Kokeile kuukausi maksutta

Lapin keskussairaalan laajennus on Rovaniemen historian suurin rakennushanke

Lapin keskussairaalan laajennuksen arvo on noin 138 miljoonaa  ja laajuus yli 28 000 neliömetriä. YIT:n kokoaman allianssiryhmän ensimmäinen tehtävä oli ohjata kehitysvaiheessa suunnitelmia kohti tiukkaa kustannusraamia.

Lapin keskussairaalan valmiusaste oli huhtikuun 2021 alussa kolmannes. Uusi sairaala tulee vanhan kylkeen.

Sairaalahanke sisältää 20 600 bruttoneliön laajuisen kuuman sairaalan ja 5 500 neliön laajuisen psykiatrisen sairaalan sekä parkkihallin. Lisäksi vanhassa sairaalarakennuksessa tehdään korjaustöitä 3 800 neliön laajuudelta.

Toteutusmuotona on allianssi, ensimmäistä kertaa Lapissa. Allianssiin kuuluvat Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, YIT, Are, Verstas Arkkitehdit sekä erikoissuunnittelun ryhmä, johon kuuluvat Granlund, WSP sekä L2 Paloturvallisuus. Allianssin ulkopuolella rakennuttajakonsultin ja valvojan tehtävistä vastaa A-Insinöörien Prodeco oy Lappi.

Vuosi sitten Lapin keskussairaalan rakennutöissä oli käynnistynyt rungon tekeminen. Kuva: Seppo Mölsä.

Sairaala otetaan käyttöön lohkoittain maaliskuun 2022 ja tammikuun 2023 välillä. Vuonna 2025 valmistuu vielä Verso-poliklinikkasiipi sekä koko sairaalakampusta yhdistävä uusi sisäkatu, jotka eivät kuulu allianssiin. Siihen ei kuulunut myöskään pysäköintitalo, jonka YIT toteutti ensimmäisenä.

Tällä hetkellä työmaan vahvuus on 25 toimihenkilöä ja 125 työntekijää. Maksimivahvuus tulee ensi syksynä olemaan 250 henkeä, joista talotekniikan työntekijöitä on noin 90. YIT:n omaa väkeä tästä on 45.

Lapin keskussairaalan rakennustöissä on valtava työllisyysvaikutus Lapille, sillä 90 prosenttia työntekijöistä on paikallisia. Kuva: YIT.

YIT:n aluejohtaja Marko Palosen mukaan Kemissä käynnistynyt valtava sellutehdashanke ei ole vaikuttanut vielä Rovaniemellä resurssien ja materiaalien saatavuuteen.

YIT:n tarjousmahdollisuuksiin hän ei halua ottaa kantaa, mutta mainitsee, että YIT tekee Kemissä jo Ajoksen sataman laajennusta. Skanska ehti jo ilmoittaa, että sen resurssit ovat kiinni Oulun sairaalassa.

Kemin biotuotetehtaan rakennuttamisesta allekirjoitettiin sopimus

Kaksi sairaalaa rakenteilla samalla tontilla

Kuuma sairaala on Rovaniemen hankkeen ydin. Sen tavoitekustannukseksi allianssi päätyi reilun 95 miljoonan euron hintaan.

Kuuma sairaala sisältää päivystyspoliklinikan ja tarkkailun, leikkaus- ja anestesiaosaston, tehovalvontaosaston, sairaala-apteekin lääkkeenvalmistustiloineen, välinehuollon, ensihoidon tilat sekä logistiikkavaraston.

Lomittain kuuman sairaalan kanssa rakennetaan myös uutta psykiatrista sairaalaa. Sen tavoitearvio on noin 21 miljoonaa euroa.

Molempien sairaalarakennusten työt ovat käynnistyneet, ja työmaan valmiusaste on noin 33 prosenttia. Parhaillaan tehdään runkotöitä ja osin vesikattojakin

Kuuman sairaalan maarakennustyöt alkoivat maaliskuussa 2020 ja psykiatrisen sairaalan maaliskuussa 2021.

Samanlaista lomitusta sovellettiin myös näiden kehitysvaiheessa, jotta molempiin pystyttiin paneutumaan kunnolla ja pystyttiin suunnittelemaan tahtituotantoa ja laatimaan suunnittelu- ja hankintapaketit.

Allianssiurakoiden tuoma uutus rakentamiseen on pitkä kehitysvaihe, jonka aikana suunnitelmia kehitetään yhteistyössä kohti hankkeelle annettuja kustannus- ja muita tavoitteita. Sen sopimus allekirjoitettiin 21.12.2018.

Suunnittelua ohjattiin Target value design -prosessilla, jossa suunnitteluratkaisut optimoitiin suhteessa hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin ”arvoa rahalle” -periaatteella.

”Uudelleensuunnittelu vaati tiivistä yhteistyötä tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kesken, jotta useiden miljoonien kustannussäästöt ja kaikki muutkin tavoitteet saavutettiin”, Palonen kertoo.

