Etlan työkalut parempaan rakentamiseen: tarkemmat laatukriteerit sekä parempi vuorovaikutus ja aikataulujen hallinta

Laatuvirheitä voitaisiin tutkijoiden mukaan ehkäistä jo ennen varsinaisen rakennusprojektin aloittamista. Rakennusalan järjestöt voisivat yhteisvoimin kehittää toteutusmuotoja niin, että urakoitsijoiden ja rakennusten ylläpidon asiantuntijoiden osaamista hyödynnettäisiin jo suunnitteluvaiheessa, sanoo Etla.