hallitus ”, sanoo ylitarkastaja Harri Patrikainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Rakennusliitto ja SAK vastustavat

Uusi hallitus on todennäköisesti demarivetoinen ja Antti Rinteen hallituksella tulisi olemaan läheiset välit ay-liikkeen kanssa.

Rakennusliitto ja SAK ovat vastustaneet jyrkästi työvälineasetuksen kohtaa, joka koskee pieniä linkkunostureita. SAK jopa jätti eriävän mielipiteen asiasta työturvallisuussäännöksiä valmistelevassa neuvottelukunnassa.

Sosiaali- ja terveysministeriön muutosehdotuksessa enintään 25 tonnimetriä nostavien linkkunostureiden kuljettajilta ei vaadittaisi muutoksen jälkeen ammattitutkintoa vaan työnantajan kirjallinen lupa.

Ay-liike vastustaa pätevyysvaatimuksen muutosta, kun taas muun muassa aluehallintovirasto ja työnantajapuoli kannattavat sitä. Kiistasta on tullut arvovaltakiista, joka hiertää työmarkkinaosapuolten välejä.

Markkinoilla on nykyisin saatavilla pieniä, itsensä kasaavia torninosturimalleja, joita ohjataan maasta käsin kauko-ohjauksella.

Tyypillisesti pienet linkkunosturit nostavat korkeintaan 2500 kilon taakkoja ja puomin kärjestä maksimissaan 800 kiloa. Ne voidaan kuljettaa peräkärrynä työmaalta toiselle.

”Kyse on siitä, että tekniikka kehittyy ja markkinoille tulee uusia ratkaisuja”, Patrikainen taustoittaa.

Pienet linkkunosturit lisäävät työturvallisuutta pienillä työmailla. Kuva: Talhu Oy

Pieniä linkkunostureita vähän käytössä

Pieniä linkkunostureita on Suomessa käytössä sangen vähän, koska niiden kuljettamiseen vaaditaan torninosturin kuljettajan pätevyys, joka edellyttää noin 4–6 kuukautta kestävän koulutuksen suorittamista.

Ministeriön muutosehdotuksen perustelumuistion mukaan pienen linkkunosturin kuljettaminen poikkeaa perinteisen torninosturin ajamisesta, eikä nykyinen pätevyysvaatimus ole tarkoituksenmukainen vaatimus niiden käyttämiseen.

Muistion mukaan pätevyysvaatimusten pitäisi määräytyä laitteen turvalliseen käyttöön vaadittavan osaamisen perusteella, ja toisaalta samankokoisten, erityyppisten nostolaitteiden kuljettamiseen vaadittavan pätevyyden tulisi olla keskenään saman tasoista, jollei ole muita erityisiä turvallisuussyitä.

Pienten, enintään viisi tonnia nostavien ajoneuvonostureiden tai kuormamomentiltaan enintään 25 tonnimetrin kuormausnosturien kuljettajilta ei vaadita ammattitutkintoa tai sen soveltuvaa osaa.

Myös näihin verrattuna torninosturin kuljettajan pätevyysvaatimusta linkkunosturin kuljettamiseen ei voida pitää perusteltuna, muistiossa todetaan.

Avin Patrikaisen mukaan pienet linkkunosturit lisäisivät työturvallisuutta pienillä työmailla.

”Muutoksen myötä pienillä työmailla voitaisiin käyttää asianmukaista nostokalustoa. Ei tarvitse millään kuormausnostureilla nostella taakkoja, mikä on vihoviimeistä touhua.”

Patrikainen on toiveikas, että uusi hallitus siunaa muutosehdotuksen.

”Ala on muilta osin yksimielinen muutoksen tarpeellisuudesta. Täytyy muistaa, että myös STTK:n ja Akavan edustajat olivat mukana ehdotuksen laadinnassa. Niiden jäsenet ovat tavallaan vastuunkantajia tässä asiassa, jos jotain menee pieleen.”

Lue myös Seppo Mölsän blogi tästä aiheesta, joka herätti keskustelua alan työturvallisuusviikon seminaarissa. Blogin mukaan arvovaltakiistassa on perimmältään kyse siitä, että Rakennusliitto haluaisi hissin torninostureihin.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakennusalan työmarkkinaosapuolet kiistelevät linkkunostureista – kumman puolelle uusi hallitus kallistuu?”

Vastaa