”Sairaalahenkilökunnan asiantuntemusta kuunneltiin tässä vaiheessa tarkasti”, Lapin sairaanhoitopiirin projektijohtaja Janne Keskinarkaus kertoo.

”Päivystysalueen tiloja uudelleen suunnittelemalla ja sijoittelemalla pystyttiin poistamaan yksi kerros päivystyspoliklinikan yläpuolelta, minkä kustannusvaikutus oli merkittävä. Tiloja osin tiivistettiin ja osin sijoitettiin muualle uudisrakennukseen”, Palonen sanoo.

”Psykiatrisen sairaalan koko rakennuspaikka ja rakennuksen muoto päätettiin muuttaa, jolloin hanke jaettiin kahteen kehitysvaiheeseen. Psykiatrisen sairaalan rakennuspaikan muutoksella vältyttiin Vilkka-rakennuksen vanhan osan purkamiselta ja siten merkittävältä väistötilojen tarpeelta.”

Suurin muutos kehitysvaiheessa oli sairaanhoitopiirin päätös poistaa päivystysosasto uudisosasta ja logistiikka- ja materiaalikeskuksen sisällyttäminen uudisosaan. Päivystysosasto toteutetaan muualle sairaalaan. Logistiikka- ja materiaalikeskus olisi nykyiselle paikalle jäädessään ollut logistisesti huonossa paikassa rakennusmassan keskellä, jolloin etäisyys logistiikkalaitureihin olisi kasvanut huomattavan pitkäksi.

Toiminnan tehostuminen on aina yksi keskeinen lähtökohta uuden sairaalan rakentamiselle. Lapin keskussairaalassa on nyt menossa laajennushankkeeseen kytkeytyvä muutosohjelma. Prosessien tehostumisella uudisrakennuksessa ja automatisoinnilla sairaanhoitopiiri hakee 10 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä käyttökustannuksiinsa.

Verstas voitti arkkitehtuurikilpailun

Verstas Arkkitehdit vastaa laajennushankkeen arkkitehtuurista. Se voitti hankkeesta vuonna 2015 käydyn arkkitehtuurikilpailun.

Pääsuunnittelija Ilkka Salmisen mukaan laajennusten ja nykysairaalan toimintojen integroiminen eheäksi ja tiiviiksi kokonaisuudeksi on ollut suunnittelun keskeisimpiä tavoitteita.

”Uudisosat muodostavat nykyiselle vuodeosastotornille jalustan, joka toimii tulevaisuudessa sairaalakampukselle saapuvien asiakkaiden käyttöliittymänä. Luonnonvalolla ja -materiaaleilla sekä orientaatiota tukevilla selkeillä tilaratkaisuilla luodaan viihtyisää, asiakaslähtöistä ja paranemista edesauttavaa hoitoympäristöä.”

Verstas Arkkitehtien kuva kertoo, miltä sairaala näyttää täysin valmiina vuonna 2025.

Talotekniikan teollistaminen on viety pitkälle

Teknisesti vaatinta hankkeessa on Palosen mukaan rakentaminen kiinni toimivaan sairaalarakennukseen.

Talotekniikan merkitys on sairaalahankkeessa valtava. Energiatehokkuus on hankkeessa merkittävä Granlundin suunnittelua ohjaava tekijä. Tehokkaimmaksi tekijäksi todettiin energiankierrätysjärjestelmä lämpöpumppuja hyödyntäen. Sairaalassa on ympäri vuoden tarvetta sekä lämmitykseen että jäähdytykseen, jossa energiankierrätys säästää kokonaiskustannuksia sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Vaikeusastetta talotekniikkasuunnitteluun ja -toteutukseen on tuonut hankkeen rakentaminen kiinni nykyiseen sairaalaan, mikä on edellyttänyt erilaisien väliaikaisratkaisujen suunnittelua muun muassa nykysairaalan raitisilmaottojen ja ulospuhallusten osalta.

Isossa, paljon toistuvuutta sisältävässä hankkeessa on kannattanut hyödyntää talotekniikan esivalmistusta.

Iv-koneet tulevat täydellisinä paketteina. Eli tehtaalla asennetaan jo kaikki niihin liittyvät tekniikat, kuten automaatio, pumppuryhmät ja sähköjohdotukset.

”Kaikki talotekniikan laitteet pyritään saattamaan mahdollisimman pitkälle tehtaalla. Tämä luonnistaa hyvin, kun Are vastaa koko talotekniikasta allianssissa”, Marko Palonen kertoo.

Työmaalla on onnistuttu YIT:n tiukkojen ohjeiden ansiosta välttämään kokonaan koronan aiheuttamat sairastumiset.

”Tartuntatapauksia ei ole ollut. Päinvastoin, kun kausi-influenssoja ei ole, työmaahenkilöt ovat normaalia terveempiä”, Palonen sanoo.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lapin keskussairaalan laajennus on Rovaniemen historian suurin rakennushanke”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat