Asentajia kannattaa kuunnella työmaalla ja suunnittelussakin – siten vältytään monilta virheiltä

Aliurakoitsijat olivat työmaalla pitkään porukka, jota komenneltiin, mutta ei kuunneltu. Tänään on huomattu, että aliurakoitsijat ovat työmaan todellisia erikoisosaajia, jotka voivat parantaa myös suunnitelmien laatua. Hyvä esimerkki tästä on vesikattoasentajien perustama Sadex oy.

Vesikattotöissä voi moni asia mennä pieleen. Katto voi vuotaa tai asentajat voivat tippua katolta. Siksi suunnittelijoiden kannattaa kuunnella myös aliurakoitsijoiden asiantuntemusta. Kuva Sadex.

Aliurakoitsijat ovat rakentamisen todellisia erikoisosaajia. Sadevedenohjauksia urakoivassa Sadexissa havaittiin, että monia virheitä saa karsittua pois jo suunnitelmia tarkistaessa.

Rakentamisen kokonaislaatu varmistetaan ottamalla aliurakoitsijat mukaan suunnitteluun. Näin sanoo rakentamisen todellinen erikoisosaaja, Sadexin myyntijohtaja Ville Kukkonen, joka aloitti uransa vesikattoasentajana.

Ville Kukkonen kannustaa pääurakoitsijoita ja suunnittelijoita varhaiseen yhteistyöhön aliurakoitsijoiden kanssa.

Neljän asentajaveljeksen, Ville, Jussi, Janne ja Marko Kukkosen, vuonna 2009 Pirkkalaan perustama Sadex kehittää, myy ja asentaa sadevesijärjestelmiä sekä kattoturva- ja tikastuotteita. Liikevaihto on maaliskuussa 2021 päättyvällä tilikaudella noin 13 miljoonaa euroa, josta yli 70 prosenttia muodostuu rakennusliikkeiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Yhtiön henkilöstömäärä on noin 50. Työtyytyväisyydestä kertoo se, että Sadexille myönnettiin marraskuussa 2020 Great Place to Work -sertifikaatti kattoalan ensimmäisenä toimijana.

Sadex on palkittu esimerkillisenä työnantajana. Kuva Sadex.

Asiantuntemusta kannattaa hyödyntää

”Rakennusprojektiin liittyy satoja eri työvaiheita ja osa-alueita, joiden asiantuntijoita me urakoitsijat olemme”, Ville Kukkonen kertoo.

”Jos emme pääse näissä mukaan jo suunnitteluvaiheessa, ei aito osaaminen ja oppi siirry kentältä projektille – ja näin samat virheet toistuvat työmailla.”

Hän kertoo esimerkkinä tästä sen, että liian usein maan alle menevä viemäröinti suunnitellaan irrallisena sadevesijärjestelmästä ja katolta tuleva vesi ei ohjaudu oikein viemäriin, joka on joko väärässä paikassa tai liian pieni.

”Ongelma on, että lvi-suunnittelija ja me ei istuta samassa pöydässä suunnittelemassa.”

Vedenpoisto tulee aina suunnitella kohdekohtaisesti katon kokonaispinta-ala huomioiden, ja se määrittää, minkä kokoinen järjestelmä rakennetaan (kourun koko ja syöksy) ja kuinka monta syöksytorvea asennetaan.

”Lvi-suunnittelijalla ei ole tätä tietoa, ja lähes poikkeuksetta maan alle menevä sadevesiviemäri on 110 millimetriä halkaisijaltaan.”

Hän näyttää valokuvaa, jossa on asennettu 150 millimetrin syöksytorvi, joka tulisi kuristaa 110 millimetrin viemäriin. Ei onnistu.

Ei mennyt ihan putkeen näiden putkien suunnittelu.
”Hölmöläisten talossa” voi käydä näinkin, kun suunnittelijan ja työmaan kommunikaatio ei toimi kumpaankaan suuntaan.

Hän on myös huomannut, että kattoturvatuotteita on suunniteltu tietämättä todellista käyttötarkoitusta ja vaatimuksia.

”Mikäli olisimme jo suunnitteluvaiheessa mukana, voisimme välttyä kalliiden räätäliratkaisujen aiheuttamilta lisäkuluilta, työn tekeminen tehostuisi ja turvallisuuskin paranisi.”

Suunnitelmista löytyy aina korjattavaa tai kehitettävää

Tilaajalta saatujen suunnitelmien taso on usein kirjava. Osassa kohteista suunnitelmat ovat vajaita ja niitä joudutaan täydentämään. Osassa ne taas ovat selkeästi ylimitoitettuja, jolloin voidaan karsia tuotteita sekä saada kustannuksia alas.

”Mikäli nämä tulevat meidän pöydälle projektin lupavaiheen jälkeen, on muutoksia hankala saada läpi, koska rakennusvalvonta edellyttää toteutusta lupakuvien mukaan. Sen vuoksi tehdään virheellisiä toteutuksia tai väännetään asioista pitkään.”

Rakennusliikkeet ovat varsinkin kvr-hankkeissa haluttomia muuttamaan alkuperäisiä suunnitelmia, koska silloin se muuttaa myös maksupostia, mikä voi aiheuttaa päänvaivaa.

Asenteet ovat muuttumassa yhteistyöhaluisemmiksi

Aliurakoitsijat ovat usein sitä mieltä, että heiltä ei kysytä mitään, heidän ammattitaitoaan ei arvosteta ja heitä kyykytetään työmaalla.

YSE romukoppaan ja aliurakoitsija kyykkyyn

Kukkonen oli ilahtunut Rakennuslehden jutusta, jossa YIT:n ja Firan tohtoriopiskelijat Ville Teräväinen ja Joonas Lehtovaara kertoivat tarpeesta kehittää yrityskulttuuria yhteistyötä suosivaan ja aliurakoitsijoita kuuntelevaan suuntaan. Tämä on juuri se kehityssuunta, jota Kukkonen on pitkään tarjonnut vastaukseksi alan lyhytjänteiselle toimintatavalle.

Nuoret rakennusinsinöörit haluavat pois armeijamaisesta johtamisesta, tilalle toivotaan kannustusta, innovatiivisuutta ja me-henkeä

Sadexin toiminnan alkuvaiheessa 2010-luvun alussa aliurakoitsijoita ei juurikaan otettu rakennusprojektien suunnitteluvaiheeseen mukaan. Siksi yhtiön perustajat, neljä Kukkosen asentajaveljestä, lähtivät itse rakentamaan rakennusliikeasiakkuuksiin yhteistyömallia, jossa aliurakoitsijan osaaminen on kiinteästi mukana suunnittelussa.

Tästä mallista on saatu erinomaisia tuloksia.

”Kun urakoitsija on mukana suunnittelussa, sitoutuu se luontaisesti aivan eri tasolla hankkeeseen kantamaan vastuuta kokonaislaadusta. Suunnittelupöydässä olleena on mahdotonta mennä piiloon lauseen ’tätä ei lukenut suunnitelmassa’ taakse.”

Aidon kumppanuuden on huomattu tehostavan urakointia, ja se parantaa myös laatua. Itsestään muutos ei kuitenkaan synny, vaan se vaatii molemmilta osapuolilta systemaattista työtä.

”VRP Rakennuspalvelun kanssa olemme saaneet yhteistyön parhaiten toimimaan. He istuvat meidän suunnittelijoidemme kanssa pöytään jo hankesuunnitteluvaiheessa ennen luvan hakemista. Yhteistyön ansiosta niin toteutus kuin myös kustannustaso on jo aikaisessa vaiheessa selvillä.”

Skanskan, Pohjolan, Lehdon, YIT:n, Jatkeen, Peabin, SRV:n, Katehuollon ja Teräselementin kanssa Sadex on jo vuosien ajan käynyt kohteita läpi jo suunnitteluvaiheessa.

Pirkanmaalla yhteistyö on pisimmällä. Esimerkkinä Kukkonen mainitsee SRV:n Kansi ja Areena -hankkeen Tampereella. Sen yhteydessä olevien kerrostalojen erikoisuutena on katon jyrkkyys, muoto ja toteutustapa. Jatkeen urakoimassa Valkeakosken palloiluhallissa haasteena puolestaan oli katon jyrkkyys ja valtava pinta-ala.

Virtain yhtenäiskoulu on Skanskan kvr-hanke, johon Sadex pääsi suunnittelemaan puhtaalta pöydältä sadevesijärjestelmät ja kattoturvat.

Aliurakoitsija voi kehittää paljon suunnitelmia

Aliurakoitsijalta voi kysyä kehitysehdotuksia periaatteessa kahdella tavalla. Yleisin on se, että valitulta urakoitsijalta pyydetään tuotantoteknisiä kehitysehdotuksia suunnitelmiin. Toinen on se, että ehdotuksia pyydetään useammalta urakoitsijalta ja parhaan ehdotuksen esittäjän kanssa tehdään sopimus.

Kattoasentajat tietävät parhaiten miten turvallinen työskentely varmistetaan jo suunnitteluvaiheesssa. Kuva Sadex.

Kukkosella on kokemuksia molemmista tavoista.

”Jotta urakoitsijalla olisi todellinen motivaatio antaa maksimaalinen tuki projektiin suunnitteluvaiheesta lähtien, tulisi hänellä olla varmuus siitä, että hän myös saa urakan tehtäväkseen”, hän sanoo.

”Toki vastuullinen toimija antaa suunnittelutuen ehdoitta ja luottaa siihen, että hyvä työ palkitaan. Mutta jos olet antanut paljon panosta suunnitteluun ja et saa urakasta tilausta, tulee helposti hyväksikäytetty olo.”

Jos urakoitsijoita halutaan kilpailuttaa, tämä tulisi Kukkosen mielestä tehdä aina avoimesti. Urakoitsijalle kerrotaan, että hankinta ratkaistaan toimivuuden ja kustannustehokkuuden perusteella ja tilaaja odottaa urakoitsijalta hyvää suunnitelmaa tämän pohjalta.

Hänestä paras malli aliurakoitsijan kannalta on vuosi- tai kausisopimus, jolla rakennusliike sitoutuu ostamaan sopimuskautena projekteihinsa urakoitsijan tuotteet.

”Tämä sitouttaa ja ennen kaikkea vastuuttaa, mikäli sopimus niin velvoittaa, urakoitsijaa antamaan parhaan osaamisensa asiakkaansa tueksi. Mitä pidemmälle yhteistyö jatkuu, sitä paremmin hioutuvat myös ratkaisu- ja toteutusmallit suunnittelupöydältä työmaavaiheeseen.”

Kumppanin etsimiseksi kannattaa Kukkosen mukaan nähdä vaivaa ja tarkistaa tarjoajien taustat ja osaaminen. Tällä tavalla voi löytyä uusia, entistä parempia kumppaneita.

”Varmasti tänä päivänä kiireessä hankitaan paljon tutulta tekijältä vanhan mallin mukaan, koska ei ole aikaa, mutta valitettavasti tämä malli ei kehitä alaa.”

Rakennusliikkeen on Kukkosen mukaan hyvä tiedostaa, että neuvottelupöydällä saavutettu sopimus korreloi aina toimituksen laatuun.

Mikäli hankinta tehdään pelkästään hinnan perusteella niin, että viimeinenkin pisara puristetaan tiukalla kilpailulla, on tämä viesti tekijälle, että teet vain pakollisen ja sen mahdollisimman tehokkaasti.

”Tämä malli ei kannusta keskittymään laatuun, vaan päinvastoin säästetään joka vaiheessa ja tehdään mielellään vähän halvemmilla materiaaleilla.”

Mikäli taas urakoitsija kokee tulleensa reilusti kohdelluksi, on tämä viesti siitä, että tämä asiakas kannattaa pitää tyytyväisenä ja työt on syytä tehdä erityisen huolella.

”Usein myös pienet lisätyöt jätetään laskuttamatta, koska urakoitsija ei halua reilua asiakasta joka risahduksesta niistää”, Ville Kukkonen sanoo.

On hyvin yleistä, että lapetikas suunnitellaan pitkin päätyräystään reunaa tikkaalta eri linjassa kulkevalle kattosillalle. Tämä on riskialtis ratkaisu. Seinätikkaan yläpäässä on hyvä olla lepotaso, jolta päästään siirtymään muutama askel helposti ja saman tien keskemmälle kattoa. Sieltä voidaan sitten siirtyä turvallisesti räystäs–harja-suunnassa.

Digitaalisessa kehityksessä on oltava mukana

Digitaalisen toimintajärjestelmän kehittäminen nähtiin Sadexissa välttämättömäksi, jotta yritys olisi tasaveroinen kumppani suurten rakennusliikkeiden kanssa. Paperien pyörittelyn sijaan kaikki projekteja koskeva tiedot ja vaiheet tarjouksesta laskutukseen sekä asiakaspalautteeseen tallentuvat digitaaliseen järjestelmään.

”Pystymme Sadex Mapin avulla hallitsemaan asiakasprojektit tehokkaasti ja reagoimaan niissä tuleviin muutoksiin nopeasti”, Sadexin toimitusjohtaja Marko Kukkonen kertoo järjestelmästä.

”Nyt myös asiakkaamme on aina ajan tasalla kohteensa urakan etenemisestä, sillä järjestelmästä lähtee automattiviestit sekä kohdekuvat aina työvaiheen valmistuttua.”

Digitaaliseen järjestelmään tallennetun tiedon avulla yritys pystyy tuomaan lisäarvoa kumppaneille.

”Pystymme tekemään asiakkaan volyymiraporteilta konkreettisia havaintoja esimerkiksi rakennusprojektin työvaiheista, joiden kustannuksia voitaisiin vähentää jo suunnitteluvaiheessa”, Kukkonen kertoo.

”Rakennusalalla on suuri potentiaali tuottaa entistä parempaa arvoa asiakkailleen, ja toivommekin, että alan yrityksissä herättäisiin vastaamaan tähän”, Kukkosen yrittäjäveljekset sanovat.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Asentajia kannattaa kuunnella työmaalla ja suunnittelussakin – siten vältytään monilta virheiltä”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat